เปิดจองแล้ว ! วัคซีนโมเดอร์นา เข็ม 3 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ราคา 555 บาท เช็กเงื่อนไขที่นี่

          ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจองวัคซีนเข็ม 3 สำหรับบูสเตอร์โดส ซิโนฟาร์ม-โมเดอร์นา สำหรับนิติบุคคล โรงพยาบาลต่าง ๆ เริ่มจองวันนี้ (29 ตุลาคม) เช็กกติกา เงื่อนไขที่นี่ !

เปิดจองวัคซีนโมเดอร์นาเข็มสาม

          วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เฟซบุ๊ก โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งว่า ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จะเปิดจองวัคซีนทางเลือก เข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (Booster Dose) สำหรับองค์กรนิติบุคคล และโรงพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ขั้นต่ำ 12 คนขึ้นไป ในโอกาสครบรอบ 12 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สร้างสรรค์สุขภาพดีเพื่อสังคมไทย

          1. การเปิดจองครั้งนี้เป็นการเปิดจองในรูปแบบองค์กรนิติบุคคล และโรงพยาบาลเท่านั้น (ไม่มีการเปิดรอบบุคคลทั่วไป)

          2. เปิดระบบยื่นขอจัดสรรวัคซีนทางเลือก โมเดอร์นาและซิโนฟาร์ม ทางเว็บไซต์ >>คลิกที่นี่<<


วัคซีนซิโนฟาร์ม เข็ม 3


เปิดจองวัคซีนโมเดอร์นาเข็มสาม
ภาพจาก PhotobyTawat / Shutterstock.com

          - วัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน Sinopharm ราคาเข็มละ 550 บาท
          - พร้อมร่วมบริจาค 10% ของจำนวนวัคซีนที่ขอรับจัดสรรให้กับกลุ่มเปราะบาง
          - (ยอดบริจาคนิติบุคคลนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าผ่านระบบ E-Donation)


เหมาะกับใคร ?


          - แนะนำเป็นเข็มกระตุ้นภูมิ (เข็มที่ 3) สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนฟาร์ม หรือวัคซีนชนิดอื่น ๆ ครบ 2 เข็มมาแล้ว 3-6 เดือน

โอนเงินเมื่อไร ?


          - ลงทะเบียนจองพร้อมโอนเงินเต็มจำนวน รวมจำนวนวัคซีนบริจาค 10% ภายใน 5 วันทำการเมื่อได้รับการแจ้งจัดสรรวัคซีน

กำหนดฉีด


          - เริ่มฉีดเข็มกระตุ้นภูมิได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป
          - ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
          - สถานพยาบาลที่อยู่ในระบบจัดสรรวัคซีน ที่รับฉีดแทนโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ทั่วประเทศ

สำหรับบุคคลธรรมดา


          - ผู้ที่เคยได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มในรูปแบบบุคคลธรรมดา ขอให้ท่านติดตามการจองวัคซีนทางเลือกเข็มกระตุ้นภูมิจากโรงพยาบาลต่าง ๆ ที่รับการจัดสรรวัคซีนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และให้บริการฉีดแทนโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะไม่เปิดรับจองในรูปแบบบุคคลทั่วไปในการจัดสรรครั้งนี้

          หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่เคยเข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มรอบบุคคลธรรมดากับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กรุณารอ SMS เพื่อแจ้งกำหนดการเข้ารับวัคซีนเข็ม 3 สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะใช้วัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มเป็นเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน

          โดยชำระเงิน ณ วันเข้ารับวัคซีน (สำหรับกลุ่มเปราะบางที่ได้รับวัคซีนซิโนฟาร์มจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย กรุณารอการติดต่อทาง SMS หรือให้ผู้ประสานงานทำหนังสือถึงเลขาธิการเพื่อรอการจัดสรร)


วัคซีนโมเดอร์นา เข็ม 3


เปิดจองวัคซีนโมเดอร์นาเข็มสาม
ภาพจาก guteksk7 / Shutterstock.com

          - วัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน Moderna (50 ไมโครกรัม) ราคาเข็มละ 555 บาท
          - พร้อมร่วมบริจาค 10% ของจำนวนวัคซีนที่ขอรับจัดสรรให้กับกลุ่มเปราะบาง
          - (ยอดบริจาคนิติบุคคลนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าผ่านระบบ E-Donation)


เหมาะกับใคร ?


          - แนะนำใช้เป็นเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันในปี 2565 (โดยฉีดเป็นวัคซีนเข็มที่ 3 หรือ 4)
          - ฉีดห่างจากวัคซีนเข็มล่าสุด 3-6 เดือน (แล้วแต่ชนิดวัคซีนที่ได้รับก่อนหน้านั้น)

โอนเงินเมื่อไร ?


          - ลงทะเบียนจองพร้อมโอนเงินมัดจำ 250 บาทต่อโดส จนถึง 31 ธันวาคม 2564
          - โอนเงินมัดจำ 400 บาทต่อโดส ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป
          - ชำระเงินส่วนที่เหลือเต็มตามจำนวน เมื่อได้รับการจัดสรรวัคซีน พร้อมจำนวนที่บริจาคอีก 10%


กำหนดฉีด


          - เริ่มฉีดตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป
          - ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
          - สถานพยาบาลที่อยู่ในระบบจัดสรรวัคซีน ที่รับฉีดแทนโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ทั่วประเทศ

การจัดสรร


          - จัดสรรวัคซีนในเดือนมีนาคม ตามลำดับองค์กรที่โอนเงินจองเข้ามาก่อน
          - จัดสรรต่อทุก 3 เดือน หรือเมื่อได้รับวัคซีนจากต่างประเทศ จนได้รับวัคซีนครบตามจำนวน

ข้อกำหนดในการจองสำหรับองค์กรนิติบุคคล


          1. เมื่อยืนยันการจองและโอนเงินแล้ว ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะไม่คืนเงิน และไม่รับการขอลดจำนวนวัคซีนในทุกกรณี หากไม่โอนเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำเงินจองจำนวนดังกล่าว หรือวัคซีนไปจัดสรรให้กับกลุ่มเปราะบางของประเทศต่อไป

          2. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะจัดสรรวัคซีนให้ตามลำดับองค์กรที่โอนเงินจองเข้ามาก่อน กับวัคซีนที่จะทยอยมาจากต่างประเทศ

          3. องค์กรสามารถยื่นขอรับจัดสรรวัคซีนได้ทั้ง 2 ชนิด โดยแจ้งระบุจำนวนคนตามยี่ห้อวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิ ที่ประสงค์จะขอรับจัดสรร

          4. องค์กรจะได้รับอีเมลแจ้งชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านเพื่อล็อกอินเข้าระบบผ่านเมนู "ลงทะเบียนองค์กรผู้ได้รับการจัดสรรวัคซีน" เพื่อยืนยันยอดจำนวนวัคซีนที่ขอรับการจัดสรร และวิธีการโอนเงิน โดยโอนเต็มจำนวนสำหรับวัคซีนซิโนฟาร์ม และโอนเงินมัดจำ 250 บาทต่อโดส สำหรับวัคซีนโมเดอร์นา

          5. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะดำเนินการส่งรายงานมูลค่าบริจาควัคซีน 10% ขององค์กรเข้าระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (E-Donation) ของทางกรมสรรพากรตามเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ของนิติบุคคลที่ยื่นความประสงค์เข้ามา เมื่อได้รับการโอนเงินชำระค่าวัคซีนจากองค์กรเรียบร้อยแล้ว เพื่อนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

          6. สำหรับโรงพยาบาลที่ขอรับการจัดสรรวัคซีนทางเลือกใด ๆ จากทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อนำไปจัดสรรต่อให้กับผู้ป่วยหรือผู้รับบริการของโรงพยาบาล สามารถกำหนดอัตราค่าวัคซีนตามความเหมาะสม โดยให้คำนึงถึงการเข้าถึงวัคซีนของส่วนรวมเป็นสำคัญ

          7. อัตราค่าวัคซีนทางเลือกของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รวมประกันในการรักษาอาการข้างเคียงทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน (โดยเริ่มคุ้มครองเมื่อองค์กรอัปโหลดรายชื่อผู้ฉีดเข้าระบบ หรือโรงพยาบาลที่รับฉีดแทนได้ส่งชื่อผู้รับบริการเข้าระบบให้ทางราชวิทยาลัยและประกัน หากเกิดอาการแทรกซ้อนก่อนหน้านั้น ทางโรงพยาบาลที่รับฉีดแทนจะเป็นผู้ดูแล)

เปิดจองวัคซีนโมเดอร์นาเข็มสาม

เปิดจองวัคซีนโมเดอร์นาเข็มสาม


ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เปิดจองแล้ว ! วัคซีนโมเดอร์นา เข็ม 3 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ราคา 555 บาท เช็กเงื่อนไขที่นี่ อัปเดตล่าสุด 29 ตุลาคม 2564 เวลา 16:41:11 5,893 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP