นครปฐม สั่งด่วน !! คนกลับมาจากภูเก็ต ต้องรายงานตัวทันที ห้ามเข้าบ้านก่อน


           จังหวัดนครปฐม ออกคำสั่งถึงบุคคลที่เดินทางมาจาก จ.ภูเก็ต ต้องไปรายงานตัวทันที เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ฝ่าฝืนมีโทษปรับ-จำคุก

นครปฐม

           วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ในฐานะกำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนครปฐม ได้ออกคำสั่งจังหวัดนครปฐม ที่ 10/2563 เรื่อง ให้บุคคลที่เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ตมารายงานตัว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ โควิด 19 ในพื้นที่

           ทั้งที่ เนื่องจากโรค โควิด-19 ยังคงระบาดรุนแรงอยู่ในหลายประเทศ และยังมีการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ตลอดจนการไปมาหาสู่ข้ามจังหวัด และการไม่นำพาต่อมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

นครปฐม

           - ข้อ 1 ให้บุคคลผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ต เพื่อเข้ามาพักอาศัยในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ไปรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ที่ว่าการอำเภอ ในพื้นที่ที่ตนพักอาศัยโดยทันที เพื่อดำเนินการตามกระบวนการควบคุมโรคติดต่อตามมาตรการที่คณะกรรมการควบคุมโรค จังหวัดนครปฐมกำหนด

           - ข้อ 2 ห้ามมิให้บุคคลผู้ที่เดินทางมาจังหวัดภูเก็ต กลับเข้าที่พักอาศัยก่อนได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่

           ผู้ใดฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ มีโทษตามนัยมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่กินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

>> อ่านข้อมูลและติดตามสถานการณ์ COVID 19 << ได้ที่นี่เรื่องที่คุณอาจสนใจ
นครปฐม สั่งด่วน !! คนกลับมาจากภูเก็ต ต้องรายงานตัวทันที ห้ามเข้าบ้านก่อน โพสต์เมื่อ 2 พฤษภาคม 2563 เวลา 11:13:36 143,432 อ่าน
TOP