ตรวจโควิด 19 แบบ Drive Thru ที่ไหนได้บ้าง พร้อมเช็กราคาค่าตรวจแต่ละโรงพยาบาล

          หากสงสัยว่าอาจเป็นโควิด 19 จะตรวจที่ไหนได้บ้าง เช็ก โรงพยาบาลตรวจโควิดแบบ Drive Thru  พร้อมราคาตรวจ Covid

รพ.ที่รับตรวจโควิดแบบไดร์ฟทรู

          โควิด 19 ยังคงวนเวียนอยู่รอบตัวเรา และการระบาดระลอกแล้วระลอกเล่าก็ทำให้หลายคนมีความกังวลว่าเราติดแล้วหรือยัง จนอยากตรวจโควิด 19 ให้รู้ผลที่ชัดเจนกันไปข้าง ซึ่งหากอยู่ในกลุ่มเสี่ยงตามเกณฑ์ของ สปสช. คือ มีไข้สูง 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป มีอาการไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รู้รส หายใจลำบาก (อาการใดอาการหนึ่ง) มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยโควิด 19 มาก่อน หรือเพิ่งเดินทางกลับจากประเทศที่มีการระบาดของโควิด 19 หรือมีอาการปอดอักเสบ แบบนี้จะสามารถตรวจโควิด 19 ฟรี ณ เครือข่ายตรวจโควิด 19 ทั่วประเทศ ซึ่งสามารถดูรายชื่อศูนย์ตรวจได้ที่นี่

          ทว่าหากไม่ได้มีอาการเข้าเกณฑ์ตรวจโควิดฟรี แต่ไม่รู้เราไปใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด 19 ตามที่ไหนบ้างไหม และหวั่นใจอยากตรวจให้รู้ชัด งั้นลองไปตรวจโควิด 19 แบบไดรฟ์ทรู (Drive Thru) ตามโรงพยาบาลที่มีบริการนี้ก็ได้ และหากใครอยากรู้ว่าตรวจ COVID-19 แบบไดรฟ์ทรู ต้องไปโรงพยาบาลไหน ค่าตรวจเท่าไร เราได้รวมมาให้บางส่วนตรงนี้แล้ว

โรงพยาบาลรามคำแหง
รพ.ที่รับตรวจโควิดแบบไดร์ฟทรู

 • วัน-เวลาให้บริการ : 08.00-20.00 น. ทุกวัน
 • ขั้นตอนรับบริการ :

          - คัดกรองและซักประวัติ

          - แสดงบัตรประชาชนและชำระค่าบริการโดยโอนผ่านระบบบัญชีของโรงพยาบาล

          - รับการตรวจ

 • ระยะเวลารอผลตรวจ : ภายใน 6 ชั่วโมง โดยแจ้งผลทาง SMS, อีเมล และทางไปรษณีย์
 • ค่าตรวจ : 3,500-5,400 บาท
 • ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 0-2743-9999, 0-2374 0200-16 และ เว็บไซต์โรงพยาบาลรามคำแหง
   
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
ตรวจโควิด

 • ระยะเวลารอผลตรวจ : 1-2 วัน โดยแจ้งผ่านทางโทรศัพท์, Line หรือ SMS
 • ค่าตรวจ : 3,000 บาท
 • ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 1218 กด 3  หรือ เว็บไซต์ www.kasemrad.co.th
   
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
ตรวจโควิด

 • วัน-เวลาให้บริการ : ทุกวัน เวลา 08.00 - 16.00 น.
 • ขั้นตอนรับบริการ : 
   - ลงทะเบียนโดยสแกน QR Code
   - ขับรถไปที่จุดบริการ ยื่นบัตรประจำตัวประชาชน หรือพาสปอร์ต เพื่อเข้ารับบริการ
   - เก็บสารคัดหลั่งส่งตรวจ
   - แจ้งผลตรวจผ่าน Line หรือ E-mail ทราบผลภายใน 1-2 วัน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้รับบริการ)
 • ค่าตรวจ : 5,000 บาท
 • ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร 1218 กด 5 หรือ 0-3631-5555
โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา
รพ.ที่รับตรวจโควิดแบบไดร์ฟทรู

 • วัน-เวลาให้บริการ : 08.00-17.00 น. ทุกวัน
 • ขั้นตอนรับบริการ:

          - ลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ หรือทาง Line

รพ.ที่รับตรวจโควิดแบบไดร์ฟทรู

          - ขับรถผ่านจุดแรกเพื่อวัดไข้

          - ยื่นบัตรประชาชนให้เจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันตัวตน

          - ชำระค่าบริการ (บัตรเครดิต เงินสด เงินโอน)

          - เข้ารับการตรวจ

          - กลับบ้านได้

 • ระยะเวลารอผลตรวจ : 24-48 ชั่วโมง หลังจากเข้ารับการตรวจ โดยแจ้งผลทาง SMS
 • ค่าตรวจ : 3,000 บาท
 • ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 0-2793-5000 หรือ เว็บไซต์โรงพยาบาลสินแพทย์

          - แผนที่มาจุดตรวจ
 

โรงพยาบาลพญาไท 3
ตรวจโควิด

 • วัน-เวลาให้บริการ : 08.00-17.00 น. ทุกวัน
 • ขั้นตอนรับบริการ:

          - ทำแบบคัดกรองก่อนเข้ารับการตรวจได้ที่ แบบฟอร์มออนไลน์

          - ขับรถมายังจุดตรวจ ลานจอดรถชั้น 5B ลงทะเบียน ชำระเงิน แล้วรับการตรวจ

 • ระยะเวลารอผลตรวจ : ภายใน 24 ชั่วโมง หลังเข้ารับการตรวจ
 • ค่าตรวจ : 4,000 บาท
 • ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 1772 หรือ เฟซบุ๊ก Phyathai 3 Family
   
โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
รพ.ที่รับตรวจโควิดแบบไดร์ฟทรู

 • วัน-เวลาให้บริการ : 09.00-16.00 น. ทุกวัน
 • ขั้นตอนรับบริการ :

          - ขับรถมาที่จุดตรวจ

          - คัดกรองและซักประวัติ พร้อมชำระเงิน

          - เข้ารับการตรวจ

 • ระยะเวลารอผลตรวจ : 1-2 วัน หลังจากเข้ารับการตรวจ
 • ค่าตรวจ : 6,500 บาท
 • ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 0-2022-2222 หรือ เฟซบุ๊ก Samitivej Club
   
โรงพยาบาลพริ้นซ์สุวรรณภูมิ
ตรวจโควิด

 • วัน-เวลาให้บริการ : ทุกวัน เวลา 09.00 - 17.00 น.
 • ขั้นตอนรับบริการ : สามารถเข้ารับการตรวจได้เลย เพียงนำบัตรประชาชนมาใบเดียว แต่เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการแนะนำให้ทำตามขั้นตอน ดังนี้

          - ลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มออนไลน์

          - รอรับ SMS วันนัดตรวจจากโรงพยาบาล

          - ขับรถเข้ามาติดต่อจุดคัดกรอง Drive Thru บริเวณทางเข้าโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

          - ชำระค่าบริการโดยโอนผ่านระบบบัญชีของโรงพยาบาล

          - สอบถามประวัติ และเก็บตัวอย่าง ใช้เวลาเพียง 10 นาที

 • ระยะเวลารอผลตรวจ : แจ้งผลตรวจภายใน 12 ชั่วโมง ผ่านทาง SMS หรืออีเมล (หากเข้ารับบริการก่อน 14.00 น.) 
 • ค่าตรวจ : 3,800 บาท
 • ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 0-2080-5999 หรือ เฟซบุ๊ก Princ Hospital Suvarnabhumi
   
โรงพยาบาลเอกชัย สมุทรสาคร
ตรวจโควิด

 • วัน-เวลาให้บริการ : ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ระยะเวลารอผลตรวจ : ภายใน 1-2 วัน
 • ค่าตรวจ : 4,000 บาท
 • ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 0-3441-7999 หรือสายด่วน 1715 หรือ เฟซบุ๊ก โรงพยาบาลเอกชัย
โรงพยาบาลนครธน
ตรวจโควิด

 • วัน-เวลาให้บริการ : ทุกวัน เวลา 08.00 - 18.00 น.
 • ขั้นตอนรับบริการ :

          - ลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มออนไลน์

          - ชำระค่าบริการโดยโอนผ่านระบบบัญชีของโรงพยาบาล

          - คัดกรอง ซักประวัติ แสดงหลักฐานการชำระเงิน (สลิป) แก่เจ้าหน้าที่ในวันที่มารับการตรวจ

          - เข้ารับการตรวจ

 • ระยะเวลารอผลตรวจ : ภายใน 6 ชั่วโมง โดยแจ้งผ่านทางโทรศัพท์
 • ค่าตรวจ : 3,740 บาท
 • ข้อมูลเพิ่มเติม : 0-2450-9999 หรือ เฟซบุ๊ก Nakornthon Hospital
   
โรงพยาบาลบางโพ
รพ.ที่รับตรวจโควิดแบบไดร์ฟทรู

 • วัน-เวลาให้บริการ : ทุกวัน เวลา 08.00 - 15.00 น.
 • ขั้นตอนรับบริการ :

          - ลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มออนไลน์

          - รอรับ SMS วันนัดตรวจจากโรงพยาบาล

          - ชำระค่าบริการโดยโอนผ่านระบบบัญชีของโรงพยาบาล

          - นำหลักฐานการโอน (สลิป) มาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ในวันที่มารับการตรวจ

โรงพยาบาลสุขุมวิท
ตรวจโควิด

ตรวจโควิด

 • วัน-เวลาให้บริการ : ทุกวัน เวลา 08.00 - 20.00 น.
 • ขั้นตอนรับบริการ :

          - โทร หรือ ลงทะเบียน Online

          - เจ้าหน้าที่พยาบาลจะติดต่อกลับเพื่อสอบถามคัดกรองเบื้องต้น

          - ชำระเงิน ผ่านช่องทาง Online หรือโอนชำระ

          - รอรับการ Confirm นัด และ Code ที่มารับบริการจากโรงพยาบาล

          - ในวันที่นัดหมาย ขับรถเข้ามาใช้บริการที่จุดคัดกรอง Fast Track บริเวณด้านหน้าแผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลสุขุมวิท

          - โชว์บัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน พร้อมยื่นสำเนาบัตรประชาชนให้กับเจ้าหน้าที่พยาบาล

          - พยาบาลเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง 

 • ระยะเวลารอผลตรวจ :  ภายใน 24 ชั่วโมง ผ่านช่องทาง SMS หรือ E-mail
 • ค่าตรวจ : 5,500 บาท
 • ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 0-2391-0011 หรือ โรงพยาบาลสุขุมวิท 
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส 
ตรวจโควิด

 • วัน-เวลาให้บริการ : ทุกวัน เวลา 09.00 - 16.00 น.
 • ขั้นตอนรับบริการ :

          - ลงทะเบียนและตอบคำถามคัดกรองเบื้องต้น รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ (ลงทะเบียน Online

            *กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการอย่างน้อย 1 วัน

          - ชำระค่าบริการ

          - เก็บสิ่งตรวจ COVID-19 DRIVE THRU TEST ที่ลานจอดรถ ชั้น 2 โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส

          - รอรับผลที่บ้านทาง E-mail พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่โทรแจ้ง

ระยะเวลารอผลตรวจ :  ภายใน 24-48 ชั่วโมง 

โรงพยาบาลบางปะกอก-รังสิต 2
ตรวจโควิด

 • วัน-เวลาให้บริการ : ทุกวัน เวลา 08.00 - 18.00 น.
 • ขั้นตอนรับบริการ :

          - สามารถลงทะเบียนล่วงหน้า หรือขับรถผ่านมาลงทะเบียนในวันที่ต้องการตรวจก็ได้ (ลงทะเบียน Online

          - ขับรถผ่านจุดแรก เพื่อวัดไข้

          - ยื่นบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อสำเนาเอกสารและยืนยันตัวตน และชำระค่าบริการ (บัตรเครดิต เงินสด เงินโอน หรือ QR Code)

          - เก็บสิ่งตรวจบริเวณลานจอดรถ 

          - รอรับผลทาง SMS

ระยะเวลารอผลตรวจ :  ภายใน 1 วัน

โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา 
ตรวจโควิด

 • วัน-เวลาให้บริการ : ทุกวัน เวลา 08.00 - 17.00 น.
 • ขั้นตอนรับบริการ :

          - นัดหมายผ่านการ ลงทะเบียน Online

          - เจ้าหน้าที่พยาบาลจะติดต่อกลับเพื่อสอบถามคัดกรองเบื้องต้น

          - ชำระเงิน ผ่านช่องทาง Online หรือโอนชำระ

          - รอรับการ Confirm นัด และ Code ที่มารับบริการจากโรงพยาบาล

          - ในวันที่นัดหมาย ขับรถเข้ามาใช้บริการที่จุดคัดกรอง ณ อาคารคลินิกพิเศษตรวจหวัด

          - โชว์บัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนให้กับเจ้าหน้าที่พยาบาล

          - พยาบาลเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง 

โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์ 
ตรวจโควิด

 • วัน-เวลาให้บริการ : ทุกวัน เวลา 08.00 - 18.00 น.
 • ขั้นตอนรับบริการ :

          - ลงทะเบียน ผ่าน Google Form ลงทะเบียน Online

          - เจ้าหน้าที่พยาบาลจะติดต่อกลับเพื่อสอบถามคัดกรองเบื้องต้น

          - รอรับการ Confirm นัด และ Code ที่มารับบริการจากโรงพยาบาล

          - ในวันที่นัดหมาย ขับรถเข้ามาใช้บริการที่จุดคัดกรอง บริเวณอาคารจอดรถ อาคาร B ชั้น 4

          - โชว์บัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนให้กับเจ้าหน้าที่พยาบาล พร้อมชำระเงินค่าตรวจ ผ่านบัตรเครดิต เงินสด โอนเงิน หรือ QR code

          - พยาบาลเก็บสิ่งส่งตรวจ บริเวณต่อมทอนซิล กับ บริเวณหลังโพรงจมูก 2 จุด

          - รอผลการตรวจผ่านทางโทรศัพท์

โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี 
ตรวจโควิด

 • วัน-เวลาให้บริการ : ทุกวัน เวลา 08.00 - 17.00 น.
 • ขั้นตอนรับบริการ :

          - นัดหมายด้วยการ ลงทะเบียน Online

          - เจ้าหน้าที่พยาบาลจะติดต่อกลับเพื่อสอบถามคัดกรองเบื้องต้น

          - รอรับการ Confirm นัดหมายจากโรงพยาบาล

          - ในวันที่นัดหมาย ขับรถเข้ามาใช้บริการที่จุดคัดกรอง 

          - โชว์บัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนให้กับเจ้าหน้าที่พยาบาล พร้อมชำระเงินค่าตรวจ ผ่านบัตรเครดิต เงินสด โอนเงิน หรือ QR code

          - พยาบาลเก็บสิ่งส่งตรวจ บริเวณต่อมทอนซิล กับ บริเวณหลังโพรงจมูก 2 จุด

          - รอผลการตรวจผ่านทางโทรศัพท์

โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
ตรวจโควิด

 • วัน-เวลาให้บริการ : ทุกวัน เวลา 08.00 - 17.00 น.
 • ขั้นตอนรับบริการ :

          - โทรนัดหมายล่วงหน้า ที่ โทร. 0-2089-1111 หรือ 1307

          - เจ้าหน้าที่พยาบาลจะติดต่อกลับเพื่อสอบถามคัดกรองเบื้องต้น โดยจะรับตรวจเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ดังนี้

                * มีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาขึ้นไป 

                * มีอาการระบบทางเดินหายใจ อย่างใดอย่างหนึ่ง

                * เป็นโรคปอดอักเสบหรือไม่

                * มีประวัติเดินทางไปยัง หรือ มาจาก หรือ อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ในช่วงเวลา 14 วันก่อนป่วย

                * ประกอบอาชีพเกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว สถานที่แออัด ติดต่อกับคนจำนวนมาก

                * มีประวัติใกล้ชิดผู้ป่วย ยืนยัน Covid-19

                * เป็นบุคลากรทางการแพทย์

                * มีประวัติไปสถานที่ชุมชน หรือ ที่มีการรวมกลุ่มคน

                * แพทย์มีความเห็นว่าสงสัย Covid-19 

                * มีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยัน Covid-19 แล้ว

โรงพยาบาลมหาชัย 2 
ตรวจโควิด

 • วัน-เวลาให้บริการ : ทุกวัน เวลา 08.00 - 17.00 น.
 • ขั้นตอนรับบริการ :

          - ลงทะเบียนล่วงหน้า โดยสแกน QR Code บนโปสเตอร์ หรือคลิก ลงทะเบียน Online 

          *บริการสำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านระบบเท่านั้น

          - รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เพื่อแจ้งวันและเวลาตรวจ

          - ชำระค่าตรวจพร้อมส่งหลักฐานการชำระเงิน (สลิปโอนเงิน) 

          - ขับรถมายังจุดตรวจ และยื่นบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยันตัวตน 

          - เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง 

          - รอรับผลทาง SMS

ระยะเวลารอผลตรวจ :  ภายใน 1-3 วันทำการ ทางโทรศัพท์

>> อ่านข้อมูลและติดตามสถานการณ์ COVID-19 << ได้ที่นี่
 

*หมายเหตุ : อัปเดตข้อมูลล่าสุดวันที่ 22 ธันวาคม 2563
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
ตรวจโควิด 19 แบบ Drive Thru ที่ไหนได้บ้าง พร้อมเช็กราคาค่าตรวจแต่ละโรงพยาบาล โพสต์เมื่อ 26 มีนาคม 2563 เวลา 18:40:34 228,384 อ่าน
TOP