ไทย ปิดรับชาวต่างชาติ หลังใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ชี้คนไทยยังเข้าได้ ต้องมีใบรับรองแพทย์

          ข้อกำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน รับมือ โควิด 19 ข้อ 3 ไม่รับชาวต่างชาติเข้าประเทศแล้ว ยังเปิดให้คนไทยเข้าได้แต่ต้องมีใบรับรองแพทย์

พ.ร.ก.ฉุกเฉิน
ภาพจาก Tee11 / Shutterstock.com

          จากกรณีวันที่ 25 มีนาคม 2563 มีการเปิดเผยประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน รับมือกับสถานการณ์ โควิด 19 ซึ่งจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 นั้น

          สำหรับหนึ่งในข้อกำหนดที่สำคัญคือ ข้อ 3 หัวข้อ การปิดช่องทางเข้ามาในไทย ในการใช้ยานพาหนะไม่ว่าจะเป็นอากาศยาน เรือ รถยนต์ หรือพาหนะอื่นใด หรือในการใช้เส้นทางคมนาคม ไม่ว่าทางอากาศ ทางน้ำ หรือทางบก โดยให้เข้าแค่กรณีฉุกเฉิน โดยกรณีดังกล่าวไม่ได้ระบุว่าจะเปิดรับชาวต่างชาติในกรณีทั่วไป ยกเว้นได้รับคำสั่งจากนายกรัฐมนตรี เป็นบุคคลระดับประเทศ เป็นผู้ส่งสินค้า หรือควบคุมยานพาหนะ เป็นต้น


          ส่วนผู้มีสัญชาติไทย ให้ติดต่อสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่พํานัก เพื่อออกหนังสือรับรอง หรือมีใบรับรองแพทย์ โดยให้สถานทูตไทยและสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ ให้ข้อมูลและอํานวยความสะดวกในการเดินทางกลับเข้ามาในไทย

          ผู้ใดที่ผ่านเกณฑ์เข้าประเทศ ต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทางทางอากาศ ออกให้ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง เมื่อเข้ามาในไทยแล้วต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมีอํานาจปฏิเสธไม่ให้ผู้ไม่มีสัญชาติไทยที่ตรวจพบหรือต้องสงสัยว่าติด ไวรัสโคโรน่า หรือไม่ยินยอมให้ตรวจ เดินทางเข้ามาในไทยได้


พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

>> อ่านข้อมูลและติดตามสถานการณ์ COVID 19 <<  ได้ที่นี่

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ไทย ปิดรับชาวต่างชาติ หลังใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ชี้คนไทยยังเข้าได้ ต้องมีใบรับรองแพทย์ อัปเดตล่าสุด 25 มีนาคม 2563 เวลา 23:02:51 3,021 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP