คปภ. สั่ง ประกันโควิด เพิ่มสิทธิผู้ป่วยรักษาตัว Home isolation เคลมค่ารักษา-ชดเชยรายวันได้


            คปภ. ออกคำสั่งนายทะเบียนด่วน ประกันโควิด เพิ่มสิทธิสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อแยกกักตัวที่บ้าน เคลมค่ารักษาพยาบาล ขอค่าชดเชยรายวันได้ พร้อมหนุนภาครัฐใช้มาตรการ Home Isolation แก้ปัญหาเตียงไม่พอ

ประกันโควิด
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

           เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เว็บไซต์ คปภ. แจ้งข่าวเรื่อง คำสั่งนายทะเบียนด่วน ให้ผู้เอาประกันภัยที่สามารถแยกกักตัวที่บ้าน Home Isolation ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เคลมค่ารักษาพยาบาลได้ พร้อมหนุนภาครัฐใช้มาตรการ Home Isolation แก้ปัญหาวิกฤตเตียงโรงพยาบาลไม่เพียงพอ

           โดย ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เผยว่า จากสถานการณ์โควิด 19 ในประเทศไทย ขณะนี้ยังไม่คลี่คลายและทวีความรุนแรงจนจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้จำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยไม่เพียงพอ รัฐบาลจึงได้มีแนวทางปรับการรักษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยให้ผู้ป่วยติดเชื้อได้รับการดูแลรักษาแบบ Home Isolation หรือแบบ Community Isolation

           ทว่า เมื่อตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพและประกันภัยโควิดที่มีอยู่ในปัจจุบัน พบว่า ยังไม่ครอบคลุมถึงกรณีดังกล่าว ทำให้ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเคลมประกันได้

ประกันโควิด

           ดังนั้น ตนในฐานะนายทะเบียนจึงได้ออกคำสั่งนายทะเบียน 2 ฉบับ เรื่อง การจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามกรมธรรม์ประกันภัย สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อโควิด-19 และได้เข้ารับการดูแลรักษาพยาบาลแบบ Home Isolation สำหรับบริษัทประกันชีวิต และสำหรับบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการให้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย

           ทั้งนี้ หากตรวจพบว่าผู้เอาประกันภัยติดเชื้อโควิด ซึ่งมีการดูแลรักษาแบบดังกล่าว โดยกรณีกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจำแนกเป็น

           - กรณีคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ให้สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลจากวงเงินความคุ้มครองผู้ป่วยนอก ตามความจำเป็นทางการแพทย์และที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์ในกรมธรรม์

           - กรณีคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน ให้อนุโลมจ่ายค่ารักษาพยาบาลแบบการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยนอก ตามความจำเป็นทางการแพทย์และที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์ในกรมธรรม์

           - กรณีคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ก็ให้อนุโลมจ่ายค่ารักษาพยาบาลแบบเป็นผู้ป่วยนอก ตามความจำเป็นทางการแพทย์และที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์ในกรมธรรม์

ประกันโควิด
ภาพจาก คปภ.

           นอกจากนี้ ยังให้บริษัทประกันภัยจ่ายค่าชดเชยรายวันกรณี Home Isolation หรือ Community Isolation หากมีความจำเป็นทางการแพทย์ที่ต้องรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในสถานพยาบาล เช่น อยู่ในกลุ่มเสี่ยงแต่ไม่มีสถานพยาบาลรองรับ จะคุ้มครองจ่ายค่าชดเชยรายวันให้สูงสุด 14 วัน นับแต่วันที่มีความจำเป็นทางการแพทย์ที่ต้องรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในสถานพยาบาล แต่ไม่มีสถานพยาบาลรองรับ

           อีกทั้งคำสั่งนายทะเบียนนี้ยังเปิดช่องให้บริษัทประกันภัยสามารถจ่ายเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร นอกเหนือจากการจ่ายตามที่คำสั่งกำหนด โดยมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

           ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสายด่วน คปภ. 1186 หรือแอด Line Official @oicconnect

อ่านข้อมูลและติดตามสถานการณ์ COVID-19 << ได้ที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก คปภ.

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คปภ. สั่ง ประกันโควิด เพิ่มสิทธิผู้ป่วยรักษาตัว Home isolation เคลมค่ารักษา-ชดเชยรายวันได้ อัปเดตล่าสุด 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 16:40:35 7,161 อ่าน
TOP