เปิดขั้นตอนยื่นคำร้องขอเงินช่วยเหลือ กรณีมีอาการไม่พึงประสงค์ หลังฉีดวัคซีนโควิด

           เปิดขั้นตอนการยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือ กรณีเกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนโควิด 19 จ่ายสูงสุด 4 แสนบาท

วัคซีนโควิด

          เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2564 เพจเฟซบุ๊ก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยขั้นตอนขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. กรณีเกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนโควิด 19 มีรายละเอียดดังนี้…สถานที่ยื่นคำร้อง ?


          สำหรับสิทธิบัตรทอง, ข้าราชการ, อปท. และสิทธิรักษาพยาบาลอื่น ๆ สามารถยื่นขอรับเงินช่วยเหลือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ยื่นคำร้องได้ที่...

          - โรงพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19

          - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)

          - สปสช. สาขาเขตพื้นที่ 13 เขต ทั่วประเทศ

          สำหรับผู้ประกันตน ให้ยื่นคำร้องที่สำนักงานประกันสังคมไปก่อน จนกว่าสำนักงานประกันสังคมจะแก้ไขประกาศคณะกรรมการการแพทย์ให้ผู้ประกันตนสัญชาติไทยกลับมารับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจาก สปสช. ได้

ผู้มีสิทธิยื่นคำร้อง ?


          - ผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหาย หรือทายาท

          - กรณีไม่มีทายาท ผู้อุปการะที่ให้การช่วยเหลือเกื้อกูล หรือดูแลผู้รับบริการอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานพอสมควร หรือหน่วยบริการที่ให้บริการ สามารถยื่นคำร้องแทนได้

เอกสารประกอบคำร้อง ?


          - สำเนาบัตรประชาชน

          - สำเนาใบมรณบัตรของผู้รับบริการ กรณีที่เสียชีวิต

          - ความเห็นแพทย์ผู้ให้การรักษาและการหยุดพักงาน


ระยะเวลาการยื่นคำร้อง ?


          - ภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ทราบความเสียหาย

กระบวรการพิจารณา ?


          - ยื่นเรื่อง

          - คณะอนุกรรมการฯ ภายใต้ สปสช. พิจารณาคำร้อง

          - ลงมติว่าเห็นชอบที่จะจ่ายเงินช่วยเหลือหรือไม่ และจำนวนเท่าใด

          - ในกรณีที่จ่าย สปสช. จะโอนเงินเข้าบัญชีภายใน 5 วัน หลังจากมีมติ

          - กรณีไม่เห็นด้วยกับผลการวินิจฉัย ยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน 30 วัน

อัตราการจ่ายช่วยเหลือเบื้องต้น ?


          - เสียชีวิต/ทุพพลภาพถาวร ไม่เกิน 4 แสนบาท

          - เสียอวัยวะ/พิการ ไม่เกิน 2.4 แสนบาท

          - บาดเจ็บ/บาดเจ็บต่อเนื่อง ไม่เกิน 1 แสนบาท

          ดาวโหลดแบบยื่นคำร้องได้ที่นี่ คลิก

>> อ่านข้อมูลและติดตามสถานการณ์ COVID-19 <<  ได้ที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เปิดขั้นตอนยื่นคำร้องขอเงินช่วยเหลือ กรณีมีอาการไม่พึงประสงค์ หลังฉีดวัคซีนโควิด อัปเดตล่าสุด 0 543 เวลา 00:00:00 2,954 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP