รวมประกันโควิด 19 จ่ายเบี้ยไม่เกิน 200 งบน้อยก็ทำได้ !

          COVID-19 ทำให้หลายคนกลัวว่าตัวเองจะติดเชื้อไปด้วย งั้นทำประกันโควิด 19 เอาไว้ให้อุ่นใจก็ดี ในงบประมาณแค่ 200 บาท ก็มีหลายตัวเลือกนะ
ประกันโควิด

          พอได้ยินข่าวพบผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ในเมืองไทยมากขึ้น ก็ทำให้คนตื่นตัวและอดกังวลไม่ได้ว่า วันหนึ่งตัวเองอาจจะติดเชื้อไปด้วยหรือเปล่า จึงไม่แปลกใจที่ประกันภัยคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรค COVID-19 จะขายดีเป็นเทน้ำเทท่า เอาเป็นว่าถ้าใครกำลังมองหาประกันโควิด 19 แบบที่เบี้ยประกันไม่แพง วันนี้เราคัดเอาประกัน COVID-19 ที่จ่ายเบี้ยประกันไม่เกิน 200 บาท/ปี มาให้พิจารณากัน
          แต่ก่อนอื่นต้องบอกว่า สำหรับประกัน COVID-19 นั้น หลัก ๆ จะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

          1. ประเภทที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล และให้เงินชดเชยกรณีเสียชีวิตจากการติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019
          2. ประเภทตรวจเจอว่าติดเชื้อ แล้วรับเงินก้อนครั้งเดียว

         ใครสนใจประกันโควิดแบบไหนก็ลองเลือกดูได้เลย
กรุงเทพประกันภัย
          ในงบประมาณไม่ถึง 200 บาท สามารถเลือกทำประกันได้ 1 แผน โดยจะได้รับเงินก้อนเดียวจบหากตรวจพบว่าติดเชื้อโคโรนาไวรัส พ่วงกับประกันอุบัติเหตุ
          เบี้ยประกัน : 99 บาท/คน/ปี (แผนที่ 1)
          ตรวจเจอรับเงิน : 20,000 บาท
          คุ้มครองอุบัติเหตุ กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง : 30,000 บาท
          อายุรับประกัน : 1-99 ปี
          ระยะเวลารอคอย : 14 วัน
          ซื้อได้ที่ไหน : เว็บไซต์ TQM, โบรกเกอร์ประกันภัยต่าง ๆ รวมทั้งตัวแทนประกัน
ประกันโควิด

          เงื่อนไขอื่น ๆ
          - ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-Existing Condition)
          - สำหรับบุคคลสัญชาติไทยและพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
          - ไม่คุ้มครองผู้ที่มีประวัติการเดินทางในประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ในระยะเวลา 14 วันก่อนวันเริ่มคุ้มครอง
          - ไม่คุ้มครองผู้ที่ถูกกักกัน หรือผู้ต้องสงสัยจากการติดเชื้อ COVID-19 ก่อนทำประกัน

          ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 1737 หรือ ทีคิวเอ็ม  

ทิพยประกันภัย
          ประกันโควิด 19 ของทิพยประกันภัย เน้นความคุ้มครองเรื่องค่ารักษาพยาบาล และการเจ็บป่วยภาวะโคม่าจนถึงเสียชีวิตจากโรคนี้เป็นหลัก ซึ่งในงบประมาณไม่เกิน 200 บาท มีให้เลือก 2 แผน คือ
ประกันโควิด

          เบี้ยประกัน : 117 บาท/คน/ปี (แผนที่ 1)
          ค่ารักษาพยาบาล : 7,000 บาท
          คุ้มครองภาวะโคม่า-เสียชีวิต : 70,000 บาท
          อายุรับประกัน : 1-99 ปี
          ระยะเวลารอคอย : ไม่มีระยะเวลารอคอย ซื้อแล้วคุ้มครองทันที
          ซื้อได้ที่ไหน : เฉพาะที่เซเว่นอีเลฟเว่นเท่านั้น

          เงื่อนไขอื่น ๆ
          - สามารถซื้อได้มากกว่า 1 กรมธรรม์/คน ความคุ้มครองรวมไม่เกิน 1,000,000 บาท
          - ไม่รับประกันผู้ที่เดินทางไปประเทศจีนใน 14 วันที่ผ่านมา (นับจากวันที่เดินทางถึงประเทศไทยเป็นวันแรก)

          ข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-826-7788 หรือ counterservice

ประกันโควิด

          เบี้ยประกัน : 150 บาท/คน/ปี (แผนที่ 1)
          ค่ารักษาพยาบาล : 10,000 บาท
          คุ้มครองภาวะโคม่า-เสียชีวิต : 100,000 บาท
          อายุรับประกัน : 1-99 ปี
          ระยะเวลารอคอย : ไม่มีระยะเวลารอคอย ซื้อแล้วคุ้มครองทันที
          ซื้อได้ที่ไหน : เว็บไซต์ทิพยประกันภัย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกรุงไทย, โบรกเกอร์ประกันภัยต่าง ๆ รวมทั้งตัวแทนประกัน

          เงื่อนไขอื่น ๆ
          - จำกัดการซื้อ 1 คน ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 1,000,000 บาท และ/หรือค่ารักษาพยาบาลรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท
          - ผู้ทำประกันต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่พิการ ไม่มีโรคเรื้อรัง
          - ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือสงสัยว่าติดเชื้อโคโรนาไวรัส มาก่อนการทำประกันภัย รวมถึงภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ

          ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 1736 หรือ ทิพยประกันภัย หรือซื้อประกันภัยได้ที่ ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

ประกันโควิด

สินทรัพย์ ประกันภัย

          สำหรับคนที่มีประกันสุขภาพอยู่แล้ว อาจจะอยากได้ประกันภัยแบบจ่ายเงินก้อนครั้งเดียว ทางสินทรัพย์ประกันภัย ก็มีประกันโควิด 19 ในราคาไม่ถึง 200 บาท/ปี ให้เลือก 2 แผน

          เบี้ยประกัน : 99 บาท/คน/ปี และ 199 บาท/คน/ปี
          ตรวจเจอรับเงิน : 15,000 บาท และ 30,000 บาท
          คุ้มครองอุบัติเหตุ กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง : 4,000 บาท และ 5,000 บาท
          อายุรับประกัน : 1-99 ปี
          ระยะเวลารอคอย : 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้
          ซื้อได้ที่ไหน : สินมั่นคงประกันภัย, โบรกเกอร์ประกันภัยต่าง ๆ รวมทั้งตัวแทนประกัน

          เงื่อนไขอื่น ๆ
          - ซื้อความคุ้มครองได้ทุกแผน ภายในทุนประกันรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท
          - ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-Existing Condition)
          - สงวนสิทธิ์เฉพาะสัญชาติไทยเท่านั้น

          ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 1729 หรือ สินทรัพย์ประกันภัย

ประกันโควิด

ไทยพาณิชย์ โดย เทเวศประกันภัย

          มีประกัน COVID-19 ให้เลือกทั้งแบบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล (แบบ A) และแบบตรวจเจอโรครับเงินก้อน (แบบ B) ซึ่งแพ็กเกจที่ถูกที่สุด จ่ายเบี้ยประกันเพียง 150 บาท/ปีเท่านั้น

          แบบ A แผนที่ 1
          เบี้ยประกัน : 150 บาท/คน/ปี
          ค่ารักษาพยาบาล : 10,000 บาท
          คุ้มครองภาวะโคม่า-เสียชีวิต : 100,000 บาท

          แบบ B แผนที่ 1
          เบี้ยประกัน : 150 บาท/คน/ปี
          ตรวจเจอรับเงิน : 30,000 บาท
          คุ้มครองอุบัติเหตุ กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง : 10,000 บาท

          เงื่อนไขอื่น ๆ
          - อายุรับประกัน : 1-99 ปี
          - ระยะเวลารอคอย : 14 วัน
          - ซื้อได้ที่ไหน : ธนาคารไทยพาณิชย์  
          - จำกัดการซื้อกรมธรรม์ได้ 1 ฉบับเท่านั้น รวมทุกช่องทางและทุกโครงการที่ทำประกันภัยเพื่อคุ้มครองการติดเชื้อไวรัส (COVID-19) ผ่าน บมจ.เทเวศประกันภัย
          - มีประวัติสุขภาพดี ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่พิการ ไม่เป็นโรคเรื้อรัง
          - ไม่เป็นผู้ที่ติดเชื้อมาก่อนการทำประกันภัย หรือถูกสงสัยว่าติด COVID-19 (ถูกสงสัยว่าติดเชื้อ หมายถึง การที่ผู้ขอเอาประกันภัยได้รับการตรวจสอบ และ/หรือตรวจสุขภาพมาแล้วโดยแพทย์และถูกกักตัวไว้เพื่อดูอาการ และ/หรือเพื่อการรักษาให้หายจากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา)
          - ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)
          - ไม่คุ้มครองผู้ที่เดินทางไปยังประเทศเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส (COVID-19) ก่อนทำประกันภัยเป็นระยะเวลา 14 วัน
          - สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการสมัครต้องเป็นผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (นับจากวันที่กรอกใบสมัครย้อนหลังไป 6 เดือน) และมี Work Permit/Visa ไม่ต่ำกว่า 1 ขึ้นไป หรือหนังสือวีซ่าระยะยาว Long Stay Visa

          ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 02 777 7777 หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์

ประกันโควิด

ไทยไพบูลย์ประกันภัย
          มีแผนประกันโควิด 19 แพ็กเกจเดียว ราคาเดียว แบบตรวจเจอรับเงินก้อน แต่ไม่มีประกันอุบัติเหตุพ่วงมาด้วย
ประกันโควิด

          เบี้ยประกัน : 199 บาท/คน/ปี
          ตรวจเจอรับเงิน : 50,000 บาท
          อายุรับประกัน : 1-70 ปี
          ระยะเวลารอคอย : 14 วัน
          ซื้อที่ไหน : ไทยไพบูลย์ประกันภัย, โบรกเกอร์ประกันภัยต่าง ๆ รวมทั้งตัวแทนประกัน

          เงื่อนไขอื่น ๆ
          - ผู้ซื้อต้องไม่มีประวัติเดินทางออกนอกประเทศไทยเป็นระยะเวลา 14 วัน ก่อนวันที่กรมธรรม์เริ่มมีผลบังคับ
          - ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)
          - ยกเว้นการคุ้มครอง ในกรณีที่ติดเชื้อจากต่างประเทศ
          - ไม่รับประกันสำหรับอาชีพกลุ่มพิเศษ คือ บุคลากรทางการแพทย์ พนักงานท่าอากาศยาน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เป็นต้น

          ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 02 209 3299 หรือ ไทยไพบูลย์ประกันภัย
 

ประกันโควิด

          ทั้งนี้ ย้ำว่าก่อนสมัครประกันใด ๆ ต้องอ่านเงื่อนไขรายละเอียดต่าง ๆ ให้ชัดเจนเสียก่อน เพื่อจะได้ไม่เสียผลประโยชน์ที่ควรจะได้ในภายหลัง

          หรือถ้าต้องการเปรียบเทียบประกันโควิด 19 แผนอื่น ๆ ลองเลือกดูที่นี่ได้เลย

หมายเหตุ : เงื่อนไขและแผนประกันต่าง ๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบจากบริษัทประกันภัยอีกครั้ง

ข้อมูลจาก
กรุงเทพประกันภัย, ทิพยประกันภัย, สินทรัพย์ประกันภัย, ไทยพาณิชย์, ไทยไพบูลย์ประกันภัย

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
รวมประกันโควิด 19 จ่ายเบี้ยไม่เกิน 200 งบน้อยก็ทำได้ ! อัปเดตล่าสุด 19 มีนาคม 2563 เวลา 17:25:01 210,055 อ่าน
TOP