จ่ายแล้ว ! สปสช. เยียวยา 4 แสน หนุ่มใหญ่ฉีดวัคซีนโควิด 19 ดับ และอีก 7 ราย

          สปสช. จ่ายเงินช่วยเหลือกรณีที่ประชาชนที่ฉีดวัคซีนโควิด 19 แล้วได้รับผลกระทบ เผยเยียวยา 4 แสนบาท หนุ่มใหญ่ฉีดวัคซีน 5 วัน แน่นหน้าอกตลอดก่อนเสียชีวิต


          วันที่ 2 มิถุนายน 2564 นพ.ชลอ ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 4 สระบุรี เปิดเผยภายหลังการประชุมอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหาย จากการรับวัคซีนโควิด 19 ว่า การพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือกรณีที่ประชาชนที่ฉีดวัคซีนแล้วได้รับผลกระทบหรือเสียชีวิต สามารถยื่นคำร้องได้ทันที ไม่ต้องรอผลการตรวจพิสูจน์ เพราะเป็นการใช้หลักการช่วยเหลือเบื้องต้น ไม่ต้องพิสูจน์ถูกผิด อาจเป็นเรื่องของเหตุสุดวิสัย 

          เมื่ออนุกรรมการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้ว ภายหลังหากพิสูจน์ทางการแพทย์แล้วพบว่าไม่เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนโควิด 19 เราก็จะไม่เรียกเงินคืน เนื่องจากถือว่าเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น จึงต้องมีความรวดเร็วเพื่อบรรเทาผลที่เกิดขึ้น เมื่อคณะอนุกรรมการได้รับเรื่องแล้วนั้น จะพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือภายใน 5 วัน หลังคณะอนุกรรมการมีมติ ซึ่งจะครอบคลุมเฉพาะวัคซีนที่รัฐบาลจัดหาให้เท่านั้น

จ่ายแล้ว ! สปสช. เยียวยา 4 แสน หนุ่มใหญ่ฉีดวัคซีนโควิด 19 ดับ และอีก 7 ราย

          โดยมีเกณฑ์จ่ายในกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรจะได้รับการช่วยเหลือไม่เกิน 4 แสนบาท กรณีสูญเสียอวัยวะหรือพิการช่วยเหลือไม่เกิน 2.4 แสนบาท และกรณีเกิดภาวะเจ็บป่วยที่ต้องรับการรักษาไม่เกิน 1 แสนบาท ซึ่งจะช่วยเหลือจำนวนเท่าใดนั้น เป็นการพิจารณาของอนุกรรมการฯ ตามภาวะความรุนแรง

          ในพื้นที่เขต 4 สระบุรี ซึ่งรับผิดชอบ 8 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง และนครนายก ได้มีการพิจารณาการจ่ายเงินช่วยเหลือแล้ว จำนวน 8 ราย รวมเป็นเงิน  469,500 บาท เป็นชาย 2 ราย และหญิง 6 ราย โดยส่วนใหญ่มีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย จำนวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 50 เจ็บป่วยรุนแรงที่ต้องนอนโรงพยาบาล 3 ราย และเสียชีวิต  1 ราย อายุระหว่าง 23-50 ปี อายุน้อยสุด 23 ปี และอายุมากที่สุด 50 ปี  


          กรณีผู้ที่เสียชีวิต คือ นายสมชาย ม่วงวัง อายุ 50 ปี  ประกอบอาชีพรับจ้าง รับวัคซีนที่จังหวัดปทุมธานี  ซึ่งได้รับการประสานเรื่องจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ยื่นเรื่องส่งมายัง สปสช.เขต 4 สระบุรี โดยคณะอนุกรรมการพิจารณา มีความเห็นว่า ได้รับความเสียหายเป็นอาการที่เกิดหลังจากการรับวัคซีน มีอาการแน่นหน้าอกตลอด และเสียชีวิตหลังได้รับวัคซีน 5 วัน และผู้ได้รับผลกระทบเป็นหัวหน้าครอบครัว เป็นผู้หารายได้หลัก จึงลงมติเสนอจ่ายเงินช่วยเหลือ 400,000 บาท

          ทั้งนี้ หากประชาชนที่ฉีดวัคซีนโควิด 19 สงสัยว่าจะมีอาการเจ็บป่วยที่มีเหตุจากการฉีดวัคซีนโควิด 19 รวมถึงในกรณีที่เสียชีวิต ทั้งตัวผู้ฉีดวัคซีนหรือญาติสามารถยื่นคำร้องได้ที่โรงพยาบาลที่รับฉีดวัคซีน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงาน สปสช. ได้ทันที โดยจะมีคณะอนุกรรมการฯ ระดับพื้นที่พิจารณาคำร้อง หรือสามารถติดต่อผ่านช่องทางโซเชียลได้ที่เฟซบุ๊ก สปสช. เขต 4 สระบุรี ตลอดเวลา


ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก สปสช.เขต 4 สระบุรี
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
จ่ายแล้ว ! สปสช. เยียวยา 4 แสน หนุ่มใหญ่ฉีดวัคซีนโควิด 19 ดับ และอีก 7 ราย อัปเดตล่าสุด 4 มิถุนายน 2564 เวลา 11:15:53 10,089 อ่าน
TOP