7 แนวทางปฏิบัติป้องกัน โควิด 19 สำหรับร้านเสริมสวย - สุ่มตรวจไม่ผ่านเกณฑ์เจอปิด

 
            เปิดแนวทางปฏิบัติป้องกันโควิด-19 7 ข้อ สำหรับร้านเสริมสวย - ร้านตัดผม ส่ง สสอ. สสจ. อสม. สุ่มลงพื้นที่ตรวจสอบทุก 2 สัปดาห์ หากประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ ให้หยุดให้บริการ

 ร้านเสริมสวย
ภาพจาก Boyloso / Shutterstock.com

             วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รือ ศบค. ได้เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID 19 ซึ่งมีมาตรการสำหรับร้านทำผม โดยให้เปิดเฉพาะบริการตัดผม สระผม แต่งหรือไดร์ผม โดยจัดร้านให้มีการระบายอากาศเพียงพอ งดเว้นการแคะหู ทำเล็บ ทำสีผม ยืดผม ต้องมีระบบนัดคิว
 
             แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการ ประกอบด้วย

             1.1 ให้ทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของร้าน อุปกรณ์ก่อนและหลังการ ให้บริการ และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน

             1.2 ให้เว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้ตัดผม อย่างน้อย 1.5 เมตร

             1.3 ควรให้มีฉากกั้นในการให้บริการ และลดการพูดคุยที่ไม่จำเป็นระหว่างให้บริการ 

             1.4 ให้พิจารณาควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด ด้วยการลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลง เท่าที่จำเป็น และงดรอรับบริการภายในร้าน โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน

             1.5 ให้มีการเปลี่ยนผ้าคลุมตัดผมทุกครั้งที่ให้บริการ

             1.6 จัดการให้มีการระบายอากาศภายในร้านที่ดี

             1.7 อาจเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชั่นติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสม และความจำเป็น หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ก็ได้

             แนะก่อนเปิดให้บริการต้องตรวจคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด สำหรับพนักงาน และลูกค้าทุกคน ต้องสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย ทั้งผู้ให้บริการและผู้มารับบริการตลอดเวลาที่อยู่ในร้าน ก่อนและหลังจากให้บริการ ควรล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาด หรือด้วยแอลกอฮอล์เจล ก่อนหยิบจับของใช้ส่วนตัว ควรลดการใช้เงินสด และเปิดให้มีการรับชำระเงินผ่าน e-payment จัดให้มีแอลกอฮอล์เจลบริเวณทางเข้าร้านและจุดที่มีการใช้งานร่วมกันบ่อย ๆ เช่น หน้า ประตูทางเข้าร้าน ทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือหลังมีผู้มาใช้บริการทุกครั้ง

             ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สสอ. สสจ. หรือ อสม. ลงพื้นที่ตรวจสอบตามที่ได้รับแจ้ง และสุ่ม
ตรวจทุก 2 สัปดาห์ หากประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ในเกณฑ์การให้บริการข้อใด ให้หยุดให้บริการและปรับปรุงการบริการจนกว่าจะผ่านเกณฑ์

>> อ่านข้อมูลและติดตามสถานการณ์ COVID 19 << ได้ที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก
คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
7 แนวทางปฏิบัติป้องกัน โควิด 19 สำหรับร้านเสริมสวย - สุ่มตรวจไม่ผ่านเกณฑ์เจอปิด อัปเดตล่าสุด 3 พฤษภาคม 2563 เวลา 17:00:06 25,582 อ่าน
TOP