จุฬาฯ - ม.รังสิต - มศว ประกาศ ปรับรูปแบบเป็น เรียนออนไลน์ หนีพิษ COVID-19

 

          จุฬาฯ-ม.รังสิต-มศว ประกาศให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ป้องกันการระบาดของ โควิด-19 ในสถานศึกษา พร้อมเตรียมหาแนวทางการสอบวิชาที่ต้องเรียนแบบปฏิบัติการ ให้ปลอดภัยที่สุดตามความเหมาะสม

covid-19

          วันที่ 16 มีนาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มหาวิทยาลัยรังสิต ออกประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง ปรับการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์แทนการบรรยายในชั้นเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่กำลังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เริ่มวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563

          ส่วนวิชาเรียนที่เป็นปฏิบัติการ เช่นกลุ่มคณะด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ, กลุ่มคณะด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี, กลุ่มคณะด้านศิลปะ การออกแบบ และดนตรี, กลุ่มคณะด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, กลุ่มคณะด้านการบริหารธุรกิจและรัฐกิจ จะมีการปรับรูปแบบการเรียนที่ไม่เหมือนกัน และมีการแจ้งให้ทราบผ่านเว็บไซต์และแฟนเพจของมหาวิทยาลัยอีกครั้ง
covid-19

          ขณะที่ทาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็ได้ออกประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ อันเนื่องมาจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 3) โดยให้ผู้สอนจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในรูปแบบออนไลน์ และกรณีที่มีปัญหาหรือเกิดข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณบดีหรือหัวหน้าส่วนงานเป็นผู้วินิจฉัยสั่งการได้ตามที่ เห็นสมควรตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป           เช่นเดียวกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก็ได้มีการประกาศ งดการเรียนการสอนและสอบในชั้นเรียนทุกระดับ ที่ ประสานมิตร องครักษ์ จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 17 - 22 มีนาคม 2563 และดำเนินการสอนในรูปแบบออนไลน์หรือรูปแบบอื่น ๆ ที่ไม่มีการเข้าชั้นเรียน ตั้งแต่ในวันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น เพื่อหลักเลี่ยงการแพร่ระบาดของ โคโรนาไวรัส  

          ส่วนปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการฝึกงานนั้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนงาน โดยให้คำนึงถึงมาตรการความปลอดภัยในระดับสูงสุด

อ่านข้อมูลและติดตามสถานการณ์ COVID 19 ได้ที่นี่

ข้อมูลจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 
 
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
จุฬาฯ - ม.รังสิต - มศว ประกาศ ปรับรูปแบบเป็น เรียนออนไลน์ หนีพิษ COVID-19 อัปเดตล่าสุด 16 มีนาคม 2563 เวลา 17:36:32 4,638 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP