ตรวจโควิด 19 แบบ Drive Thru ที่ไหนได้บ้าง พร้อมเช็กราคาค่าตรวจแต่ละโรงพยาบาล

          หากสงสัยว่าอาจเป็นโควิด 19 จะตรวจที่ไหนได้บ้าง เช็ก โรงพยาบาลตรวจโควิดแบบ Drive Thru  พร้อมราคาตรวจ Covid

รพ.ที่รับตรวจโควิดแบบไดร์ฟทรู

          หลายโรงพยาบาลเริ่มมีบริการตรวจโควิด 19 แบบไดรฟ์ทรู (Drive Thru) รองรับการตรวจแบบเร่งด่วน รู้ผลเร็ว แถมยังสะดวกสบาย ไม่ต้องลงจากรถไปเสี่ยงในโรงพยาบาลให้พารานอยด์เล่น และหากใครอยากตรวจ COVID-19 แบบไดรฟ์ทรู ต้องไปโรงพยาบาลไหน ค่าตรวจโควิด 19 เท่าไร เราได้รวมมาให้ตรงนี้แล้ว
โรงพยาบาลรามคำแหง
รพ.ที่รับตรวจโควิดแบบไดร์ฟทรู

 • วัน-เวลาให้บริการ : 08.00-18.00 น. ทุกวัน
 • ขั้นตอนรับบริการ :

          - ลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มออนไลน์

          - รอรับ SMS วันนัดตรวจจากโรงพยาบาล

          - ชำระค่าบริการโดยโอนผ่านระบบบัญชีของโรงพยาบาล

          - นำหลักฐานการโอน (สลิป) มาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ในวันที่มารับการตรวจ

 • ระยะเวลารอผลตรวจ : ภายใน 3-4 วันทำการ โดยแจ้งผลทาง SMS, อีเมล และทางไปรษณีย์
 • ค่าตรวจ : 6,500 บาท
 • ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 0-2743-9999, 0-2374 0200-16 และ เว็บไซต์โรงพยาบาลรามคำแหง
   
โรงพยาบาลวิภาวดี
รพ.ที่รับตรวจโควิดแบบไดร์ฟทรู

 • วัน-เวลาให้บริการ : 08.00 น. ทุกวัน จนกว่าคิวจะเต็ม
 • ขั้นตอนรับบริการ : สามารถไปรอรับการตรวจด้วยตัวเองได้เลย โดยแนะนำให้ไปก่อนเวลา 08.00 น. เพราะทางโรงพยาบาลรับตรวจจำนวนจำกัด
 • ระยะเวลารอผลตรวจ : ประมาณ 2-5 วัน หลังจากได้รับการตรวจ โดยจะแจ้งผลผ่านทาง SMS
 • ค่าตรวจ : 6,500 บาท
 • ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 0-2561-1111 หรือ เฟซบุ๊ก Vibhavadi Hospital
   
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
รพ.ที่รับตรวจโควิดแบบไดร์ฟทรู

 • วัน-เวลาให้บริการ : 08.00 น. ทุกวัน จนกว่าคิวจะเต็ม
 • ขั้นตอนรับบริการ : ลงทะเบียนตรวจ COVID-19 ผ่านการ Scan QR CODE เพื่อรับคิวเข้าตรวจ
รพ.ที่รับตรวจโควิดแบบไดร์ฟทรู

 • ระยะเวลารอผลตรวจ : ประมาณ 2 วัน หลังเข้ารับการตรวจ โดยแจ้งผลผ่าน Line หรืออีเมล
 • ค่าตรวจ : 6,500 บาท
 • ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 0-2910-1600-45 หรือ เว็บไซต์โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
   
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
รพ.ที่รับตรวจโควิดแบบไดร์ฟทรู

 • วัน-เวลาให้บริการ : ทุกวัน เวลา 08.00 - 17.00 น.
 • ขั้นตอนรับบริการ : ลงทะเบียนตรวจ COVID-19 ผ่านการ Scan QR CODE เพื่อรับคิวเข้าตรวจ
รพ.ที่รับตรวจโควิดแบบไดร์ฟทรู

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
รพ.ที่รับตรวจโควิดแบบไดร์ฟทรู

 • วัน-เวลาให้บริการ : ทุกวัน เวลา 08.00 - 18.00 น.
 • ขั้นตอนรับบริการ : ลงทะเบียนตรวจ COVID-19 ผ่านการ Scan QR CODE เพื่อรับคิวเข้าตรวจ
รพ.ที่รับตรวจโควิดแบบไดร์ฟทรู

 • ระยะเวลารอผลตรวจ : 1-2 วัน โดยแจ้งผ่านทางโทรศัพท์, Line หรือ SMS
 • ค่าตรวจ : 6,500 บาท
 • ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 0-2339-0000 ต่อ 1091 หรือ เว็บไซต์ www.kasemrad.co.th
   
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
รพ.ที่รับตรวจโควิดแบบไดร์ฟทรู

 • วัน-เวลาให้บริการ :  ทุกวัน เวลา 08.00 - 17.00 น.
 • ขั้นตอนรับบริการ : ลงทะเบียนตรวจ COVID-19 ผ่านการ Scan QR CODE เพื่อรับคิวเข้าตรวจ
รพ.ที่รับตรวจโควิดแบบไดร์ฟทรู

 • ระยะเวลารอผลตรวจ : 1-2 วัน โดยแจ้งผ่านทางโทรศัพท์, Line หรือ SMS
 • ค่าตรวจ : 6,500 บาท
 • ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 1218 กด 3  หรือ เว็บไซต์ www.kasemrad.co.th
   
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
รพ.ที่รับตรวจโควิดแบบไดร์ฟทรู

 • วัน-เวลาให้บริการ : ทุกวัน เวลา 08.00 - 16.00 น.
 • ขั้นตอนรับบริการ : ลงทะเบียนตรวจ COVID-19 ผ่านการ Scan QR CODE เพื่อรับคิวเข้าตรวจ
รพ.ที่รับตรวจโควิดแบบไดร์ฟทรู

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
รพ.ที่รับตรวจโควิดแบบไดร์ฟทรู

 • วัน-เวลาให้บริการ : ทุกวัน เวลา 08.00 - 16.00 น.
 • ขั้นตอนรับบริการ : ลงทะเบียนตรวจ COVID-19 ผ่านการ Scan QR CODE เพื่อรับคิวเข้าตรวจ
รพ.ที่รับตรวจโควิดแบบไดร์ฟทรู

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์ รัตนาธิเบศร์
รพ.ที่รับตรวจโควิดแบบไดร์ฟทรู

 • วัน-เวลาให้บริการ : ทุกวัน เวลา 09.00 - 18.00 น.
 • ขั้นตอนรับบริการ :

          - ลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มออนไลน์

          - รอรับ SMS วันนัดตรวจจากโรงพยาบาล

          - ชำระค่าบริการโดยโอนผ่านระบบบัญชีของโรงพยาบาล

          - นำหลักฐานการโอน (สลิป) มาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ในวันที่มารับการตรวจ

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
รพ.ที่รับตรวจโควิดแบบไดร์ฟทรู

 • วัน-เวลาให้บริการ : ทุกวัน เวลา 09.00 - 18.00 น.
 • ขั้นตอนรับบริการ : ลงทะเบียนตรวจ COVID-19 ผ่านการ Scan QR CODE เพื่อรับคิวเข้าตรวจ
รพ.ที่รับตรวจโควิดแบบไดร์ฟทรู

โรงพยาบาล World Medical
รพ.ที่รับตรวจโควิดแบบไดร์ฟทรู

 • วัน-เวลาให้บริการ : 08.00-18.00 น. ทุกวัน
 • ขั้นตอนรับบริการ :
รพ.ที่รับตรวจโควิดแบบไดร์ฟทรู

ภาพจาก theworldmedicalcenter

โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา
รพ.ที่รับตรวจโควิดแบบไดร์ฟทรู

 • วัน-เวลาให้บริการ : 08.00-17.00 น. ทุกวัน
 • ขั้นตอนรับบริการ:

          - ลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ หรือทาง Line

รพ.ที่รับตรวจโควิดแบบไดร์ฟทรู

          - ขับรถผ่านจุดแรกเพื่อวัดไข้

          - ยื่นบัตรประชาชนให้เจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันตัวตน

          - ชำระค่าบริการ (บัตรเครดิต เงินสด เงินโอน)

          - เข้ารับการตรวจ

          - กลับบ้านได้

          - แผนที่มาจุดตรวจ
 

โรงพยาบาลพญาไท 3
รพ.ที่รับตรวจโควิดแบบไดร์ฟทรู

 • วัน-เวลาให้บริการ : 08.00-17.00 น. ทุกวัน
 • ขั้นตอนรับบริการ:

          - ทำแบบคัดกรองก่อนเข้ารับการตรวจได้ที่ แบบฟอร์มออนไลน์

          - ขับรถมายังจุดตรวจ ลงทะเบียน ชำระเงิน แล้วรับการตรวจ

 • ระยะเวลารอผลตรวจ : ภายใน 3-5 วัน หลังเข้ารับการตรวจ
 • ค่าตรวจ : 6,500 บาท
 • ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 1772 หรือ เฟซบุ๊ก Phyathai Hospital
   
โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
รพ.ที่รับตรวจโควิดแบบไดร์ฟทรู

 • วัน-เวลาให้บริการ : 09.00-16.00 น. ทุกวัน
 • ขั้นตอนรับบริการ :

          - โทร. นัดหมายกับทางโรงพยาบาลเท่านั้น ไม่รับ Walk in

          - รอรับ SMS ยืนยัน วันและเวลาเข้ารับการตรวจ

 • ระยะเวลารอผลตรวจ : 3-5 วัน หลังจากเข้ารับการตรวจ
 • ค่าตรวจ : 6,500 บาท
 • ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 0-2022-2222 หรือ เฟซบุ๊ก Samitivej Club
   
โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง
รพ.ที่รับตรวจโควิดแบบไดร์ฟทรู

 • วัน-เวลาให้บริการ : ทุกวัน เวลา 08:00-18:00 น.
 • ขั้นตอนรับบริการ : สามารถไปรอรับการตรวจด้วยตัวเองได้เลย หรือจะนัดล่วงหน้าก่อนก็ดี โดยสามารถทำการนัดผ่านการ Scan QR CODE เพื่อรับคิวเข้าตรวจ
รพ.ที่รับตรวจโควิดแบบไดร์ฟทรู

โรงพยาบาลพริ้นซ์สุวรรณภูมิ
รพ.ที่รับตรวจโควิดแบบไดร์ฟทรู

 • วัน-เวลาให้บริการ : ทุกวัน เวลา 08.00 - 16.00 น.
 • ขั้นตอนรับบริการ : สามารถเข้ารับการตรวจได้เลย แต่ถ้าไม่อยากรอนานแนะนำให้ทำตามขั้นตอน ดังนี้

          - ลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มออนไลน์

          - รอรับ SMS วันนัดตรวจจากโรงพยาบาล

          - ชำระค่าบริการโดยโอนผ่านระบบบัญชีของโรงพยาบาล

          - นำหลักฐานการโอน (สลิป) มาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ในวันที่มารับการตรวจ

 • ระยะเวลารอผลตรวจ : ภายใน 24 ชั่วโมง
 • ค่าตรวจ : 5,500 บาท
 • ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 0-2080-5999 หรือ เฟซบุ๊ก Princ Hospital Suvarnabhumi
   
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
รพ.ที่รับตรวจโควิดแบบไดร์ฟทรู

 • วัน-เวลาให้บริการ : ทุกวัน เวลา 08:00-17:00 น.
 • ขั้นตอนรับบริการ :

           - ลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ หรือสามารถเข้ารับการตรวจได้ที่จุดตรวจเลย

 • ระยะเวลารอผลตรวจ : ภายใน 24 ชั่วโมง ทาง Line อีเมล หรือ SMS
 • ค่าตรวจ : 5,500 บาท
 • ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 0-9095-3674-1 หรือเว็บไซต์ www.chularat3.com
   
โรงพยาบาลเอกชัย สมุทรสาคร
รพ.ที่รับตรวจโควิดแบบไดร์ฟทรู

 • วัน-เวลาให้บริการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.
 • ขั้นตอนรับบริการ : สามารถไปรอรับการตรวจด้วยตัวเองได้เลย หรือจะนัดล่วงหน้าก่อนก็ดี โดยสามารถทำการนัดผ่านการ Scan QR CODE เพื่อรับคิวเข้าตรวจ
รพ.ที่รับตรวจโควิดแบบไดร์ฟทรู

โรงพยาบาลนครธน
รพ.ที่รับตรวจโควิดแบบไดร์ฟทรู

 • วัน-เวลาให้บริการ : ทุกวัน เวลา 08.00 - 18.00 น.
 • ขั้นตอนรับบริการ :

          - ลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มออนไลน์

          - รอรับ SMS วันนัดตรวจจากโรงพยาบาล

          - ชำระค่าบริการโดยโอนผ่านระบบบัญชีของโรงพยาบาล

          - นำหลักฐานการโอน (สลิป) มาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ในวันที่มารับการตรวจ

 • ระยะเวลารอผลตรวจ : 3-5 วัน โดยแจ้งผ่านทางโทรศัพท์, Line หรือ SMS
 • ค่าตรวจ : 6,500 บาท
 • ข้อมูลเพิ่มเติม : 0-2450-9999 หรือ เฟซบุ๊ก Nakornthon Hospital
   
โรงพยาบาลบางโพ
รพ.ที่รับตรวจโควิดแบบไดร์ฟทรู

 • วัน-เวลาให้บริการ : ทุกวัน เวลา 08.00 - 15.00 น.
 • ขั้นตอนรับบริการ :

          - ลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มออนไลน์

          - รอรับ SMS วันนัดตรวจจากโรงพยาบาล

          - ชำระค่าบริการโดยโอนผ่านระบบบัญชีของโรงพยาบาล

          - นำหลักฐานการโอน (สลิป) มาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ในวันที่มารับการตรวจ

>> อ่านข้อมูลและติดตามสถานการณ์ COVID-19 << ได้ที่นี่
 

โรงพยาบาลเวชธานี ลาดพร้าว 111

 • วัน-เวลาให้บริการ : ทุกวัน เวลา 09.00 - 17.00 น.
 • ขั้นตอนรับบริการ :

          - รับบัตรคิวและวางบัตรหน้ารถ

          - จุดคัดกรอง กรอกประวัติ และชำระเงิน (บัตรเครดิต , เงินสด , QR CODE, พร้อมเพย์)

          - จุด SWAB เก็บสิ่งส่งตรวจ        

โรงพยาบาลสุขุมวิท

 • วัน-เวลาให้บริการ : ทุกวัน เวลา 08.00 - 20.00 น.
 • ขั้นตอนรับบริการ :

          - โทร หรือ ลงทะเบียน Online

          - เจ้าหน้าที่พยาบาลจะติดต่อกลับเพื่อสอบถามคัดกรองเบื้องต้น

          - ชำระเงิน ผ่านช่องทาง Online หรือโอนชำระ

          - รอรับการ Confirm นัด และ Code ที่มารับบริการจากโรงพยาบาล

          - ในวันที่นัดหมาย ขับรถเข้ามาใช้บริการที่จุดคัดกรอง Fast Track บริเวณด้านหน้าแผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลสุขุมวิท

          - โชว์บัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน พร้อมยื่นสำเนาบัตรประชาชนให้กับเจ้าหน้าที่พยาบาล

          - พยาบาลเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง 

*หมายเหตุ : อัปเดตข้อมูลล่าสุดวันที่ 16 เมษายน 2563
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
ตรวจโควิด 19 แบบ Drive Thru ที่ไหนได้บ้าง พร้อมเช็กราคาค่าตรวจแต่ละโรงพยาบาล โพสต์เมื่อ 26 มีนาคม 2563 เวลา 18:40:34 195,598 อ่าน
TOP