เตรียมลงทะเบียนรับ ATK ฟรี ผ่านแอปฯ เป๋าตัง ใครมีสิทธิ์ได้บ้าง ขั้นตอนทำอย่างไร ดูเลย !

          กลุ่มเสี่ยงเตรียมรับ ATK ชุดตรวจโควิด 19 ด้วยตัวเองฟรี 2 ชุด ดีเดย์กลางเดือนนี้ 16 กันยายน 2564 ใครมีสิทธิ์ได้บ้าง ขั้นตอนทำอย่างไร ดูรายละเอียดได้ที่นี่ !

ชุดตรวจโควิด

        วันที่ 8 กันยายน 2564 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) รายงานว่า เตรียมแจกชุดตรวจโควิด 19 (Antigen Test Kit หรือ ATK) ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงตรวจโรคโควิด 19 ด้วยตัวเอง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย กระจาย 8.5 ล้านชิ้น ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิการรักษา (สิทธิบัตรทอง, ประกันสังคม และสวัสดิการข้าราชการ) โดยจะแจกคนละ 2 ชุด ห่างกัน 5 วัน ซึ่งจะเริ่มแจกในวันที่ 16 กันยายน เป็นต้นไป สำหรับการแจกชุดตรวจ ATK ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมี 2 รูปแบบ ดังนี้...

รูปแบบที่ 1


          แจก ATK ณ ชุมชนแออัดและตลาด ผู้ประสานงานที่ชุมชนกำหนด หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.), อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) ลงทะเบียนรับ ATK กับศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.) กรณีอยู่ในพื้นที่ กทม. ส่วนต่างจังหวัด ให้ผู้นำชุมชนลงทะเบียนรับ ATK กับหน่วยบริการในพื้นที่ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือโรงพยาบาลใกล้ชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย


          1. ผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียง, ผู้พิการ และผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 7 โรค (ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด 19)

          2. ผู้ที่สงสัยว่ามีอาการติดเชื้อ (มีไข้ ไอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจหอบ หายใจลำบาก)

          3. ผู้ที่อยู่ร่วมบ้านกับผู้ติดโรคโควิด 19

          4. ผู้ที่ทำงานประสานงานในชุมชน

ชุดตรวจโควิด

ขั้นตอนการขอรับชุดตรวจของรูปแบบที่ 1


          1. ผู้ประสานงานที่ชุมชนกำหนดฯ แจก ATK ให้กลุ่มเป้าหมายคนละ 2 ชุด

          2. ประชาชนที่ได้รับแจก ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง กรณีไม่มีสมาร์ทโฟน ทางผู้ประสานงานจะยืนยันตัวตนให้

          3. กลับไปตรวจโควิด 19 ด้วยตนเองที่บ้าน

          4. แจ้งผลตรวจให้ผู้ประสานงานรับทราบ หากผลเป็นลบ แนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโควิด 19 และตรวจซ้ำอีกครั้งห่างกันครั้งละ 5 วัน

          5. หากผลเป็นบวก (ติดโควิด 19) ผู้ประสานงานจะลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบการดูแลที่บ้านหรือที่ชุมชน ผู้ติดเชื้อจะได้รับการจับคู่กับหน่วยบริการใกล้บ้านเพื่อดูแลรักษาที่บ้านตามมาตรฐาน กรณีจังหวัดนั้นยังไม่มีระบบการดูแลที่บ้านหรือที่ชุมชน จะเข้าสู่ระบบการรักษากับหน่วยบริการต่อไป

          6. กรณีมีอาการ แพทย์พิจารณาสั่งจ่ายยาฟาวิพิราเวียร์ให้ผู้ติดเชื้อ ผู้ประสานงานนำไปส่งให้ผู้ติดเชื้อในชุมชนรูปแบบที่ 2


          แจกที่หน่วยบริการ (โรงพยาบาล, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, ศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.) รวมถึง คลินิก และร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการ) ในพื้นที่สีแดง ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง โดยเข้าไปที่เมนูรับชุดตรวจโควิด 19 ฟรี ระบบจะขึ้นวันที่ 16 กันยายน 2564

ขั้นตอนการขอรับชุดตรวจของรูปแบบที่ 2


          1. ประชาชนที่ต้องการได้รับแจกชุดตรวจ ต้องกรอกแบบคัดกรองในแอปพลิเคชันเป๋าตัง โดยเข้าไปที่เมนูรับชุดตรวจโควิด 19 ฟรี

          2. ทำแบบประเมินก่อนรับชุดตรวจโควิด 19 ตอบคำถาม 3 ข้อ ดังนี้

          - มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ได้แก่ ไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก ตาแดง ผื่น ถ่ายเหลว

          - มีประวัติพักอาศัยหรือเดินทางเข้าไปในพื้นที่ระบาดหรือสถานที่ที่พบผู้ติดเชื้อในช่วง 14 วันที่ผ่านมา

          - มีสมาชิกในครอบครัว เพื่อน เพื่อนร่วมงาน หรือเดินทางร่วมยานพาหนะกับผู้ติดเชื้อโควิด

          3. หากผลประเมินพบว่าสามารถรับชุดตรวจโควิด 19 ได้ ให้คลิกที่เมนูหน่วยบริการใกล้ฉัน เลือกหน่วยบริการที่จะไปรับชุดตรวจ โทร. ประสานเพื่อไปขอรับ หรือให้ผู้อื่นไปรับที่หน่วยบริการ ทางหน่วยบริการก็จะจ่ายชุดตรวจ ATK ให้จำนวน 2 ชุด สำหรับการตรวจ 2 ครั้ง กรณีผลเป็นลบ ให้ตรวจซ้ำอีกครั้งห่างกัน 5 วัน

          4. ก่อนรับชุดตรวจ ATK ต้องยืนยันตัวตนด้วยการสแกน QR Code ที่หน่วยบริการส่งให้ ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง เมนู สแกน QR เพื่อรับชุดตรวจ

          5. ตรวจโควิด 19 ด้วยตัวเองที่บ้าน พร้อมบันทึกผลตรวจผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง เลือกเมนูบันทึกผลตรวจ หากผลเป็นบวก เลือกเมนูลงทะเบียนเข้ารับการดูแลที่บ้านหรือที่ชุมชนต่อไป กรณีจังหวัดนั้นยังไม่มีระบบการดูแลที่บ้านหรือที่ชุมชน จะเข้าสู่ระบบการรักษากับหน่วยบริการต่อไป

ชุดตรวจโควิด

ไปรับชุดตรวจได้ที่ไหนบ้าง ?


          - กรณีไม่มีมือถือสมาร์ตโฟน สามารถไปขอรับได้ที่ โรงพยาบาล, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, ศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.) ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะทำการคัดกรองและยืนยันตัวตนให้

          - กรณีไปขอรับที่คลินิกและร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ สำหรับผู้ที่มีมือถือสมาร์ตโฟนเท่านั้น

ชุดตรวจโควิด>> อ่านข้อมูลและติดตามสถานการณ์ COVID-19 << ได้ที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, ไทยโพสต์


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เตรียมลงทะเบียนรับ ATK ฟรี ผ่านแอปฯ เป๋าตัง ใครมีสิทธิ์ได้บ้าง ขั้นตอนทำอย่างไร ดูเลย ! โพสต์เมื่อ 8 กันยายน 2564 เวลา 16:02:55 18,324 อ่าน
TOP