ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจองฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม 1 แสนคน 11 สิงหาคม เงื่อนไขอะไรบ้าง ?

         ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดลงทะเบียนวัคซีนซิโนฟาร์ม สำหรับบุคคลธรรมดา จำนวน 1 แสนคน เริ่มลงทะเบียน 11 สิงหาคม นี้ ทำอย่างไรบ้าง มาดูกัน...

จองซิโนฟาร์ม

         วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศแจ้งเปิดลงทะเบียนจองวัคซีนโควิด 19 ซิโนฟาร์ม สำหรับบุคคลธรรมดา รอบ 3 จำนวน 100,000 สิทธิ์ ซึ่งจะเริ่มให้ประชาชนที่มีความประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีน ลงทะเบียนได้ในวันพรุ่งนี้ 11 สิงหาคม 2564

ใครบ้างมีสิทธิ์ลงทะเบียน ?

 
         - ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยรับวัคซีนเข็มแรก และพร้อมเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ทันทีเท่านั้น
 
         - คนไทยสามารถลงทะเบียนจองวัคซีนซิโนฟาร์ม ด้วยเลขที่บัตรประชาชน

         - คนต่างชาติสามารถลงทะเบียนจองวัคซีนโดยใช้เลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย


ลงทะเบียนได้เมื่อไร เริ่มฉีดวันไหน ?


         - ลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 08.18 น. วันที่ 11 สิงหาคม 2564

         - เริ่มจองวัน เวลา และสถานที่ฉีดวัคซีน ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ของวันที่ 11 - 13 สิงหาคม เวลา 18.00 น.

         - เริ่มฉีดตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม - 5 กันยายน 2564

ลงทะเบียนได้ที่ไหน ?


         - เว็บไซด์ sinopharm.cra.ac.th

         - แอปพลิเคชัน CRA SINOP ทั้งระบบ iOS และ Android (เวอร์ชั่นล่าสุด)

จองซิโนฟาร์ม
ภาพจาก diy13 / Shutterstock.com

ราคาวัคซีนซิโนฟาร์ม ?


         - อัตราค่าวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 โดสต่อคน 1,554 บาท หรือโดสละ 777 บาท โดยทุก ๆ 2 โดส ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะบริจาคสมทบครึ่งโดสให้กับผู้ด้อยโอกาส

เงื่อนไข ?


         - ภายหลังจากชำระเงินค่าวัคซีนเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ทุกกรณี

         - หากลงทะเบียนแล้ว แต่ไม่ได้เข้ามาดำเนินการตามวันที่กำหนดระบบจะลบข้อมูลท่านออกจากการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ และท่านจะต้องลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง หากประสงค์ขอรับการจัดสรรในครั้งต่อไป

จองซิโนฟาร์มภาพจาก diy13 / Shutterstock.co


สำหรับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมให้บริการฉีดวัคซีน มีดังนี้...

กรุงเทพฯ และปริมณฑล


         - โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
         - โรงพยาบาลปิยะเวท
         - โรงพยาบาลพญาไท 3
         - โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์
         - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
         - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
         - โรงพยาบาลอินเตอร์เมด
         - โรงพยาบาลกรุงเทพ
         - โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย
         - โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม
         - โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
         - โรงพยาบาลเทพธารินทร์
         - โรงพยาบาลบางปะกอก 1
         - โรงพยาบาลเวชธานี
         - โรงพยาบาลมิชชั่น
         - โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ สมุทรปราการ
         - โรงพยาบาลแพทย์รังสิต ปทุมธานี
         - โรงพยาบาลเอกชัย สมุทรสาคร
         - โรงพยาบาล อินเตอร์กำแพงแสน นครปฐม
         - โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ นครปฐม
         - โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี
         - โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สมุทรปราการ

ภาคกลาง


         - โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์
         - โรงพยาบาลมิตรภาพเมโมเรียล จ.สระบุรี
         - โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพง จ.กำแพงเพชร
         - โรงพยาบาลพริ้นซ์ จ.อุทัยธานี
         - โรงพยาบาลพิษณุเวช จ.พิจิตร
         - โรงพยาบาลเพชรรัตน์ จ.เพชรบูรณ์
         - โรงพยาบาล ศรีสุโข จ.พิจิตร
         - โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จ.นครสวรรค์
         - โรงพยาบาลเมืองนารายณ์ จ.ลพบุรี
         - โรงพยาบาลมหาชัยแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม
         - โรงพยาบาลศุภมิตร จ.สุพรรณบุรี
         - โรงพยาบาลพิษณุเวช จ.พิษณุโลก
         - โรงพยาบาลรวมแพทย์ จ.พิษณุโลก

ภาคใต้


         - โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จ.สงขลา
         - โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จ.นราธิวาส
         - โรงพยาบาลสงขลา
         - โรงพยาบาลสิโรรส จ.ยะลา
         - โรงพยาบาล รวมแพทย์ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
         - โรงพยาบาลนครินทร์ จ.นครศรีธรรมราช
         - โรงพยาบาลนครคริสเตียน จ.นครศรีธรรมราช
         - โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ จ.ชุมพร
         - โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี หาดใหญ่ จ.สงขลา
         - โรงพยาบาล วัฒนแพทย์อ่าวนาง จ.กระบี่
         - โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ จ.ตรัง
         - โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จ.ตรัง
         - โรงพยาบาลสิโรรส จ.ปัตตานี
         - โรงพยาบาลควนขนุน จ.พัทลุง

ภาคอีสาน


         - โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จ.อุดรธานี
         - โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์น-วัฒนา จ.อุดรธานี
         - โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
         - โรงพยาบาลปากช่องนานา จ.นครราชสีมา
         - โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี
         - โรงพยาบาลโขงเจียม อุบลราชธานี
         - โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จ.ขอนแก่น
         - โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
         - โรงพยาบาลเมืองเลยราม จ.เลย
         - โรงพยาบาลพริ้นซ์ จ.ศรีสะเกษ
         - โรงพยาบาลชัยภูมิ
         - โรงพยาบาลสุรินทร์รวมแพทย์ จ.สุรินทร์
         - โรงพยาบาลรวมแพทย์ (หมออนันต์) จ.สุรินทร์
         - โรงพยาบาลหนองคาย-วัฒนา จ.หนองคาย
         - โรงพยาบาลบุรีรัมย์ราม จ.บุรีรัมย์
         - โรงพยาบาลรักษ์สกล จ.สกลนคร
         - โรงพยาบาลรวมแพทย์ จ.หนองคาย
         - โรงพยาบาลนาแก จ.นครพนม
         - โรงพยาบาลร้อยเอ็ดธนบุรี จ.ร้อยเอ็ด
         - โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จ.มุกดาหาร
         - โรงพยาบาลกาฬสินธุ์-ธนบุรี จ.กาฬสินธุ์

ภาคตะวันออก


         - โรงพยาบาลชลบุรี
         - โรงพยาบาลปิยะเวชช์ บ่อวิน จ.ชลบุรี
         - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง
         - โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี
         - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 จ.ฉะเชิงเทรา
         - โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี

ภาคเหนือ


         - โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ จ.เชียงใหม่
         - โรงพยาบาลลานนา จ.เชียงใหม่
         - โรงพยาบาลเชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์
         - โรงพยาบาลพริ้นซ์ จ.ลำพูน
         - โรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ จ.ลำพูน
         - โรงพยาบาลพิษณุเวช จ.อุตรดิตถ์
         - โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม จ.ลำปาง
         - โรงพยาบาลแพร่-ราม จ.แพร่
         - โรงพยาบาลพะเยา ราม จ.พะเยา
         - โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ จ.เชียงราย

ภาคตะวันตก


         - โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
         - โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ จ.เพชรบุรี
         - โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช จ.ราชบุรี
         - โรงพยาบาลสินแพทย์กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
         - โรงพยาบาลนครแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล จ.ตาก

>> อ่านข้อมูลและติดตามสถานการณ์ COVID-19 << ได้ที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจองฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม 1 แสนคน 11 สิงหาคม เงื่อนไขอะไรบ้าง ? อัปเดตล่าสุด 23 กันยายน 2564 เวลา 13:49:19 48,325 อ่าน
TOP