ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดขั้นตอนจอง วัคซีนโควิด ซิโนฟาร์ม ทางออนไลน์ เริ่ม 14 มิ.ย. นี้

           ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดขั้นตอนการจองวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" สำหรับองค์กรและหน่วยงานเท่านั้น ผ่านระบบออนไลน์ 14 มิ.ย. นี้ เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

ลงทะเบียน ซิโนฟาร์ม
ภาพจาก Roger Brown Photography / Shutterstock.com

           เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เว็บไซต์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผยรายละเอียดการจองวัคซีนโควิด 19 ยี่ห้อ "ซิโนฟาร์ม" ระยะที่ 1 สำหรับองค์กรและหน่วยงานเท่านั้น

           โดยองค์กรและหน่วยงานสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีนโควิดตัวเลือก "ซิโนฟาร์ม" ผ่านระบบออนไลน์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

           ทั้งนี้ สำหรับองค์กรที่เคยส่งหนังสือแจ้งความประสงค์มาแล้วก่อนหน้านั้น ขอให้ดำเนินการลงทะเบียนเข้าระบบเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและลำดับจัดสรรโควตาต่อไป

           รายละเอียดขั้นตอน มีดังนี้


           1. องค์กรและหน่วยงานลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีนโควิดตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ผ่านระบบออนไลน์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ที่ vaccine.cra.ac.th ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

           - เอกสารประกอบการยื่นขอรับจัดสรรวัคซีน : หนังสือรับรองนิติบุคคล หุ้นส่วนบริษัทกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ ที่ออกให้ไว้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจากผู้มีอำนาจลงนาม

           2. คณะกรรมการบริหารวัคซีนตัวเลือก ตรวจสอบคุณสมบัติและการจัดสรรโควตา ใช้ระยะเวลา 5 วันทำการ นับจากวันที่ลงทะเบียน

           3. เมื่อคณะกรรมการฯ อนุมัติแจ้งจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร ระบบจะส่งอีเมลแจ้งรหัสให้องค์กรหน่วยงานเข้าล็อกอินเพื่อรับทราบจำนวนวัคซีนที่ได้รับ วิธีการชำระเงิน รอบการจัดส่งวัคซีน และสถานพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีน

ลงทะเบียน ซิโนฟาร์ม
ภาพจาก Golden Shrimp / Shutterstock.com

           4. องค์กรและหน่วยงาน ทำสัญญาพร้อมชำระเงิน ตามเงื่อนไขข้อตกลง

           5. องค์กรและหน่วยงาน อัปโหลดรายชื่อผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนเข้าสู่ระบบของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และรอการกระจายวัคซีนตัวเลือก "ซิโนฟาร์ม" ไปยังสถานพยาบาลที่ได้เลือกไว้ตามรอบการจัดส่งที่กำหนด
 
           การเตรียมข้อมูลลงทะเบียนก่อนฉีดสำหรับองค์กรและหน่วยงาน

           - เตรียมไฟล์รายชื่อผู้รับวัคซีนตาม Format ที่ได้รับแจ้งจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
           - อัปโหลดรายชื่อผู้ฉีดเพื่อลงทะเบียนเข้าระบบตามโควตาวัคซีน ที่ได้รับการจัดสรรในบัญชีของบริษัท


           6. ผู้ที่มีรายชื่อในระบบเข้ารับการฉีดวัคซีนกับโรงพยาบาล ที่องค์กรได้เลือกประสานไว้ตามวัน-เวลาที่กำหนด
 
           วันที่ให้บริการฉีดวัคซีน

           - สถานพยาบาลบันทึกข้อมูลผู้เข้าฉีดวัคซีน โดยใส่รหัสบัตรประชาชน หรือสแกนคิวอาร์โค้ด เข้ามาในระบบราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

           - สถานพยาบาลสแกนบาร์โค้ดวัคซีนเพื่อบันทึก lot number ยาให้กับผู้เข้ารับการฉีด

           ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนจะสามารถเช็กข้อมูลการได้รับวัคซีนตัวเลือก ผ่านระบบหมอพร้อมของกระทรวงสาธารณสุขได้เช่นกัน

ลงทะเบียน ซิโนฟาร์ม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิก <<


ขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดขั้นตอนจอง วัคซีนโควิด ซิโนฟาร์ม ทางออนไลน์ เริ่ม 14 มิ.ย. นี้ อัปเดตล่าสุด 10 มิถุนายน 2564 เวลา 14:39:36 74,342 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP