เช็กเลย ! หลาย รพ. ประกาศเลื่อนฉีดวัคซีนโควิด อ้างได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ


           เช็กเลย ! โรงพยาบาลไหนประกาศเลื่อนฉีดวัคซีนโควิด 19 บ้าง โดยหลายโรงพยาบาลเผยสาเหตุ ทางภาครัฐขอเลื่อนการจัดส่งวัคซีนออกไปอย่างไม่มีกำหนด

โรงพยาบาลเลื่อนฉีดวัคซีนโควิด

           วันที่ 4 มิถุนายน 2564 มีรายงานว่า ที่เฟซบุ๊กของโรงพยาบาลหลายแห่ง ได้ลงประกาศเลื่อนฉีดวัคซีนโควิด 19 ออกไปโดยไม่มีกำหนด โดยโรงพยาบาลที่ออกมาโพสต์แจ้งข่าวดังกล่าวแล้ว อาทิ

- โรงพยาบาลในเครือบางปะกอกและปิยะเวท

           แจ้งว่า เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระบบการกระจายวัคซีนของภาครัฐ ทำให้โรงพยาบาลไม่ได้รับวัคซีนครบตามจำนวนและวันที่ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ จึงต้องแจ้งให้ทุกท่านที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนไว้กับโรงพยาบาลในเครือบางปะกอกและปิยะเวท จำนวน 39,430 คน ทราบว่า ทางโรงพยาบาลยืนยันที่จะดูแลคนไข้ทั้งหมดที่ลงทะเบียนให้ได้รับวัคซีนอย่างแน่นอน โดยจะมีการปรับจำนวนที่ได้รับในแต่ละวันตามจำนวนวัคซีนที่ได้มา ซึ่งวัคซีนจะได้รับวันละเท่าไร จะทราบวันต่อวัน จึงขอให้รอติดตามประกาศจากโรงพยาบาล

โรงพยาบาลเลื่อนฉีดวัคซีนโควิด

- โรงพยาบาลนครชัยศรี

           ประกาศเลื่อนการฉีดวัคซีนโควิด 19 ระบุว่า เนื่องด้วยขณะนี้มีการระบาดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทำให้จังหวัดนครปฐมได้รับการจัดสรรวัคซีนได้น้อยกว่าที่คาด จึงมีความจำเป็นต้องยกเลิกการนัดหมายในการให้บริการฉีดวัคซีนไปก่อน จนกว่าจะมีวัคซีนจัดสรรมาเพิ่มเติม หากมีข้อมูลเพิ่มเติมจะรีบแจ้งให้ทราบทันที

           โดยมีจำนวนวัคซีนโควิต 19 เฉพาะผู้ที่จองผ่านหมอพร้อมด้วยตนเอง วันที่ 7-8 มิ.ย. ผู้ที่มีนัดในวันถัดไป จะเปลี่ยนเป็นคิวจองวัคซีนแทน และเมื่อได้คิวทางโรงพยาบาลจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

โรงพยาบาลเลื่อนฉีดวัคซีนโควิด

- โรงพยาบาลสามพราน จังหวัดนครปฐม


           ประกาศเรื่องการฉีดวัคซีนโควิด 19 เนื่องด้วยทางโรงพยาบาลได้รับการจัดสรรวัคซีนมาไม่เพียงพอ ดังนั้น ผู้รับบริการที่จองวัคซีนวันที่ 7 มิถุนายน 2564 สามารถมารับการฉีดได้ตามปกติ ส่วนผู้รับบริการที่จองตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ขอเลื่อนออกไปก่อน หากได้รับการจัดสรรวัคซีนมาเพิ่มจะแจ้งข้อมูลให้ทราบโดยทันที

โรงพยาบาลเลื่อนฉีดวัคซีนโควิด

- ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล


           เนื่องจากศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกได้รับการจัดสรรวัคซีนมาไม่เพียงพอ ดังนั้นขอเลื่อนนัดการรับวัคซีนของท่านที่มีนัดหมาย ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้โปรดติดตามข้อมูลจากสื่อประชาสัมพันธ์ต่อไป

โรงพยาบาลเลื่อนฉีดวัคซีนโควิด

- โรงพยาบาลจุฬาภรณ์


           แจ้งว่า เนื่องจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนหลัก (ซิโนแวคและแอสตร้าเซนเนก้า) เพื่อให้บริการอีกต่อไป โรงพยาบาลจึงต้องขออภัยที่ไม่สามารถให้บริการฉีดวัคซีนเข็มแรกให้กับผู้ที่ได้ลงทะเบียนผ่านระบบราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไว้แล้ว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป รวมถึงสถานศึกษา และหน่วยงานของรัฐที่ได้ขอติดต่อเพื่อรับการฉีดวัคซีนหลักทั้งสองชนิดด้วย

           ส่วนผู้ที่มีปัญหาในการหาสถานที่ลงทะเบียนที่อื่นและยังมั่นใจประสงค์ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนกับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะพยายามอย่างเต็มความสามารถในการหาวัคซีนอื่นที่มีคุณภาพมาให้บริการเพื่อช่วยเหลือประชาชน

โรงพยาบาลเลื่อนฉีดวัคซีนโควิด

- โรงพยาบาลสันป่าตอง


           แจ้งว่า เนื่องจากการจัดสรรวัคซีนโควิด 19 ในระดับประเทศและระดับจังหวัด ไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ที่ลงทะเบียนกับโรงพยาบาล จึงขอเลื่อนการฉีดวัคซีนไปก่อน หากมีการจัดสรรวัคซีนที่เพียงพอจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

โรงพยาบาลเลื่อนฉีดวัคซีนโควิด

- โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม


           แจ้งว่า ทางโรงพยาบาลได้เตรียมความพร้อมในการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 เรียบร้อยแล้ว และยังคงยืนยันให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐเป็นหน่วยบริการฉีดวัคซีนของภาครัฐ แต่ทั้งนี้ทางภาครัฐขอเลื่อนการจัดส่งวัคซีนโควิด 19 ที่จัดสรรมาให้ทางโรงพยาบาลออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด หากมีความคืบหน้าจากภาครัฐ ทางโรงพยาบาลจะรีบแจ้งให้ทราบโดยทันที

โรงพยาบาลเลื่อนฉีดวัคซีนโควิด

- โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่


           แจ้งว่า ทางราชการขอเลื่อนการจัดส่งวัคซีนตามโครงการหมอพร้อมที่มีการลงทะเบียนไว้แล้วให้กับโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด หากทางราชการมีความคืบหน้าใด ๆ ทางโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่จะรีบสื่อสารให้ทราบต่อไป

โรงพยาบาลเลื่อนฉีดวัคซีนโควิด

- โรงพยาบาลแมคคอร์มิค


           แจ้งว่า ทางโรงพยาบาลมีการเตรียมพร้อมฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว และยังคงให้ความร่วมมือกับภาครัฐเป็นโรงพยาบาลที่เป็นหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ตามที่ได้ทำการนัดหมายไว้ แต่ขณะนี้วัคซีนโควิด 19 มีจำนวนไม่เพียงพอที่จะจัดสรรมาให้กับทางโรงพยาบาล จึงจำเป็นต้องเลื่อนการนัดหมายโดยไม่มีกำหนด หากมีข้อมูลเพิ่มเติมจะรีบแจ้งให้ทราบโดยทันที

โรงพยาบาลเลื่อนฉีดวัคซีนโควิด

           ขณะที่ในเฟซบุ๊ก Drama-addict ที่ได้แจ้งข่าวและแชร์โพสต์ของหลาย ๆ โรงพยาบาล เรื่องเลื่อนฉีดวัคซีน ก็ได้ให้คำแนะนำว่า "พ่อแม่พี่น้องที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนไว้ที่ รพ. ไหนก็ตาม เข้าเพจของ รพ. นั้น เช็กข่าวล่าสุดด้วยครับ"

โรงพยาบาลเลื่อนฉีดวัคซีนโควิด

>> อ่านข้อมูลและติดตามสถานการณ์ COVID 19 << ได้ที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก Drama-addict, กรุงเทพธุรกิจ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เช็กเลย ! หลาย รพ. ประกาศเลื่อนฉีดวัคซีนโควิด อ้างได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ อัปเดตล่าสุด 5 มิถุนายน 2564 เวลา 09:14:33 20,642 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP