สรุปละเอียด มาตรการผ่อนปรน ระยะที่ 4 มีอะไรบ้าง ยกเลิกเคอร์ฟิว-เครื่องบินไม่เว้นที่


         ชมกันชัด ๆ มาตรการผ่อนปรนโควิด-19 ระยะที่ 4 อะไรทำได้ อะไรทำไม่ได้บ้าง โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2563 โดยจะมีการยกเลิกเคอร์ฟิว ส่วนเครื่องบินไม่ต้องนั่งที่เว้นที่แล้ว

มาตรการผ่อนปรน ระยะที่ 4
ภาพจาก รัฐบาลไทย

         วันที่ 12 มิถุนายน 2563 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงข่าวเกี่ยวกับมาตรการบังคับใช้กฎหมายที่สำคัญ และมาตรการผ่อนคลายโควิด 19 ระยะที่ 4 ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวได้รับการอนุมัติในที่ประชุมแล้ว และจะมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน นี้ เป็นต้นไป ดังนี้


มาตรการบังคับใช้กฎหมายที่สำคัญ มี 2 ข้อ ได้แก่

         1. การยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน หรือ เคอร์ฟิว

         2. ยังคงมาตรการควบคุมการเดินทางเข้าออกราชอาณาจักรทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ

มาตรการการผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ดังนี้

         1. อนุญาตให้มีการใช้อาคารเพื่อจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนประเภทนานาชาติ โรงเรียนนอกระบบ ประเภทกวดวิชา

         2. การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในระบบ ที่มีนักเรียนรวมทั้งโรงเรียนไม่เกิน 120 คน

         3. การใช้อาคารสถานที่ของหน่วยงานราชการและหน่วยงานในกำกับของรัฐเพื่อการอบรม สัมมนาในหลักสูตรฝึกอบรมที่หน่วยงานจัดขึ้น

กิจการและกิจกรรมผ่อนคลายในระยะที่ 4 แบ่ง เป็น 2 ส่วน คือ

         1. กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต

         1.1 การจัดประชุม อบรม สัมมนา นิทรรศการ การจัดเลี้ยง การแสดงดนตรี คอนเสิร์ต ที่จัดขึ้นในโรงแรม โรงมหรสพ ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินค้า โรงภาพยนตร์ สามารถจัดได้ อย่างไรก็ตามมีเงื่อนไขคือ

                  - การประชุม อบรม สัมมนา ใช้พื้นที่ 4 ตารางเมตรต่อคน

                  - การจัดเลี้ยง อีเวนต์ เปิดตัวสินค้า การแข่งขันกีฬา การประกวดต่าง ๆ ระยะนั่งหรือยืนห่าง 1 เมตร

                  - งานดนตรี คอนเสิร์ต ใช้พื้นที่ 5 ตารางเมตรต่อคน

         1.2 การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในภัตตาคาร สวนอาหาร โรงแรม ร้านอาหาร ในสถานที่ที่ได้รับอนุญาตอยู่ก่อนแล้ว สามารถทำได้

         1.3 สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานดูแลผู้สูงอายุ สถานดูแลต่าง ๆ แบบรายวัน สามารถเปิดได้ แต่มีข้อกำหนดเรื่องพื้นที่คือ

                  - เด็กเล็ก แบ่งกลุ่มเล็ก พื้นที่ 2 ตารางเมตรต่อคน

                  - ผู้สูงวัย เน้นวัคซีนไข้หวัดใหญ่ คัดกรองไข้

         1.4 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ กรณีเข้าเป็นกลุ่ม แบ่งเป็นกลุ่มเล็ก เข้าชมเป็นรอบ

         1.5 การถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ รวมทุกคนแล้วไม่เกิน 150 คน และมีผู้เข้าชมไม่เกิน 50 คน

มาตรการผ่อนปรน ระยะที่ 4

         2. กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพ หรือสันทนาการ

         2.1 การอบตัว สมุนไพร การอบไอน้ำ ในสถานประกอบการ เช่น สปา หรือนวดแผนไทย สามารถทำได้ แต่มีข้อแม้คือ เน้นให้บริการแบบห้องเดี่ยว แต่ถ้าเป็นแบบรวม ก็จะจำกัดจำนวนคน คือ พื้นที่ 5 ตารางเมตรต่อคน

         2.2 การออกกำลังกายแบบกลุ่มในลานกิจกรรมหรือลานกีฬากลางแจ้ง สามารถทำได้ แต่ไม่เกิน 50 คน คิดพื้นที่คนละไม่เกิน 5 ตารางเมตร

         2.3 สวนน้ำ สนามเด็กเล่น สวนสนุก สามารถเปิดได้ โดยสวนน้ำนั้น ใช้พื้นที่ 4 ตารางเมตรต่อคน ส่วนเครื่องเล่นที่มีการติดตั้งชั่วคราว ซึ่งมีความเสี่ยงการติดโรคในเด็ก ยังไม่สามารถจัดได้ เช่น บ้านบอล หรือบ้านลม

         2.4 สนามกีฬา หรือสถานเพื่อการออกกำลังกาย ลานเล่นกีฬา สามารถแข่งขันได้ โดยมีการถ่ายทอดสด แต่ยังไม่ให้มีผู้ชมเข้าสนาม

         2.5 ตู้เกม ที่อยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า สามารถเล่นได้แล้ว

กิจการ กิจกรรม ที่ยังไม่อนุญาตเปิดให้บริการ

         1. สถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ โรงเบียร์ ยังไม่อนุญาตให้ดำเนินการ

         2. สถานประกอบการ อาบ อบ นวด ยังไม่สามารถดำเนินการได้

การขนส่งสาธารณะข้ามเขตพื้นที่จังหวัด แบ่งเป็น 2 ประเภท

มาตรการผ่อนปรน ระยะที่ 4

         1. รถโดยสาร

         - ผู้โดยสารนั่งติดกัน 2 ที่นั่ง เว้น 1 ที่นั่ง จำกัดจำนวนไม่เกิน 70%

         - รถโดยสารสาธารณะทางไกล จอดพักรถทุก 2 ชั่วโมง

         - มีการลงทะเบียนเพื่อติดตามตัว กรณีมีการติดโรค COVID 19

         2. เครื่องบิน

         - สามารถนั่งแบบเต็มพื้นที่ 100% ไม่ต้องนั่งแบบที่เว้นที่ เนื่องจากเป็นการเดินทางระยะสั้น ประมาณ 1 ชั่วโมง รวมถึงมีระบบระบายอากาศที่ดี อย่างไรก็ตาม ผู้โดยสารยังต้องสวมหน้ากากอยู่

>> อ่านข้อมูลและติดตามสถานการณ์ COVID-19 << ได้ที่นี่

 **หมายเหตุ อัปเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา 20.22 น. วันที่ 12 มิถุนายน 2563

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สรุปละเอียด มาตรการผ่อนปรน ระยะที่ 4 มีอะไรบ้าง ยกเลิกเคอร์ฟิว-เครื่องบินไม่เว้นที่ อัปเดตล่าสุด 12 มิถุนายน 2563 เวลา 20:22:44 103,552 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP