สรุปล่าสุด วัคซีนทุกสูตรในไทย ทั้งไขว้และไม่ไขว้ พร้อมเผยสูตรใหม่ ซิโนแวค-ไฟเซอร์


          มติอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค คลอดวัคซีนไขว้สูตรใหม่ ซิโนแวค + ไฟเซอร์ เพิ่มอีก 1 สูตร ใช้เกณฑ์เดียวกับวัคซีนซิโนแวค + แอสตร้าเซนเนก้า

วัคซีนโควิด 19

          เมื่อวานนี้ (8 ตุลาคม 2564) เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว รายงานว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค มีมติออกข้อแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในกรณีต่าง ๆ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมอีโอซี กระทรวงสาธารณสุข พิจารณา ก่อนเสนอขออนุมัติจากที่ประชุม ศบค. ในสัปดาห์หน้า โดยคำแนะนำสามารถแบ่งเป็นข้อ ๆ ได้ดังนี้

วัคซีนโควิด 19
ภาพจาก Vladimka production / Shutterstock.com

1. การฉีดวัคซีนจากผู้ผลิตเดียวกัน ยังใช้คำแนะนำเดิม


          - ไฟเซอร์ 2 เข็ม ระยะห่าง 3-4 สัปดาห์

          - แอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม ระยะห่าง 8-12 สัปดาห์

          - ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม ระยะห่าง 3-4 สัปดาห์

2. การฉีดวัคซีนสูตรไขว้ มีทั้งคงคำแนะนำ และเพิ่มสูตรใหม่


          - ซิโนแวค + แอสตร้าเซนเนก้า ระยะห่าง 3-4 สัปดาห์ ในผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป, โรคประจำตัว 7 โรค, หญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

          - แอสตร้าเซนเนก้า + ไฟเซอร์ ระยะห่าง 4-12 สัปดาห์ ใช้ทดแทนสูตรแอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม ในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นอื่น ๆ

          - ซิโนแวค + ไฟเซอร์ เป็นสูตรใหม่ที่เพิ่มขึ้นมา ใช้ในผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป, โรคประจำตัว 7 โรค, หญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

วัคซีนโควิด 19
ภาพจาก Seda Yalova / Shutterstock.com

3. วัคซีนเข็มกระตุ้น เข็ม 3


          - ซิโนแวค 2 เข็ม + แอสตร้าเซนเนก้า ฉีดหลังจากที่ได้รับเข็มที่ 2 เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ขึ้นไป

          - ซิโนแวค 2 เข็ม + ไฟเซอร์ ฉีดหลังจากที่ได้รับเข็มที่ 2 เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ขึ้นไป

          - แอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม + ไฟเซอร์ ฉีดหลังจากที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 เป็นเวลา 6 เดือนขึ้นไป สำหรับผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว 7 โรค, หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ หรือผู้ที่เคยได้รับแอสตร้าเซนเนก้ามาแล้ว 2 เข็ม

4. วัคซีนไฟเซอร์ในเด็กอายุ 12-18 ปี


          - กลุ่มเด็กและวัยรุ่นหญิงชาย มีสุขภาพดี และมีภาวะ 7 โรคเรื้อรัง ได้รับไฟเซอร์ 2 เข็ม ระยะห่าง 3-4 สัปดาห์

          - เด็กชายอายุ 12-16 ปี มีสุขภาพดี แนะนำให้รับไฟเซอร์ 1 เข็ม ส่วนการให้วัคซีนเข็มที่ 2 ให้รอการพิจารณาอาการไม่พึงประสงค์ จะมีการประชุมหาข้อสรุปอีกครั้งในวันที่ 20 ตุลาคม

          นอกจากนี้ ยังขอให้คนที่ได้รับวัคซีนงดการออกกำลังกาย กิจกรรมหนักหลังได้รับวัคซีนเป็นเวลา 1 สัปดาห์ และสังเกตอาการฉีดใน 7 วันว่า มีการแน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวกหรือไม่ ถ้ามีอาการเหล่านี้ควรรีบไปพบแพทย์

>> อ่านข้อมูลและติดตามสถานการณ์ COVID-19 << ได้ที่นี่เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สรุปล่าสุด วัคซีนทุกสูตรในไทย ทั้งไขว้และไม่ไขว้ พร้อมเผยสูตรใหม่ ซิโนแวค-ไฟเซอร์ อัปเดตล่าสุด 18 ตุลาคม 2564 เวลา 16:44:23 24,355 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP