ด่วน ! กพท. ขยายเวลาปิดน่านฟ้า ห้ามเครื่องบินเข้าไทย เริ่มคืนนี้ ถึง 18 เมษายน

 

              การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ประกาศเพิ่มระยะเวลาคำสั่งห้ามเครื่องบินทุกประเภทเข้าไทย มีผลคืนนี้ ไปจนถึงวันที่ 18 เมษายน 2563

 กพท. ประกาศ ปิดน่านฟ้า ห้ามเครื่องบินเข้าไทย
ภาพจาก viewfinder / Shutterstock.com

              จากสถานการณ์โรคระบาด covid 19 ในประเทศ ซึ่งก่อนหน้านี้ มีการออกมาตรการเพื่อลดการแพร่ระบาด ด้วยการสั่งห้ามเครื่องบินทุกประเภทเข้าไทย มีผลตั้งแต่คืนวันที่ 4-6 เมษายน 2563 ตามที่มีรายงานไปแล้วนั้น


              ล่าสุด วันนี้ (6 เมษายน 2563) นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ออกประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2 ระบุขยายเวลาห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ คือ 7 เมษายน เวลา 00.01 น. ไปจนถึงวันที่ 18 เมษายน เวลา 23.59 น.

              ทั้งนี้ ด้วยเหตุผลและความจำเป็นในการคงความต่อเนื่องของมาตรการดังกล่าว เพื่อประสิทธิผลในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 28 แห่ง พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ. 2497

 กพท. ประกาศ ปิดน่านฟ้า ห้ามเครื่องบินเข้าไทย

สำหรับคำสั่งในประกาศ มีรายละเอียด ดังนี้...

           1. ห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 00.01 น. จนถึงวันที่ 18 เมษายน 2563 เวลา 23.59 น.

           2. การอนุญาตการบินที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้ออกให้แก่อากาศยานขนส่งคนโดยสารสำหรับการบินเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงระยะเวลาตาม 1. ให้เป็นอันยกเลิก

           3. ข้อห้ามตาม 1. ไม่รวมถึงอากาศยานดังต่อไปนี้...

           - อากาศยานราชการหรือที่ใช้ในราชการทหาร

           - อากาศยานที่ขอลงฉุกเฉิน

           - อากาศยานที่ขอลงทางเทคนิค โดยไม่มีผู้โดยสารออกจากเครื่อง

           - อากาศยานที่ทำการบินเพื่อให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม ทำการบินทางการแพทย์ หรือการขนส่งสิ่งของเพื่อสงเคราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

           - อากาศยานที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินรับ-ส่งบุคคลกลับภูมิลำเนา

           - อากาศยานขนส่งสินค้า

           4. ผู้โดยสารบนอากาศยานที่ได้ออกเดินทางจากท่าอากาศยานต้นทางก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน โดยต้องได้รับการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

>> อ่านข้อมูลและติดตามสถานการณ์ COVID-19 << ได้ที่นี่

 
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ด่วน ! กพท. ขยายเวลาปิดน่านฟ้า ห้ามเครื่องบินเข้าไทย เริ่มคืนนี้ ถึง 18 เมษายน อัปเดตล่าสุด 6 เมษายน 2563 เวลา 22:48:36 8,539 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP