สินมั่นคง โบกมือลา ประกันโควิดแบบเจอ-จ่าย-จบ แนะลูกค้าติดต่อบริษัทด่วน


         สินมั่นคงประกันภัย ยกเลิกประกันโควิด 19 แบบเจอ จ่าย จบ พร้อมคืนเงินค่าเบี้ยประกันให้ลูกค้าภายใน 15 วัน พร้อมขออภัยทุกท่านมา ณ ที่นี้ แนะใครที่มีประกัน ติดต่อบริษัทด่วน

สินมั่นคง ยกเลิกประกันโควิด

         วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 บริษัทสินมั่นคงประกันภัย ได้เผยประกาศเพื่อยกเลิกประกันโควิด แบบ เจอ จ่าย จบ หรือ Covid 2 in 1 หลังจากที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในอัตราที่สูง และเป็นวิกฤตสาธารณะสุขที่คาดเดาไม่ได้ว่าจะพัฒนาไปสู่จุดใด บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องบริหารความเสี่ยง

         ทั้งนี้ บริษัทสินมั่นคงประกันภัย ยกเลิกประกันโควิด 19 แบบ เจอ จ่าย จบ หรือ Covid 2 in 1 โดยให้ประกันข้างต้นสิ้นสุดความคุ้มครองทั้งฉบับ เมื่อล่วงพ้นกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้เอาประกันภัยได้รับหนังสือเป็นต้นไป และบริษัทจะคืนค่าเบี้ยประกันภัยที่ได้รับมาแล้ว ให้แก่ผู้เอาประกันภัยภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์สิ้นผลบังคับ โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ฉบับนี้ได้บังคับมาแล้วออกตามส่วน

         ทั้งนี้ ประกันภัยแบบเจอ จ่าย จบ ของสินมั่นคงประกันภัย มีเงื่อนไขความคุ้มครองคือ หากได้รับการวินินฉัยทางการแพทย์ว่าติดเชื้อโควิด จะจ่ายเป็นเงินก้อน (เต็มทุนวงเงินคุ้มครอง) สูงสุด 100,000 บาท และผู้ที่เคยทำแผนประกันโควิดกับสินมั่นคง แนะนำให้ติดต่อหาตัวแทนประกันภัยจากสินมั่นคงด่วน

สินมั่นคง ยกเลิกประกันโควิด

>> อ่านข้อมูลและติดตามสถานการณ์ COVID 19 << ได้ที่นี่

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สินมั่นคง โบกมือลา ประกันโควิดแบบเจอ-จ่าย-จบ แนะลูกค้าติดต่อบริษัทด่วน อัปเดตล่าสุด 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 12:59:21 22,351 อ่าน
TOP