วัคซีนซิโนฟาร์ม เคาะขายเข็มละ 888 บาท พร้อมเปิดเกณฑ์ ใครได้ก่อน-คิดกำไรได้ไหม


            เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศข้อกำหนดสำหรับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม เผยราคาต่อเข็ม 888 บาท ใครเอาไปฉีดต้องติดต่อหา รพ. เอง และห้ามหาผลประโยชน์ทางการค้า

วัคซีนซิโนฟาร์ม
ภาพจาก Steve Heap / Shutterstock.com

            วันที่ 9 มิถุนายน 2564 มีรายงานว่า นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้มีการเปิดเผยข้อกำหนดผู้ขอรับการจัดสรร วัคซีนโควิด 19 ยี่ห้อ sinopharm ระยะที่ 1 แก่องค์กรนิติบุคคล หน่วยงานทั้งภาครัฐ องค์กรการกุศล และหน่วยงานเอกชน ในราคาเข็มละ 888 บาท โดยไม่อนุญาตให้เรียกเก็บเงินค่าวัคซีนและค่าบริการอื่น ๆ กับผู้ที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีน และห้ามหาผลประโยชน์ทางการค้า มีรายละเอียดดังนี้…

ใครบ้างที่มีสิทธิ์จัดซื้อ วัคซีนซิโนฟาร์ม


            - องค์กรนิติบุคคล

            - หน่วยงานทางภาครัฐ (สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ให้เป็นไปตามประกาศ ศบค. เรื่องแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ข้อ 5)

            - องค์กรการกุศลหน่วยงานเอกชน

จัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มให้อย่างไร


            - การพิจารณาการจัดสรรในระยะที่ 1 ตามประเภทการดำเนินงานของหน่วยงาน เช่น ความสำคัญด้านความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจ และความเหลื่อมล้ำ

            - ระดับความเสี่ยงของโอกาสในการแพร่เชื้อให้กับสังคม

            - ระดับความเสี่ยงโควิดบนพื้นที่ของทำเลที่ตั้งสถานประกอบการ

หน่วยงานได้วัคซีนแล้ว เอาไปฉีดให้ใคร-มีข้อกำหนดอย่างไร


            - องค์กร/หน่วยงานสามารถจัดสรรวัคซีนให้แก่กลุ่มบุคคลที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนตัวเลือกได้ทุกประเภท ทั้งพนักงาน ครอบครัวพนักงานและแรงงานต่างชาติ

            - องค์กร/หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม ยินดีร่วมช่วยเหลือสังคม ด้วยการบริจาควัคซีนตัวเลือก จำนวน 10 เปอร์เซ็นต์ ของจำนวนวัคซีนตัวเลือกที่ได้รับการจัดสรรจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อให้กับชุมชนผู้ด้อยโอกาส โดยรายละเอียดและขั้นตอนในเรื่องนี้จะแจ้งให้ทราบต่อไป (เช่น ได้รับวัคซีน 100 โดส ต้องบริจาควัคซีน 10 โดส ให้ชุมชนผู้ด้อยโอกาส)

            - องค์กร/หน่วยงาน จะต้องประสานจัดหาโรงพยาบาลเพื่อรองรับการฉีดวัคซีนตัวเลือก โดยโรงพยาบาลดังกล่าวจะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาลให้บริการฉีดวัคซีนตัวเลือกกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อควบคุมมาตรฐานความปลอดภัย

(อ่านเพิ่มเติมวัคซีนซิโนฟาร์มดีไหม)

ค่าบริการในการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม


            - ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กำหนดอัตราวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ราคาเข็มละ 888 บาท ซึ่งอัตราดังกล่าวรวมค่าวัคซีน ค่าขนส่ง ค่าเก็บรักษาพร้อมประกันผลข้างเคียงที่อาจเกิดจากวัคซีนแล้ว แต่ไม่รวมค่าบริการของโรงพยาบาล และค่าบริการทางการแพทย์ที่ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงพยาบาลที่ทางองค์กร/หน่วยงานติดต่อประสานเพื่อการบริการฉีดวัคซีน

            - โดยค่าบริการฉีดวัคซีนนั้น สถานพยาบาลสามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายได้กับองค์กร/หน่วยงานนั้นได้ แต่ห้ามเรียกเก็บจากผู้รับการฉีดเป็นอันขาด  

            - ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ไม่อนุญาตให้เรียกเก็บเงินค่าวัคซีนและค่าบริการอื่น ๆ กับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนได้และห้ามหาผลประโยชน์ทางการค้า โดยหากองค์กร/หน่วยงานใดฝ่าฝืนระเบียบตามข้อกำหนดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะดำเนินการปรับในอัตรา 15 เท่าของมูลค่าวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร

            สำหรับแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนในระยะที่สองสำหรับบุคคลทั่วไปที่ประสงค์จะเข้ารับการฉีดวัคซีนตัวเลือกนี้ จะประกาศให้ทราบต่อไป หลังจากตรวจสอบระบบความปลอดภัย และการเชื่อมต่อข้อมูลกับสถานพยาบาลแล้ว

>> อ่านข้อมูลและติดตามสถานการณ์ COVID-19 << ได้ที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก Nithi Mahanonda

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วัคซีนซิโนฟาร์ม เคาะขายเข็มละ 888 บาท พร้อมเปิดเกณฑ์ ใครได้ก่อน-คิดกำไรได้ไหม อัปเดตล่าสุด 14 ตุลาคม 2564 เวลา 11:26:42 82,519 อ่าน
TOP