ประกันโควิด 2564 ทำที่ไหนดี เปรียบเทียบราคาเบี้ยประกัน เจ้าไหนคุ้มที่สุด

          ประกันโควิด 2564 ทำของบริษัทไหนดี เพราะแต่ละเจ้ามีหลายแผนความคุ้มครองจนเลือกไม่ถูก ทั้งเจอ จ่าย จบ หรือค่ารักษาพยาบาล เราเลยรวบรวมข้อมูลประกัน COVID-19 มาบอกแล้ว
          โควิด 19 กำลังระบาดระลอกใหญ่ในประเทศไทย ทำให้หลายคนหวั่นวิตก ไม่รู้ว่าตัวเองจะพลาดพลั้งติดเชื้อตอนไหน เลยสนใจจะซื้อประกันโควิด ติดตัวไว้ให้อุ่นใจขึ้นมาหน่อย เพราะจ่ายเบี้ยเริ่มต้นแค่หลักร้อยต่อปี แต่ให้ความคุ้มครองถึงหลักแสน-หลักล้านเลยทีเดียว ใครกำลังหาข้อมูลประกัน COVID-19 และอยากทราบว่า ประกันของแต่ละบริษัทมีความคุ้มครองอย่างไรบ้าง ตามมาเปรียบเทียบได้เลย
ประกันโควิด

1. ทิพยประกันภัย

          อายุรับประกัน : 1-99 ปี
          เบี้ยประกันต่อปี : 150 / 250 / 450 / 850 บาท
ประกันโควิด

          เงื่อนไข

 • มีระยะเวลารอคอย 7 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
 • ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน)
 • ไม่คุ้มครองภาวะที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัย และยังมิได้รักษาให้หายขาด
 • จำกัดการซื้อ 1 คน ต่อ ทุนประกันภัยดังนี้
  - กรณีเลือกแบบมีค่ารักษาพยาบาล ทุนประกันภัยต่อคนไม่เกิน 1,000,000 บาท และ/หรือ ค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 100,000 บาท
  - กรณีเลือกแบบไม่มีค่ารักษาพยาบาล ทุนประกันภัยต่อคนไม่เกิน 2,000,000 บาท

          อ่านเงื่อนไขและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ทิพยประกันภัย โทร. 1736 หรือ 02 239 2200 ต่อ 4132, 2078, 1902, 1903, 4134, 4135, 1114, 1118, 2082

2. สินมั่นคงประกันภัย

          อายุรับประกัน : 1-99 ปี
          เบี้ยประกันต่อปี : 249 / 329 / 489 / 849  บาท
แผนประกันโควิดรวมอุบัติเหตุ
ประกันโควิด

แผนประกันภัยโควิด 2 in 1
ประกันโควิด

          เงื่อนไข

 • มีระยะเวลารอคอย 14 วัน สำหรับกรมธรรม์ปีแรก
 • ต้องไม่เป็นผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโคโรนา หรือไม่ถูกกักตัวโดยภาครัฐเนื่องจากต้องสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา ก่อนทำประกันภัย
 • ต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ได้ป่วยเป็นโรคหัวใจ โรคไต โรคปอด โรคเอดส์ โรคมะเร็ง หรือผู้ป่วยติดเตียง
 • ไม่ได้มีอาชีพเป็นแพทย์ หรือบุคลากรทางการแพทย์ หรือนักบิน หรือผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสนามบิน เครื่องบิน หรือเรือเดินทะเล
 • คุ้มครองเฉพาะการติดเชื้อไวรัสโคโรนาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้น
 • ทำประกันภัยได้เพียงคนละ 1 ฉบับ เท่านั้น


           อ่านเงื่อนไขและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สินมั่นคงประกันภัย โทร. 1596

3. สินทรัพย์ประกันภัย

          อายุรับประกัน : 1-99 ปี
          เบี้ยประกันต่อปี : 99 / 199 / 299 / 449 / 499 / 799 / 999 บาท
แผนเจอ จ่าย จบ
ประกันโควิด

แผนค่ารักษาพยาบาล
ประกันโควิด

          เงื่อนไข

 • ระยะเวลารอคอย 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์เริ่มมีผลบังคับใช้ครั้งแรก
 • ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-Existing Condition)
 • กรณีตรวจพบเชื้อเป็นครั้งแรก ผู้เอาประกันจะต้องมีประวัติการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
 • สงวนสิทธิ์ในการซื้อ 1 คน สามารถซื้อความคุ้มครองแผนเจอ จ่าย จบ ได้ไม่เกิน 100,000 บาท และซื้อแผนค่ารักษาพยาบาลได้ 1 คน ต่อ 1 กรมธรรม์ เท่านั้น ในทุกช่องทางการขาย


          อ่านเงื่อนไขและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สินทรัพย์ประกันภัย โทร. 02 792 5555 หรือ 02 267 6222 หรือ 02 023 7522

4. กรุงเทพประกันภัย

          อายุรับประกัน : 1-100 ปี
          เบี้ยประกันต่อปี : 159 / 259 / 459 / 859 บาท
ประกันโควิด

          เงื่อนไข

 • ระยะเวลารอคอย 14 วัน สำหรับความคุ้มครองกรณีตรวจพบว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 • ไม่คุ้มครองการลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
 • รับประกันภัยทุกอาชีพ
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้คนละ 1 ฉบับ


         อ่านเงื่อนไขและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรุงเทพประกันภัย

5. วิริยะประกันภัย

          อายุรับประกัน :

 • แผน Covid Protect และ Covid Protect Plus ตั้งแต่อายุ 15 วัน - 75 ปี
 • แผนโควิด 19 ซูเปอร์ ชีลด์ ตั้งแต่อายุ 15 วัน - 99 ปี  


          เบี้ยประกันต่อปี : 399 / 439 / 549 / 599 บาท

แผน Covid Protect และ Covid Protect Plus
ประกันโควิด

แผนโควิด 19 ซูเปอร์ ชีลด์
ประกันโควิด

 • แผนโควิด ซูเปอร์ ชีลด์ 1 รับความคุ้มครองเพิ่ม 200,000 บาท กรณีโคม่าจากการแพ้วัคซีนโควิด
 • แผนโควิด ซูเปอร์ ชีลด์ 2 รับความคุ้มครองเพิ่ม 300,000 บาท กรณีโคม่าจากการแพ้วัคซีนโควิด


          เงื่อนไข

 • ระยะเวลารอคอย 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์เริ่มต้นความคุ้มครอง
 • ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยโดยโรคที่มีสาเหตุหรือภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19) ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่กรมธรรม์เริ่มมีผลบังคับ (Pre-Existing)
 • ไม่มีการเดินทางเข้าหรือออกนอกราชอาณาจักรไทยเป็นระยะเวลา 30 วัน ก่อนวันที่ซื้อกรมธรรม์
 • ไม่รับประกันภัยสำหรับผู้ที่มี หรือเคยมี หรือเคยได้รับการวินิจฉัย ว่ามีการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เกิดขึ้นก่อนการเอาประกันภัย
 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และไม่เคยเป็นหรือกำลังเป็นโรคมะเร็ง เบาหวาน โรคตับ โรคไต
 • ไม่รับประกันบุคลากรทางการแพทย์, แพทย์, พยาบาล เจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล
 • สงวนสิทธิ์การซื้อ 1 ท่าน ต่อ 1 กรมธรรม์ ในแต่ละแผน


          อ่านเงื่อนไขและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ วิริยะประกันภัย โทร. 02 129 8777

6. เจพี ประกันภัย

          อายุรับประกัน : 1-75 ปี
          เบี้ยประกันต่อปี : 99 / 149 / 249 / 299 / 399 / 499 บาท
ประกันโควิด

          เงื่อนไข

 • ระยะเวลารอคอย 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่พิการ ไม่เป็นโรคเรื้อรัง
 • ไม่คุ้มครองผู้เอาประกันที่ลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองโรคโควิด
 • ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัย และยังมิได้รักษาให้หายขาด
 • ต้องไม่เป็นผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือไม่ถูกกักตัวโดยภาครัฐ เนื่องจากสงสัยว่าติดเชื้อ
 • ต้องไม่เดินทางไปในประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขฉบับล่าสุด ในระยะเวลา 30 วัน ก่อนวันเริ่มคุ้มครอง
 • ไม่รับประกันอาชีพนักบิน พนักงานประจำเรือและเครื่องบิน พนักงานท่าอากาศยาน มัคคุเทศก์ บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงพยาบาล เภสัชกร หรือผู้ที่ทำงานในโรงพยาบาล/สถานพยาบาลเวชกรรม/คลินิก คนขับรถรับจ้างสาธารณะ
 • จำกัดการซื้อ 1 คน ต่อ 1 กรมธรรม์ประกันภัย


          อ่านเงื่อนไขและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เจพี ประกันภัย โทร. 02 099 0555

7. ไทยประกันภัย

          อายุรับประกัน : 1-65 ปี
          เบี้ยประกันต่อปี : 231 / 288 / 392 / 463 / 471 / 552 บาท
ประกันโควิด

          เงื่อนไข

 • ระยะเวลารอคอย 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์เริ่มมีผลบังคับใช้ครั้งแรก
 • ต้องไม่เคยติดเชื้อ หรือต้องสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาก่อนเอาประกันภัย
 • ไม่รับประกันผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข และต้องไม่เดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
 • ไม่รับประกันภัยการลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 • ไม่รับประกันบุคคลที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง ดังต่อไปนี้ โรคหลอดเลือดหัวใจ, โรคหัวใจ, โรคเบาหวาน, โรคมะเร็ง, โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง, โรควัณโรคปอด, โรคไตวายเรื้อรัง, โรคตับแข็ง, โรคตับวาย
 • สงวนสิทธิ์ในการซื้อ 1 คน ต่อ 2 กรมธรรม์


          อ่านเงื่อนไขและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ไทยประกันภัย โทร. 02 613 0123

8. เทเวศประกันภัย

          อายุรับประกัน : 1-99 ปี
          เบี้ยประกันต่อปี : 299 / 499 / 899 บาท
ประกันโควิด

          เงื่อนไข

 • ระยะเวลารอคอย 14 วัน
 • ไม่เป็นพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในท่าอากาศยาน แอร์โฮสเตส สจวร์ด นักบิน และธุรกิจท่องเที่ยว
 • ต้องมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่พิการ ไม่เป็นผู้ติดเชื้อ หรือถูกสงสัยว่าติดเชื้อ COVID-19 มาก่อนการทำประกันภัย
 • ไม่เป็นโรคเรื้อรัง ได้แก่ HIV, โรคมะเร็งทุกระยะ, ผู้ที่เคยป่วยเป็นโรคมะเร็งและรักษาหายเรียบร้อย, โรค SLE และผู้ป่วยติดเตียง
 • ซื้อได้เพียงคนละ 1 ฉบับ เท่านั้น


          อ่านเงื่อนไขและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เทเวศประกันภัย โทร. 1291

9. เมืองไทยประกันภัย

          อายุรับประกัน : 1-80 ปี
          เบี้ยประกันต่อปี : 300 / 450 / 480 / 900 / 1,200 บาท
ประกันภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ประกันโควิด

ประกันภัยไวรัสโคโรนา 2019 แผน 1 Stop
ประกันโควิด

          เงื่อนไข

 • ระยะเวลารอคอย 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 • ผู้เอาประกันต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการหรือทุพพลภาพ และไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่มีอาการหรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิต โรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด
 • ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ก่อนการเอาประกันภัย และยังมิได้รักษาให้หายขาด
 • แผนประกันภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19) สำหรับนักบิน พนักงานบนเครื่องบิน พนักงานท่าอากาศยาน พนักงานบนเรือ บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล สามารถซื้อได้เฉพาะแผน 1 เท่านั้น
 • แผน 1 Stop ไม่รับประกันภัยบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล
 • จำกัดการซื้อ 1 คน ต่อ 1 กรมธรรม์ประกันภัย


          อ่านเงื่อนไขและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เมืองไทยประกันภัย โทร. 02 665 4000, 02 290 3333

10. เอเชียประกันภัย

          อายุรับประกัน : 1-75 ปี
          เบี้ยประกันต่อปี : 365 / 500 / 999 / 1,499 / 1,825 บาท
ประกันโควิด

          เงื่อนไข

 • ระยะเวลารอคอย 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรกตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
 • ต้องมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ติดเชื้อหรือถูกสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนามาก่อนทำประกัน (ถูกสงสัยว่าติดเชื้อ หมายถึง การที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการตรวจสอบ และ/หรือตรวจสุขภาพมาแล้วโดยแพทย์และถูกกักตัวไว้เพื่อดูอาการ และ/หรือเพื่อรักษาให้หายจากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา)
 • ผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศสามารถซื้อประกันได้หลังจาก 14 วัน นับจากวันที่ลงตราผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย
 • สามารถทำประกันภัย COVID ของบริษัทได้ไม่เกินคนละ 2 กรมธรรม์ และทุนประกันภัยรวมกันไม่เกิน 3,000,000 บาท


          อ่านเงื่อนไขและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เอเชียประกันภัย โทร. 02 869 3399

11. อาคเนย์ประกันภัย

          อายุรับประกัน : 1-99 ปี
          เบี้ยประกันต่อปี : 260 / 519 / 778 / 1,037 บาท
ประกันโควิด

          เงื่อนไข
 • มีระยะเวลารอคอย 14 วัน นับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ
 • ไม่รับประกันภัยผู้ที่ติดเชื้อมาก่อนการทำประกันภัย หรือต้องสงสัยว่าติดเชื้อ COVID-19 โดยถูกกักตัวเพื่อรอดูอาการ หรือถูกตรวจสุขภาพ หรือเพื่อการรักษาให้หายจากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา
 • ผู้ขอเอาประกันภัย 1 คน สามารถซื้อกรมธรรม์ประกันภัยได้ 1 ฉบับ
 • ไม่คุ้มครองกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยเดินทางไปยังประเทศ หรือเขตบริหารพิเศษ หรือเมืองที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ภายใน 1 เดือน ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ รวมถึงแผนการเดินทางไปยังประเทศ หรือเขตบริหารพิเศษ หรือเมืองที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในอีก 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ

  อ่านเงื่อนไขและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาคเนย์ประกันภัย โทร. 1726 หรือ TQM โทร. 1737

12. ไทยไพบูลย์ประกันภัย

          อายุรับประกัน : 1-70 ปี
          เบี้ยประกันต่อปี : 429 / 699 บาท
ประกันโควิด

          เงื่อนไข

 • มีระยะรอคอย 14 วัน
 • ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
 • ไม่คุ้มครองกรณีได้รับวินิจฉัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นอกเขตประเทศไทย (เว้นแต่จะมีการออกเอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองได้)
 • ผู้เอาประกันภัย 1 คน สามารถซื้อประกันภัยโควิดกับทางบริษัทได้ 1 ฉบับ


       อ่านเงื่อนไขและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ไทยไพบูลย์ประกันภัย โทร. 02 209 3299

ประกันโควิด 19 เลือกแผนไหนดี ?
          ประกันภัยคุ้มครองโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) หลัก ๆ แล้ว แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ
          1. คุ้มครองเรื่องค่ารักษาพยาบาล และเงินชดเชยกรณีเสียชีวิต
          2. คุ้มครองเรื่องการตรวจเจอโรค
          3. คุ้มครองค่าชดเชยรายวันเมื่อเป็นผู้ป่วยในรักษาตัวในโรงพยาบาล
          4. คุ้มครองการแพ้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

แบบไหนเหมาะกับใคร ?

          * เน้นคุ้มครองเรื่องค่ารักษาพยาบาล และเงินชดเชยกรณีเสียชีวิต

          เหมาะกับคนที่ไม่มีประกันชีวิต ประกันสุขภาพ เพราะประกันตัวนี้จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ตามจริง และจะมีเงินคุ้มครองชีวิตให้อีกก้อน กรณีที่เราติดเชื้อจนมีภาวะโคม่า ทายาทจะได้รับเงินส่วนนี้

          ทั้งนี้ การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า คือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว หรือ การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย ที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา

          * เน้นคุ้มครองการตรวจเจอโรค เจอ จ่าย จบ

          เหมาะกับคนที่มีประกันสุขภาพ ประกันชีวิตที่มีเงินคุ้มครองชีวิตอยู่แล้ว อาจเลือกทำประกันแบบรับเงินก้อนเมื่อติดเชื้อ ซึ่งบริษัทจะจ่ายให้ครั้งเดียวจบ และจะได้รับเงินเมื่อมีผลตรวจยืนยันการติดเชื้อพร้อมกับใบรับรองแพทย์

          * เน้นคุ้มครองค่าชดเชยรายวัน

          ส่วนใหญ่จะพ่วงมากับแบบเจอ จ่าย จบ หรือแบบค่ารักษาพยาบาล เหมาะกับคนที่ต้องการค่าชดเชยเมื่อเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ซึ่งกรณีที่เลือกแผนประกันที่ให้ค่าชดเชยรายวัน อาจจะได้รับความคุ้มครองเรื่องค่ารักษาพยาบาล หรือเงินก้อน เมื่อตรวจพบเชื้อน้อยลง

          * เน้นคุ้มครองการแพ้วัคซีนโควิด 19

          หลายบริษัทแถมความคุ้มครองการแพ้วัคซีนโควิด 19 เข้ามาด้วย ในรูปแบบค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน หรือทั้งผู้ป่วยใน-ผู้ป่วยนอก หรือให้เงินชดเชยกรณีฉีดวัคซีนแล้วมีอาการแพ้รุนแรงจนถึงขั้นโคม่า บางกรมธรรม์ยังมีค่าปลอบขวัญ ฯลฯ ให้อีก ขึ้นอยู่กับเราว่าต้องการความคุ้มครองระดับไหน

          ทั้งนี้ นอกจากประกันโควิด 19 แล้ว คนที่มีประกันเหล่านี้อยู่ก็จะได้รับความคุ้มครองเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากไวรัสโคโรนา 2019 เช่นกัน คือ

          - ประกันชีวิต ได้รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต

          - ประกันสุขภาพ ได้รับค่ารักษาพยาบาลตามจำนวนเงินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

          - ประกันการเดินทาง ได้รับความคุ้มครองค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการรักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยด้วยโรค COVID-19 ซึ่งเกิดระหว่างเดินทางไปต่างประเทศ ไม่ว่าจะในฐานะผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอก

          ดังนั้น หากพบประกันบริษัทไหนโดนใจและคิดว่าเรามีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อแล้วละก็ การทำประกันไว้แต่เนิ่น ๆ อาจเป็นหนทางที่ดีที่สุด เพื่อปกป้องตัวเราเองและคนที่เรารัก

          * หมายเหตุ : อัปเดตข้อมูลล่าสุดวันที่ 28 เมษายน 2564 เงื่อนไขและแผนประกันต่าง ๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบจากบริษัทอีกครั้ง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ประกันโควิด 2564 ทำที่ไหนดี เปรียบเทียบราคาเบี้ยประกัน เจ้าไหนคุ้มที่สุด อัปเดตล่าสุด 29 เมษายน 2564 เวลา 21:24:43 615,352 อ่าน
TOP