กทม. แจ้งหลักเกณฑ์ ต้องทำอย่างไร เมื่อพบผู้ป่วย COVID-19 แจ้งเหตุได้ทางไหน


          กทม. แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีแจ้งเหตุ พบผู้ป่วย COVID-19 หรือผู้ที่ต้องสงสัยว่าป่วย พร้อมช่องทางติดต่อ หลัง สธ. ออกประกาศให้ COVID-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย


ภาพจาก สำนักข่าว INN

          วันที่ 7 มีนาคม 2563 พล.ต.ท. โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า สืบเนื่องจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข ให้โรค COVID-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ซึ่งตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 กำหนดให้แจ้งกรณีพบผู้ที่เป็น หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็น ภายใน 3 ชั่วโมงนับจากพบเหตุนั้น

กรุงเทพมหานครขอแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งเหตุ ดังนี้

          - ผู้ที่ต้องดำเนินการแจ้ง ได้แก่ เจ้าบ้านหรือผู้ควบคุมดูแลบ้าน เจ้าของหรือผู้ควบคุมสถานประกอบการ แพทย์ผู้ทำการรักษา ผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล ผู้ที่ทำการชันสูตรทางการแพทย์ หรือผู้รับผิดชอบในสถานที่ที่มีการชันสูตร


ภาพจาก สำนักข่าว INN

          - การแจ้งเหตุ ให้เตรียมข้อมูล ประกอบด้วย ชื่อ ที่อยู่ของผู้แจ้ง ความสัมพันธ์กับผู้ป่วยหรือผู้ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าป่วยด้วยโรค COVID-19 ชื่อ ที่อยู่ อายุ เพศ สัญชาติของผู้ป่วย หรือผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าป่วย อาการสำคัญ ผลการวินิจฉัยโรคขั้นต้นของแพทย์ผู้ทำการรักษา (ถ้ามี) วันที่เริ่มป่วยหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าป่วย

          - กรณีแจ้งโดยผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล ผู้ที่การชันสูตรทางการแพทย์หรือผู้รับผิดชอบในสถานที่ที่มีการชันสูตร ให้แจ้งข้อมูลตามแบบที่กรมควบคุมโรคกำหนด โดยสามารถแจ้งโดยตรงที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือทำหนังสือ หรือโทรศัพท์ แจ้งที่ศูนย์บริการสาธารณสุข โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทุกแห่ง หรือที่กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย โทร. 09 4486 0051 หรือที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

          ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้งจะให้คำแนะนำ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


ภาพจาก สำนักข่าว INN

>> อ่านข้อมูลและติดตามสถานการณ์ COVID 19 << ได้ที่นี่

ข้อมูลจาก สำนักข่าว INNเรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
กทม. แจ้งหลักเกณฑ์ ต้องทำอย่างไร เมื่อพบผู้ป่วย COVID-19 แจ้งเหตุได้ทางไหน อัปเดตล่าสุด 8 มีนาคม 2563 เวลา 17:31:17 4,872 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP