ลงทะเบียนหมอพร้อม ฉีดวัคซีนโควิด ฟรี ล่าสุด เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 1 พ.ค. นี้

         12 ขั้นตอน ลงทะเบียนฉีดวัคซีน โควิด ผ่าน Line Official Account หมอพร้อม ชุดแรกกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปี และโรคเรื้อรัง 7 กลุ่ม เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม นี้ ฉีดครบ 2 เข็มได้ใบรับรอง

 
         วันที่ 28 เมษายน 2564 กรุงเทพธุรกิจ รายงานว่า นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แถลงข่าวการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19 ในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปี และโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ผ่านไลน์ "หมอพร้อม" ว่า ช่วงเดือนมิถุนายน 2564 จะมีวัคซีนล็อตใหญ่จากแอสตร้าเซนเนก้า 6 ล้านโดส และเดือนกรกฎาคม จะได้เพิ่มอีก 10 ล้านโดส โดยจะนำมาฉีดให้แก่ประชาชน 2 กลุ่ม คือ สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และโรคประจำตัวเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค รวม 16 ล้านคน ซึ่งจะฉีดภายใน 2 เดือนนี้ คือ มิถุนายน-กรกฎาคม 2564
ลงทะเบียนฉีดวัคซีนหมอพร้อมที่ไหน-วันไหน
          เปิดลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด 19 ผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ของ หมอพร้อม app ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
ลงทะเบียนแล้ว ได้ฉีดวัคซีนตอนไหน
          เริ่มต้นฉีดในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2564
ใครที่จะได้ฉีดวัคซีนก่อน
         คนที่จะได้ฉีดวัคซีนก่อน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม เรียงตามลำดับดังนี้
          เดือนพฤษภาคม : เริ่มฉีดระยะแรกให้กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 1.2 ล้านคน และบุคลากรด่านหน้า 1.8 ล้านคน

          เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม : เริ่มฉีดระยะที่ 2 ในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค

          เดือนสิงหาคม : เริ่มฉีดวัคซีนระยะที่ 3 ในกลุ่มประชาชนทั่วไปอายุ 18-59 ปี
วิธีการลงทะเบียนฉีดวัคซีน หมอพร้อม Line Official Account มีวิธีการดังต่อไปนี้
           1. เพิ่มเพื่อน หรือสามารถสแกนคิวอาร์โค้ด หรือ กดเพิ่มเพื่อนโดยพิมพ์คำว่า "หมอพร้อม" ในช่องค้นหาและเลือกที่ บัญชีทางการ แล้วลงทะเบียนใช้งานหมอพร้อม กรอกข้อมูลบัตรประชาชนและเบอร์โทรศัพท์ หากยังไม่มีข้อมูลในระบบให้กรอกข้อมูลส่วนตัว
ภาพจาก ไทยคู่ฟ้า

ภาพจาก ไทยคู่ฟ้า

ภาพจาก ไทยคู่ฟ้า

ภาพจาก ไทยคู่ฟ้า

           2.  หากต้องการลงทะเบียนแทนบุคคลอื่น ให้กดเลือกเพิ่มบุคคลอื่น และระบุความสัมพันธ์ จากนั้นให้กรอกข้อมูลบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ของผู้ที่ต้องการลงทะเบียนให้
ภาพจาก ไทยคู่ฟ้า

ภาพจาก ไทยคู่ฟ้า

ภาพจาก ไทยคู่ฟ้า

ภาพจาก ไทยคู่ฟ้า

ภาพจาก ไทยคู่ฟ้า

ภาพจาก ไทยคู่ฟ้า

          3. ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19 โดยกดเมนูลงทะเบียนขอรับวัคซีน จากนั้นจะได้รับข้อความแจ้งยืนยันการลงทะเบียน
ภาพจาก ไทยคู่ฟ้า

ภาพจาก ไทยคู่ฟ้า

ภาพจาก ไทยคู่ฟ้า

ภาพจาก ไทยคู่ฟ้า

          4. กดเมนูจองฉีดวัคซีนโควิด-เลือกจอง-กดรับสิทธิ์ จากนั้นระบบจะให้ทำแบบสอบถามเพื่อคัดกรอง และเลือกโรงพยาบาล วัน เวลา ฉีดวัคซีน จากนั้นจะมีข้อความยืนยันนัดหมายการรับวัคซีนโควิด 19
ภาพจาก ไทยคู่ฟ้า

ภาพจาก ไทยคู่ฟ้า

ภาพจาก ไทยคู่ฟ้า

ภาพจาก ไทยคู่ฟ้า

ภาพจาก ไทยคู่ฟ้า

ภาพจาก ไทยคู่ฟ้า

ภาพจาก ไทยคู่ฟ้า

ภาพจาก ไทยคู่ฟ้า

ภาพจาก ไทยคู่ฟ้า

ภาพจาก ไทยคู่ฟ้า

ภาพจาก ไทยคู่ฟ้า

ภาพจาก ไทยคู่ฟ้า

          5. หากต้องการเปลี่ยนคิวจองฉีดวัคซีน ให้กดเลือกเมนูข้อมูลการจองฉีดวัคซีน โควิด 19 เข็มที่ 1 จะสามารถเปลี่ยนการจองโดยระบุวัน เวลาใหม่ จากนั้นระบบจะส่งข้อความยืนยันนัดหมายใหม่

 

ภาพจาก ไทยคู่ฟ้า

ภาพจาก ไทยคู่ฟ้า

ภาพจาก ไทยคู่ฟ้า

ภาพจาก ไทยคู่ฟ้า

         6. ก่อนถึงวันนัดหมายจะมีข้อความแจ้งเตือนวันเวลาฉีดวัคซีน เข็มที่ 1
ภาพจาก ไทยคู่ฟ้า

ภาพจาก ไทยคู่ฟ้า

          7. หลังได้รับการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 แล้ว จะได้รับข้อความยืนยันและใบแจ้งอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น ภายใน 24 ชั่วโมง
ภาพจาก ไทยคู่ฟ้า

ภาพจาก ไทยคู่ฟ้า

         8. หลังฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 จะต้องทำแบบประเมินหลังฉีดวัคซีน 1 วัน หลังฉีดวัคซีน 2-7 วัน และหลังฉีดวัคซีน 8-30 วัน เพื่อติดตามอาการ
ภาพจาก ไทยคู่ฟ้า

ภาพจาก ไทยคู่ฟ้า

          9. เมื่อถึงเวลาระบบจะมีการแจ้งเตือนการฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 โดยจะมีข้อความแจ้งเตือนให้ไปรับวัคซีน เข็มที่ 2
ภาพจาก ไทยคู่ฟ้า

ภาพจาก ไทยคู่ฟ้า

         10. หลังจากฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 จะได้รับข้อความยืนยันและใบแจ้งอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น ภายใน 24 ชั่วโมง
ภาพจาก ไทยคู่ฟ้า

ภาพจาก ไทยคู่ฟ้า

         11. เมื่อฉีดวัคซีนครบทั้ง 2 เข็ม จะได้รับใบรับรองการฉีดวัคซีน โดยสามารถสแกน QR Code เพื่อตรวจสอบความถูกต้องผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข
ภาพจาก ไทยคู่ฟ้า

ภาพจาก ไทยคู่ฟ้า

          12. ทำแบบประเมินอาการไม่พึงประสงค์ หลังฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 โดยจะให้ทำแบบประเมินหลังฉีดวัคซีน 1 วัน หลังฉีดวัคซีน 2-7 วัน และหลังฉีดวัคซีน 8-30 วัน
ภาพจาก ไทยคู่ฟ้า

ภาพจาก ไทยคู่ฟ้า

ภาพจาก ไทยคู่ฟ้า

ภาพจาก ไทยคู่ฟ้า

ภาพจาก ไทยคู่ฟ้า

ภาพจาก ไทยคู่ฟ้า

>> อ่านเพิ่มเติม หมอพร้อม line ใช้งานอย่างไร <<
ขอบคุณข้อมูลจาก กรุงเทพธุรกิจ, เฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ลงทะเบียนหมอพร้อม ฉีดวัคซีนโควิด ฟรี ล่าสุด เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 1 พ.ค. นี้ อัปเดตล่าสุด 19 ตุลาคม 2564 เวลา 17:15:26 195,220 อ่าน
TOP