เปรียบเทียบประกัน COVID-19 เบี้ยประกันเท่าไร เจ้าไหนคุ้มที่สุด

          COVID-19 (โควิด-19) กำลังระบาดไปทั่วโลก ใครกลัวตัวเองป่วย ลองมาดู "ประกันโคโรนาไวรัส" จากบริษัทต่าง ๆ จ่ายครั้งเดียว คุ้มครอง 1 ปี
          โคโรนาไวรัส หรือ COVID-19 ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง โดยพบผู้ติดเชื้อแล้วกว่า 150 ประเทศทั่วโลก ขณะที่สถานการณ์ในประเทศไทยก็ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เพราะเข้าใกล้เฟส 3 ไปแล้วทุกที หลายคนจึงอยากซื้อประกันโควิด 19 ติดตัวไว้ให้อุ่นใจสักหน่อย เพราะจ่ายเบี้ยประกันแค่หลักร้อยต่อปี แต่คุ้มครองถึงหลักแสนเลยทีเดียว งั้นมาดูกันว่า มีเจ้าไหนบ้าง และเงื่อนไขที่ไหนดีที่สุด (อัปเดตข้อมูลล่าสุดวันที่ 18 มีนาคม 2563)

1. ทิพยประกันภัย

ประกันภัยโคโรนา

          เบี้ยประกัน : 150-850 บาท/คน/ปี
          ค่ารักษาพยาบาล : 10,000-100,000 บาท/ปี
          ค่าชดเชยการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย : 100,000-1,000,000 บาท
ประกันภัยโคโรนา

          เงื่อนไขอื่น ๆ
          - อายุรับประกัน : 1-99 ปี
          - ผู้ทำประกันต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่พิการ ไม่มีโรคเรื้อรัง
          - ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือสงสัยว่าติดเชื้อโคโรนาไวรัส มาก่อนการทำประกันภัย รวมถึงภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ
          - จำกัดการซื้อ 1 คน ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 1 ล้านบาท และ/หรือค่ารักษาพยาบาลรวมกันไม่เกิน 1 แสนบาท

          ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 1736 หรือ ทิพยประกันภัย หรือซื้อประกันภัยได้ที่ ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  

2. 7-eleven โดยทิพยประกันภัย

ประกันโคโรนา

          เบี้ยประกัน : 117-711 บาท/ปี

          ค่ารักษาพยาบาล :  7,000-70,000 บาท/ปี

          ค่าชดเชยการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย : 70,000-700,000 บาท

ประกันภัยโคโรนา

          เงื่อนไขอื่น ๆ
          - อายุรับประกัน : 1-99 ปี
         - เริ่มคุ้มครองทันที ไม่มีระยะรอคอยของโรค ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี
         - หากผู้ที่เอาประกัน เพิ่งเดินทางกลับจากประเทศจีน ต้องพ้น 14 วันก่อน ถึงจะซื้อประกันได้ นับจากวันที่เดินทางถึงประเทศไทยเป็นวันแรก
         - 1 คน สามารถซื้อได้มากกว่า 1 กรมธรรม์ ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 1 ล้านบาท
         - สามารถใช้แต้ม All Member แลกซื้อได้ เมื่อมี 11,700-71,100 แต้ม
 

          ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 02-826-7788 หรือ counterservice

3. สินมั่นคงประกันภัย

ประกันภัยโคโรนา

          เบี้ยประกัน : 250-450 บาท/คน/ปี
          วงเงินคุ้มครองเมื่อตรวจพบเชื้อ : 50,000-100,000 บาท 
ประกันภัยโคโรนา

          เงื่อนไขอื่น ๆ
         - อายุรับประกัน : 1-99 ปี
         - ผู้ทำประกันต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
         - ต้องไม่ติดเชื้อ หรือถูกสงสัยว่าติดเชื้อโคโรนาไวรัส มาก่อนการทำประกันภัย
         - ถูกสงสัยว่าติดเชื้อ หมายถึง การที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการตรวจสอบ และ/หรือตรวจสุขภาพมาแล้วโดยแพทย์และถูกกักตัวไว้เพื่อดูอาการ และ/หรือเพื่อการรักษาให้หายจากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา
          - ไม่ได้ป่วยเป็นโรคเอดส์ โรคมะเร็ง หรือผู้ป่วยติดเตียง
         - 1 คน สามารถทำประกันภัยได้ 1 ฉบับเท่านั้น
         - ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2563 มีเงื่อนไขระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน นับจากวันเริ่มคุ้มครอง (สำหรับกรมธรรม์ปีแรก)

         ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 1596 หรือ สินมั่นคงประกันภัย

4. สินทรัพย์ประกันภัย

          เบี้ยประกัน : 99-499 บาท/คน/ปี
          วงเงินคุ้มครองเมื่อตรวจพบเชื้อ : 15,000-100,000 บาท 
          นอกจากนี้ ยังได้รับความคุ้มครองกรณีประสบอุบัติเหตุเพิ่มเติมด้วย หากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ จะได้รับเงินประกันภัย และค่าปลงศพสูงสุด 8,000 บาท
ประกันโคโรนา

          เงื่อนไขอื่น ๆ
          - อายุรับประกัน : 1-99 ปี
          - ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-Existing Condition)
          - ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2563 มีระยะเวลารอคอย 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้
          - รับเฉพาะสัญชาติไทย และอยู่ในอาณาเขตประเทศไทย
          - ซื้อความคุ้มครองต่อคนได้ไม่เกิน 100,000 บาท
          - ไม่คุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์
          - ไม่รับประกันผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข


         ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 1729 หรือ สินทรัพย์ประกันภัย

5. กรุงเทพประกันภัย

ประกันโควิด

          เบี้ยประกัน : 99-999 บาท/คน/ปี
          วงเงินคุ้มครองเมื่อตรวจพบเชื้อ : 20,000-100,000 บาท (เฉพาะแผนที่ 1-3)
          ค่ารักษาพยาบาล : 100,000-200,000 บาท (เฉพาะแผนที่ 4-5)
          วงเงินคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยระยะสุดท้าย หรือเสียชีวิต : 1,000,000-2,000,000 บาท (เฉพาะแผนที่ 4-5)
          กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะสายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ คุ้มครอง : 30,000-200,000 บาท

ประกันโควิด

          เงื่อนไขอื่น ๆ
          - อายุรับทำประกัน 1-99 ปี 
          - ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี
          - ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2563 (หลัง 18.00 น.) มีระยะเวลารอคอย 14 วัน จะคุ้มครองเฉพาะผู้ที่ติดเชื้อหลังวันที่มีผลบังคับใช้เท่านั้น
          - ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-Existing Condition)
          - สำหรับบุคคลสัญชาติไทย และพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
          - ไม่คุ้มครองผู้ที่มีประวัติการเดินทางในประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ในระยะเวลา 14 วันก่อนวันเริ่มคุ้มครอง
          - ไม่คุ้มครองผู้ที่ถูกกักกัน หรือผู้ต้องสงสัยจากการติดเชื้อ COVID-19 ก่อนทำประกัน

          ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 1737 หรือ ทีคิวเอ็ม 

6. วิริยะประกันภัย

ประกันโคโรนา

          เบี้ยประกัน : 299-599 บาท/คน/ปี
          วงเงินคุ้มครองเมื่อตรวจพบเชื้อ : 30,000-100,000 บาท
          เงินชดเชยกรณีนอนโรงพยาบาลจากการติดเชื้อ COVID-19 : 300 บาท/วัน สูงสุด 14 วัน
          กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะสายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อบ.1) คุ้มครอง : 100,000 บาท
 
ประกันโควิด

แพ็กเกจเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 สำหรับซื้อผ่านโบรกเกอร์ TQM
          
          เบี้ยประกัน : 455-555 บาท/คน/ปี
          วงเงินคุ้มครองเมื่อตรวจพบเชื้อ : 50,000-70,000 บาท
          เงินชดเชยกรณีนอนโรงพยาบาลจากการติดเชื้อ COVID-19 : 500-700 บาท/วัน สูงสุด 14 วัน
          กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะสายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อบ.1) คุ้มครอง : 100,000 บาท
 
ประกันโควิด

          เงื่อนไขอื่น ๆ
          - อายุรับทำประกัน 15 วัน - 99 ปี
          - มีระยะเวลารอคอย 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
          - จำกัดการซื้อ 1 คน ต่อ 1 กรมธรรม์
          - ผู้เอาประกันภัยต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยติดต่อกันอย่างน้อยเป็นเวลา 30 วัน ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
          -รับเฉพาะสัญชาติไทยและอยู่ในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น
          - ไม่รับประกันภัย กลุ่มอาชีพดังต่อไปนี้ บุคลากรทางการแพทย์, แพทย์, พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล รวมถึงพนักงานท่าอากาศยาน สจวร์ด และแอร์โฮสเตส

          ข้อมูลเพิ่มเติม : วิริยะประกันภัย, TQM    

7. JP Insurance

ประกันโคโรนา

          เบี้ยประกัน : 270-470 บาท/ปี

          วงเงินคุ้มครองสูงสุดเมื่อตรวจพบเชื้อ : 50,000-100,000 บาท

          กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะสายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง คุ้มครอง : 100,000 บาท

          เงื่อนไขอื่น ๆ
          - อายุรับประกัน : 1-75 ปี
          - เริ่มคุ้มครองทันที ไม่มีระยะรอคอยของโรค 
          - คุ้มครองเฉพาะลูกค้าคนไทย
          - ผู้ทำประกันต้องไม่มีประวัติเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยง ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับล่าสุด ในระยะเวลา 14 วัน ก่อนวันเริ่มคุ้มครอง
          - ไม่รับพิจารณาทำประกันภัยกับผู้ประกอบอาชีพนักบิน พนักงานประจำเรือและเครื่องบิน
          - จำกัดการซื้อกรมธรรม์ 1 คน ห้ามเกิน 2 ฉบับ

          ข้อมูลเพิ่มเติม : jpinsurance 

8. ไทยประกันภัย

          เบี้ยประกัน : 290-590 บาท/คน/ปี
          วงเงินคุ้มครองเมื่อตรวจพบเชื้อ : 50,000-100,000 บาท 
          วงเงินคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากโคโรนาไวรัส : 150,000-300,000 บาท
          กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ คุ้มครอง : 10,000 บาท
ประกันโควิด

          เงื่อนไขอื่น ๆ
          - อายุรับประกัน 1-65 ปีบริบูรณ์ (ชั้นอาชีพ 1-4)
          - มีระยะเวลารอคอย 14 วัน 
          - ต้องไม่เดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศจากองค์การอนามัยโลก 1 เดือน ก่อนทำประกัน และหลังจากทำประกัน 3 เดือนต้องไม่เดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยง
          - ผู้เอาประกันต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่พิการ ไม่เป็นโรคเรื้อรัง และผ่านการพิจารณารับประกันภัย
          - ไม่คุ้มครองผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคมะเร็ง และโรคเอดส์
          - จำกัดการซื้อ 2 กรมธรรม์ ต่อ 1 คนเท่านั้น
          - ขณะซื้อกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทย และสำหรับชาวต่างชาติจะต้องมีพาสปอร์ต และ Work Permit หรือพักอาศัยอยู่ในประเทศเกิน 6 เดือนขึ้นไป

          ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 1309 หรือ pchangonline

9. ไทยพาณิชย์ โดย เทเวศประกันภัย

แผน A - Covid 19 Care คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล และรับเงินก้อนจากการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า จากการติดโรค COVID-19

          เบี้ยประกัน : 150-850 บาท/คน/ปี
          ค่ารักษาพยาบาล : 10,000-100,000 บาท
​​​​​​​          วงเงินคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า หรือเสียชีวิตจากโคโรนาไวรัส : 100,000-1,000,000 บาท

ประกันโควิด

แผน B - Covid 19 Plus รับเงินก้อน เมื่อตรวจพบการติดเชื้อโคโรนาไวรัส

          เบี้ยประกัน : 150-520 บาท/คน/ปี
          วงเงินคุ้มครองเมื่อตรวจพบเชื้อ : 30,000-100,000 บาท 
          กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะสายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ คุ้มครอง : 10,000-50,000 บาท

ประกันโควิด

เงื่อนไข :
          - อายุรับประกัน 1-99 ปี
          - มีประวัติสุขภาพดี ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่พิการ ไม่เป็นโรคเรื้อรัง 
          - ไม่เป็นผู้ที่ติดเชื้อมาก่อนการทำประกันภัย หรือถูกสงสัยว่าติด COVID-19 (ถูกสงสัยว่าติดเชื้อ หมายถึง การที่ผู้ขอเอาประกันภัยได้รับการตรวจสอบ และ/หรือตรวจสุขภาพมาแล้วโดยแพทย์และถูกกักตัวไว้เพื่อดูอาการ และ/หรือเพื่อการรักษาให้หายจากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา)
          - ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)
          - ไม่คุ้มครองผู้ที่เดินทางไปยังประเทศเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส (COVID-19) ก่อนทำประกันภัยเป็นระยะเวลา 14 วัน
          - สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการสมัครต้องเป็นผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (นับจากวันที่กรอกใบสมัครย้อนหลังไป 6 เดือน) และมี Work Permit/Visa ไม่ต่ำกว่า 1 ขึ้นไป หรือหนังสือวีซ่าระยะยาว Long Stay Visa
          - ซื้อผ่านแอปฯ SCB EASY ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 มีระยะเวลารอคอย 14 วัน
          - ซื้อผ่านช่องทางอื่น ๆ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 มีระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน 
          - เริ่มคุ้มครอง เวลา 16.30 น. ของวันที่ชำระค่าเบี้ยประกันภัย (กรณีซื้อหลัง 16.30 น. จะเริ่มคุ้มครองเวลา 16.30 น. ของวันถัดไป)
          -  จำกัดการซื้อกรมธรรม์ได้ 1 ฉบับเท่านั้น รวมทุกช่องทางและทุกโครงการที่ทำประกันภัยเพื่อคุ้มครองการติดเชื้อไวรัส (COVID-19) ผ่าน บมจ.เทเวศประกันภัย

          ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 02 777 7777 หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์  

10. เมืองไทยประกันภัย

ประกันโควิด

          ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เมืองไทยประกันชีวิตได้ปรับแพ็กเกจประกันโควิด 19 ใหม่ เป็นดังนี้

          แผน 1
          ​​​​​​​เบี้ยประกัน : 600 บาท/คน/ปี
          ​​​​​​​วงเงินคุ้มครองเมื่อตรวจพบเชื้อ : 30,000 บาท 
          ​​​​​​​วงเงินคุ้มครองกรณีโคม่า หรือเสียชีวิตจากโคโรนาไวรัส : 1,500,000 บาท
          เงินชดเชยรายได้จากการรักษาตัวในโรงพยาบาล จากการติดเชื้อโคโรนาไวรัส : 1,000 บาท/วัน สูงสุด 15 วัน

          ​​​​​​​แผน 2
          ​​​​​​​เบี้ยประกัน : 1,200 บาท/คน/ปี
          ​​​​​​​ค่ารักษาพยาบาล : 100,000 บาท      
          ​​​​​​​วงเงินคุ้มครองกรณีโคม่า หรือเสียชีวิตจากโคโรนาไวรัส : 2,000,000 บาท
          เงินชดเชยรายได้จากการรักษาตัวในโรงพยาบาล จากการติดเชื้อโคโรนาไวรัส : 2,000 บาท/วัน สูงสุด 15 วัน

           เงื่อนไขอื่น ๆ
          - อายุรับประกัน 1-80 ปี
          - ระยะเวลารอคอย 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับเป็นครั้งแรก
          - ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรค COVID-19 (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ก่อนการเอาประกันภัยและยังมิได้รักษาให้หายขาด
          - รับประกันเฉพาะคนไทย สัญชาติไทยเท่านั้น และพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย
          - จำกัดการซื้อ 1 คน ต่อ 1 กรมธรรม์ประกันภัย
          - อาชีพนักบิน พนักงานบนเครื่องบิน พนักงานท่าอากาศยาน พนักงานบนเรือ บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล สามารถซื้อได้เฉพาะแผน 1 เท่านั้น รับประกันเฉพาะคนไทย สัญชาติไทย
          - การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า เป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือเป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)
          - ภาวะโคม่า หมายถึง ภาวะอาศัยเครื่องช่วยหายใจและไม่ตอบสนองอย่างน้อย 96 ชั่วโมง และสมองถูกทำลายถาวรเกิน 30 วัน

          ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 1484 หรือ เมืองไทยประกันภัย  

11. ไทยไพบูลย์ประกันภัย

ประกันโควิด

          เบี้ยประกัน : 199 บาท/คน/ปี
          วงเงินคุ้มครองเมื่อตรวจพบเชื้อ : 50,000 บาท 

          เงื่อนไขอื่น ๆ
          - อายุรับประกัน 1-70 ปี
          - มีระยะเวลารอคอย 14 วัน นับจากวันที่เริ่มมีผลคุ้มครอง
          - ไม่มีประวัติเดินทางออกนอกประเทศไทยเป็นระยะเวลา 14 วัน ก่อนวันที่กรมธรรม์เริ่มมีผลบังคับ
          - ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)
          - ยกเว้นการคุ้มครอง ในกรณีที่ติดเชื้อจากต่างประเทศ
          - ไม่รับประกันสำหรับอาชีพกลุ่มพิเศษ คือ บุคลากรทางการแพทย์ พนักงานท่าอากาศยาน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เป็นต้น

          ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 02 209 3299 หรือ ไทยไพบูลย์ประกันภัย
 

12. เอเชียประกันภัย

ประกันโควิด

          เบี้ยประกัน : 350-950 บาท
          ค่ารักษาพยาบาล : 50,000-100,000 บาท
          วงเงินคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากโคโรนาไวรัส : 100,000-1,000,000 บาท
          กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ คุ้มครอง : 100,000-300,000 บาท

          เงื่อนไขอื่น ๆ
          - อายุรับประกัน 1-75 ปี
          - มีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ติดเชื้อหรือถูกสงสัยว่าติดเชื้อโคโรนาไวรัสมาก่อนทำประกันกัย
          - ถูกสงสัยว่าติดเชื้อ หมายถึง การที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการตรวจสอบ และ/หรือตรวจสุขภาพมาแล้วโดยแพทย์และถูกกักตัวไว้เพื่อดูอาการ และ/หรือเพื่อการรักษาให้หายจากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา
          - ทำประกันภัยได้สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อคน
          - การคุ้มครองจะมีผลบังคับก็ต่อเมื่อผ่านการพิจารณารับประกันภัยแล้วเท่านั้น
          - ผู้เอาประกันที่เดินทางกลับมาจาก 9 ประเทศกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ประเทศจีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ไต้หวัน อิตาลี และอิหร่าน สามารถซื้อประกันได้หลังจาก 14 วัน นับจากวันที่ลงตราผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย
          - ระยะเวลารอคอย 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรกตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

          ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 02 869 3399 หรือ asiainsurance  

13. กสิกรไทย โดยเมืองไทยประกันชีวิต

ประกันโควิด

          เบี้ยประกัน : 290-957 บาท
          วงเงินคุ้มครองเมื่อตรวจพบเชื้อ : 30,000-100,000 บาท 
          วงเงินคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากโคโรนาไวรัส : 300,000-1,000,000 บาท
          เงินชดเชยรายได้จากการรักษาตัวในโรงพยาบาล จากการติดเชื้อโคโรนาไวรัส : 300-1,000 บาท/วัน สูงสุด 15 วัน
          เงื่อนไขอื่น ๆ
          - อายุรับประกัน : 14 วัน-65 ปี
          - ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์
          - ต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของธนาคารกสิกรไท
          - ระยะเวลารอคอย 7 วัน
          - คุ้มครองผู้ถือสัญชาติไทย และพักอาศัยในประเทศไทย
          - ซื้อได้ทุกแผนสูงสุดรวมไม่เกิน 1 ล้าน 1 แสนบาทต่อคน หรือรับเงินคุ้มครองเมื่อตรวจเจอเชื้อไวรัสและนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล สูงสุดรวมไม่เกิน 1 แสนบาทต่อคน นับรวมกรมธรรม์ทั้งหมดของเมืองไทยประกันชีวิต
          - คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี 1,000 บาท แต่ยกเว้นการฆ่าตัวตายในปีแรกของกรมธรรม์ และการถูกฆาตกรรมโดยผู้รับผลประโยชน์

          ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 02 888 8888

เลือกแผนไหนดี ?

          ประกันภัยคุ้มครองโรคที่เกิดจากการติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) หลัก ๆ แล้ว แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ
          1. คุ้มครองเรื่องค่ารักษาพยาบาล 
          2. คุ้มครองเรื่องการตรวจเจอโรค 

แบบไหนเหมาะกับใคร ?

          * เน้นคุ้มครองเรื่องค่ารักษาพยาบาล และเงินชดเชยกรณีเสียชีวิต
          เหมาะกับคนที่ไม่มีประกันชีวิต ประกันสุขภาพ เพราะประกันตัวนี้จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ตามจริง และจะมีเงินคุ้มครองชีวิตให้อีกก้อน กรณีที่เราติดเชื้อจนมีภาวะโคม่า หรือเสียชีวิตจากโรค COVID-19 ทายาทจะได้รับเงินส่วนนี้

          เน้นคุ้มครองการตรวจเจอโรค เจอ จ่าย จบ
          เหมาะกับคนที่มีประกันสุขภาพ ประกันชีวิตที่มีเงินคุ้มครองชีวิตอยู่แล้ว อาจเลือกทำประกันแบบรับเงินก้อนเมื่อติดเชื้อ ซึ่งบริษัทจะจ่ายให้ครั้งเดียวจบ 

         อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันรัฐบาลประกาศให้ผู้ที่ติดเชื้อโคโรนาไวรัส รักษาฟรี ดังนั้นไม่ว่าจะมีประกันหรือไม่ ก็ไม่ต้องห่วงเรื่องค่ารักษาพยาบาล

ประกันโควิด

          ทั้งนี้ นอกจากประกันภัยโคโรนาไวรัสแล้ว คนที่มีประกันเหล่านี้อยู่แล้ว ก็ได้รับความคุ้มครองเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากโคโรนาไวรัสเช่นกัน คือ

          - ประกันชีวิต ได้รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต

          - ประกันสุขภาพ ได้รับค่ารักษาพยาบาลตามจำนวนเงินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

          - ประกันการเดินทาง ได้รับความคุ้มครองค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการรักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยด้วยโรค COVID 19 ซึ่งเกิดระหว่างเดินทางไปต่างประเทศ ไม่ว่าจะในฐานะผู้ป่วยใน หรือผู้ป่วยนอก

          ดังนั้น หากพบประกันบริษัทไหนโดนใจและคิดว่าเรามีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อแล้วละก็ การทำประกันไว้แต่เนิ่น ๆ  อาจเป็นหนทางที่ดีที่สุด เพื่อปกป้องตัวเราเองและคนที่เรารัก


    *หมายเหตุ : อัปเดตข้อมูลล่าสุดวันที่ 18 มีนาคม 2563 เงื่อนไขและแผนประกันต่าง ๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบจากบริษัทประกันภัยอีกครั้ง

ข้อมูลจาก
คปภ., ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์, สินทรัพย์ประกันภัย, ทิพยประกันภัย, สินมั่นคงประกันภัยวิริยะประกันภัย, 7eleven, JPInsurance, ไทยประกันภัย, ไทยพาณิชย์เมืองไทยประกันภัย, ไทยไพบูลย์ประกันภัยเอเชียประกันภัย, กสิกรไทย    

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
เปรียบเทียบประกัน COVID-19 เบี้ยประกันเท่าไร เจ้าไหนคุ้มที่สุด โพสต์เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:59:01 466,679 อ่าน
TOP