เปิดเกณฑ์ ตรวจโควิด 19 ฟรี ใครไม่สบายใจ-อยู่ในกลุ่มเสี่ยงดังต่อไปนี้ รีบพบแพทย์ได้เลย

 
          อนุทิน เผยเกณฑ์คัดกรองกลุ่มเสี่ยงโควิด 19 ใครบ้างเข้าข่ายตรวจฟรี ยันผู้ติดเชื้อจะได้รับการช่วยเหลือเต็มที่ ไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งคนไทย และแรงงานเพื่อนบ้าน


          วันที่ 11 มกราคม 2564 ไทยโพสต์ รายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยถึงแนวทางการช่วยเหลือประชาชน และการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของ โควิด 19 ว่า ขณะนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสืบสวนโรค ควบคุม ป้องกันโรค และจัดเตรียมมาตรการสนับสนุนต่าง ๆ พร้อมยืนยันว่าทุกคนบนผืนแผ่นดินไทยจะได้รับการตรวจคัดกรองโควิด 19 ฟรี โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จะดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายในการตรวจคัดกรองโควิด 19 แก่คนไทยทุกคน ทุกสิทธิการรักษาพยาบาล สำหรับกลุ่มแรงงานต่างชาตินั้น ทางกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบดูแลงบประมาณสำหรับตรวจคัดกรองโควิด-19

          สำหรับเกณฑ์การตรวจคัดกรองโควิด 19 นั้นจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ผู้สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค หรือ PUI ซึ่งย่อมาจาก Patient Under Investigation ของกรมควบคุมโรค คือ ผู้สงสัยติดเชื้อที่มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ประวัติมีไข้/อุณหภูมิกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หายใจลำบาก ร่วมกับมีปัจจัยเสี่ยง เช่น

เปิดเกณฑ์ ตรวจโควิดฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

1. ระยะเวลา 14 วัน ก่อนเริ่มป่วย มีประวัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้  

              - เดินทางไปยัง มาจาก หรืออยู่อาศัยในประเทศที่มีการรายงานโรคในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา  

              - สัมผัสกับผู้ป่วยสงสัยหรือยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

              - ไปในสถานที่ชุมนุมชน หรือสถานที่ที่มีการรวมกลุ่มคน เช่น ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า สถานพยาบาล หรือขนส่งสาธารณะ ที่พบผู้ป่วยสงสัยหรือยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา  

              - ปฏิบัติงานในสถานกักกันโรค

2. แพทย์ผู้ตรวจรักษาสงสัยว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

          ทั้งนี้ หากประชาชนรายใดที่มีอาการเข้าข่ายดังกล่าว หรือผู้ที่สงสัยหรือไม่แน่ใจ สามารถเข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด 19 ได้ที่โรงพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชน ไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยทางแพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยว่าท่านมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน และวางแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับความเสี่ยงของท่าน ส่วนผู้ที่ตรวจพบเชื้อจะได้เข้าสู่กระบวนการรักษาแต่เนิ่น ๆ โดยกระบวนการทั้งหมดไม่เสียค่าใช้จ่าย

เปิดเกณฑ์ ตรวจโควิดฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

          ส่วนกลุ่มแรงงานต่างชาตินั้น ทางกรมควบคุมโรคได้จัดเตรียมงบประมาณสำหรับตรวจคัดกรองโควิด 19 ไว้แล้ว หากท่านมีลูกจ้างแรงงานต่างชาติหรือรู้จักกับแรงงานต่างชาติที่พักอาศัยใกล้บ้านท่านที่เป็นกลุ่มเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว สามารถแจ้งให้ไปรับการตรวจคัดกรองได้ฟรีเช่นกัน และหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่สายด่วน สปสช. 1330 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422


>> อ่านข้อมูลและติดตามสถานการณ์ COVID-19 << ได้ที่นี่ขอบคุณข้อมูลจาก ไทยโพสต์เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เปิดเกณฑ์ ตรวจโควิด 19 ฟรี ใครไม่สบายใจ-อยู่ในกลุ่มเสี่ยงดังต่อไปนี้ รีบพบแพทย์ได้เลย อัปเดตล่าสุด 13 มกราคม 2564 เวลา 09:34:46 6,232 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP