ราชกิจจาฯ ประกาศคุมราคาขายปลีก หน้ากากอนามัย ห้ามเกินชิ้นละ 2.50 บาท

         ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ หน้ากากอนามัย เป็นสินค้าควบคุม ให้จำหน่ายในราคาไม่เกินชิ้นละ 2.50 บาท หากนำเข้าต้องแจ้งราคาทุกครั้ง ยกเว้นหน้ากากอนามัยแบบผ้า 

หน้ากากอนามัย

          วันที่ 6 มีนาคม 2563 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2563 เรื่อง การกำหนดราคาจำหน่ายและการแจ้งข้อมูลหน้ากากอนามัย โดยระบุว่า ตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563 เรื่อง การกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม กำหนดให้หน้ากากอนามัย เป็นสินค้าควบคุมไปแล้วนั้น

          โดยที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้มีมติเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 กำหนดให้ผู้จำหน่ายหน้ากากอนามัย จำหน่ายหน้ากากอนามัยในราคาไม่สูงกว่าราคาที่กำหนด รวมทั้งให้ผู้ผลิตแจ้งต้นทุนการผลิตและผู้นำเข้าแจ้งราคานำเข้า และแจ้งให้ทราบภายในวันที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ราคาหน้ากากอนามัยสอดคล้องกับต้นทุน ค่าใช้จ่าย และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

          การกำหนดราคาจำหน่าย ให้ผู้จำหน่ายหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ที่ผลิตภายในประเทศ จำหน่ายปลีกในราคาไม่สูงกว่าชิ้นละ 2.50 บาท และให้ผู้ที่นำเข้าหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ หรือหน้ากากอนามัยอื่นที่นำเข้าจากต่างประเทศหรือที่ผลิตภายในประเทศ ยกเว้นหน้ากากอนามัยที่ผลิตจากผ้า และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยให้แจ้งภายในวันที่มีการนำเข้ามาในราชอาณาจักรทุกครั้ง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ราชกิจจาฯ ประกาศคุมราคาขายปลีก หน้ากากอนามัย ห้ามเกินชิ้นละ 2.50 บาท อัปเดตล่าสุด 8 มีนาคม 2563 เวลา 15:41:18 36,198 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP