เช็กข้อมูลสายการบินที่เลื่อนตั๋ว คืนตั๋ว จากสถานการณ์ COVID-19

          ข้อมูลเที่ยวบินยกเลิก เลื่อนเที่ยวบิน ยกเว้นค่าธรรมเนียม ตลอดจนมาตรการการชดเชยต่าง ๆ ของแต่ละสายการบินให้กับผู้โดยสาร จากผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19)

          หลายคนตอนนี้น่าจะเริ่มเกิดอาการร้อน ๆ หนาว ๆ กับทริปเที่ยวต่างประเทศที่แพลนไว้มาเป็นปี ๆ แต่ก็ต้องมาสะดุดจากการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกลุ่มเสี่ยงอย่าง จีน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ฮ่องกง มาเก๊า และเกาหลีใต้

         ทั้งนี้ วันที่ 13 มีนาคม 2563 องค์การอนามัยโลก รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโคโรนาไวรัส ตัวเลขถึงวันที่ 12 มีนาคม 2563 พบว่า มีจำนวนู้ป่วยที่ได้รับการคอนเฟิร์มว่าติดเชื้อโคโรนาไวรัสทั่วโลกเป็นจำนวนทั้งสิ้น 125,048 คน (โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้น 6,729 คน) (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ who.int)

เที่ยวบินยกเลิก COVID-19

ภาพจาก เว็บไซต์ who.int

         *** สามารถอัปเดตรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโคโรนาไวรัสได้ที่เว็บไซต์ who.int
         และด้วยผลกระทบจากเชื้อโคโรนาไวรัสที่ขยายเป็นวงกว้างเช่นนี้ จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าย่อมมีผลกระทบต่อการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงทำให้หลายสายการบินเริ่มที่จะออกมาประกาศเลื่อนเที่ยวบิน ยกเลิกเที่ยวบิน และมาตรการชดเชยค่าธรรมเนียมให้กับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งเรารวบรวมข้อมูลมาให้ผู้อ่านทุกคนได้ทราบ ดังนี้

1. Airasia x

         ข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก AirAsia (วันที่ 10 มีนาคม 2563) แอร์เอเชียให้ข้อเสนอ สำหรับผู้โดยสารที่มีกำหนดการเดินทางภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 ในเส้นทางเข้าและออกจากประเทศจีน (mainland China) ฮ่องกง มาเก๊า ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไทเป (ผู้โดยสารจะต้องสำรองที่นั่งก่อนและถึงวันที่ 8 มีนาคม 2563) รวมถึงผู้โดยสารที่ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศจากข้อกำหนดของรัฐบาลประเทศต่างๆ สามารถเลือกรับข้อเสนอได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

         การเปลี่ยนเที่ยวบิน : ผู้โดยสารสามารถเลื่อนวันเดินทางในเส้นทางเดิมได้ 1 ครั้ง ภายใน 90 วัน จากกำหนดการเดินทางเดิม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งในแต่ละเที่ยวบิน หรือ

         การเก็บวงเงินไว้ใช้ : ผู้โดยสารสามารถเก็บมูลค่าโดยสารของคุณในบัญชีสะสมคะแนน AirAsia BIG สำหรับการเดินทางในอนาคตกับแอร์เอเชีย โดยต้องจองภายใน 180 วันตามปฏิทิน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้วันเดินทางใหม่อาจเกิดขึ้นหลังจากวันหมดอายุของวงเงินได้ หากตารางบินยังมีให้บริการ

         อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้โดยสารที่มีกำหนดการเดินทางในเส้นทางเข้าและออกประเทศจีน (mainland China) ฮ่องกง มาเก๊า ยังคงสามารถรับข้อเสนอทางเลือก “คืนเงินเต็มจำนวน” ได้ และสำหรับผู้โดยสารที่มีกำหนดการเดินทางเข้าสู่ประเทศอินเดีย แต่ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศจากข้อกำหนดของรัฐบาล  จะสามารถรับข้อเสนอการเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือการเก็บวงเงินไว้ใช้ได้ภายใน 180 วันได้

         สำหรับการเลือกรับข้อเสนอดังกล่าวผู้โดยสารต้องสำรองที่นั่งผ่านช่องทางออนไลน์ของแอร์เอเชียเท่านั้น ขณะที่ผู้โดยสารที่สำรองที่นั่งผ่านตัวแทนจำหน่าย หรือตัวแทนการท่องเที่ยวออนไลน์จะต้องดำเนินการผ่านตัวแทนที่ทำการจองนั้นๆ 

         นอกจากนี้ ผู้โดยสารจำเป็นต้องแสดงเอกสารสำคัญ อาทิ ใบรับรองทางการแพทย์ เพื่อยืนยันว่าไม่มีความเสี่ยงตามข้อกำหนดของรัฐบาลท้องถิ่น  อย่างไรก็ตามหากท่านไม่ปฏิบัติตาม สายการบินอาจจำเป็นต้องปฏิเสธการเดินทางของท่าน ทั้งนี้สายการบินขอแจ้งให้ผู้โดยสารตรวจสอบข้อกำหนด และมาตรการของประเทศปลายทางก่อนการเดินทางทุกครั้ง

แอร์เอเชียให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและสุขภาพของผู้โดยสาร รวมถึงพนักงานมาเป็นอันดับแรก รวมทั้งจะปฏิบัติตามคำแนะนำของรัฐบาลท้องถิ่น สำนักงานการบินพลเรือน หน่วยงานด้านสาธารณสุขท้องถิ่นและองค์การอนามัยโลก

         และวันที่ 11 มีนาคม 2563 แอร์เอเชียหยุดบินชั่วคราว เส้นทางเข้าและออกจากประเทศไทยสู่เมืองคุนหมิง เซินเจิน กวางโจว ฮ่องกง และมาเก๊า 11-31 มีนาคม 2563

         ทั้งนี้ผู้โดยสารที่สำรองที่นั่งล่วงหน้าไว้เเล้ว สามารถรับข้อเสนอทางเลือก ได้เเก่

         การเปลี่ยนเที่ยวบิน : ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเที่ยวบินได้ในเส้นทางบินเดิมภายใน 30 วัน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างในเที่ยวบินนั้น หรือ

         การเก็บวงเงินไว้ใช้ : ผู้โดยสารสามารถเก็บมูลค่าโดยสารของคุณในบัญชีสะสมคะแนน AirAsia BIG สำหรับการเดินทางในอนาคตกับแอร์เอเชีย โดยต้องจองภายใน 90 วันตามปฏิทิน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้วันเดินทางใหม่อาจเกิดขึ้นหลังจากวันหมดอายุได้ หากตารางบินยังมีให้บริการ หรือ 

         การคืนเงิน : ผู้โดยสารสามารถขอคืนเงินเต็มจำนวนได้ 

         สำหรับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกเส้นทางบินดังกล่าว จะได้รับการแจ้งผ่านช่องทางอีเมล หรือ SMS โดยตรง โดยสายการบินขอแนะนำให้ผู้โดยสารอัพเดตข้อมูลการติดต่อได้ทาง “Manage My Booking” ที่ airasia.com เพื่อมั่นใจได้ว่าจะได้รับข้อมูลที่อัพเดตและถูกต้อง  

         สำหรับผู้โดยสารที่มีความประสงค์ขอรับข้อเสนอ สามารถยื่นคำขอคืนเงินผ่าน AVA ได้ที่ support.airasia.com และกรณีการจองผ่านตัวแทนจำหน่าย หรือตัวแทนการท่องเที่ยวออนไลน์จะต้องดำเนินการผ่านตัวแทนที่ทำการจองนั้นๆ

          สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ newsroom.airasia.com และ เฟซบุ๊ก AirAsia

2. Thai Airways

          ข้อมูลจากเฟซบุ๊ก Thai Airways ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563 การบินไทยยกเลิกเที่ยวบินไปยังอิตาลีเป็นการชั่วคราว ดังนี้

         • เส้นทาง ไป - กลับ กรุงเทพฯ - โรม ยกเลิกเที่ยวบินระหว่างวันที่ 15-29 มีนาคม 2563

         • เส้นทาง ไป - กลับ กรุงเทพฯ - มิลาน ยกเลิกเที่ยวบินระหว่างวันที่ 13-30 มีนาคม 2563

         ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทาง และ/หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารการบินไทยที่เดินทางด้วยเที่ยวบินของการบินไทย ได้ภายในอายุบัตรโดยสารหรือขยายเวลาการเดินทางได้ถึง 15 ธันวาคม 2563 โดยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม โดยต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงก่อนวันเดินทางตามที่ระบุบนบัตรโดยสาร ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ผู้โดยสารสามารถติดต่อทำการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารได้ที่สำนักงานขายการบินไทย หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com

เที่ยวบินยกเลิก COVID-19

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Thai Airways

         รวมถึงปรับลดเที่ยวบินสู่เมืองต่างๆ เป็นการชั่วคราว ดังนี้

         1. เส้นทางบินสู่มาเลเซีย
         • เส้นทาง ไป - กลับ กรุงเทพฯ - กัวลาลัมเปอร์
         ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 417/418 ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2563

         2. เส้นทางบินสู่เดนมาร์ก
         • เส้นทาง ไป - กลับ กรุงเทพฯ - โคเปนเฮเกน
         ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 950/951 ของวันที่ 12, 19, 26 พฤษภาคม 2563

         3. เส้นทางบินสู่สวีเดน
         • เส้นทาง ไป - กลับ กรุงเทพฯ - สตอกโฮล์ม
         ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 960/961 ของวันที่ 14, 21, 28 พฤษภาคม 2563

         4. เส้นทางบินสู่อินโดนีเซีย
         • เส้นทาง ไป - กลับ กรุงเทพฯ - จาการ์ตา
         ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 435/436 ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2563

         5. เส้นทางบินสู่ศรีลังกา
         • เส้นทาง ไป - กลับ กรุงเทพฯ - โคลัมโบ
         ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 307 ของวันที่ 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 มีนาคม 2563
         และเที่ยวบินที่ ทีจี 308 ของวันที่ 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31 มีนาคม 2563

         6. เส้นทางบินสู่อินเดีย
         • เส้นทาง ไป - กลับ กรุงเทพฯ - เบงกาลูรู
         ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 325 ของวันที่ 9, 10, 12, 16, 17, 19, 23, 24, 26, 30, 31 มีนาคม 2563
         และเที่ยวบินที่ ทีจี 326 ของวันที่ 10, 11, 13, 17, 18, 20, 24, 25, 27, 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 1 เมษายน 2563

         • เส้นทาง ไป - กลับ กรุงเทพฯ - กัลกัตตา
         ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 313 ของวันที่ 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30 มีนาคม 2563
         และเที่ยวบินที่ ทีจี 314 ของวันที่ 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31 มีนาคม 2563

         • เส้นทาง ไป - กลับ กรุงเทพฯ - ไฮเดอราบัด
         ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 329 ของวันที่ 10, 12, 16, 17, 19, 23, 24, 26, 30, 31 มีนาคม 2563
         และเที่ยวบินที่ ทีจี 330 ของวันที่ 11, 13, 17, 18, 20, 24, 25, 27, 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 1 เมษายน 2563

         • เส้นทาง ไป - กลับ กรุงเทพฯ - เจนไน
         ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 337 ของวันที่ 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30 มีนาคม 2563
         และเที่ยวบินที่ ทีจี 338 ของวันที่ 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31 มีนาคม 2563

         • เส้นทาง ไป - กลับ กรุงเทพฯ - นิวเดลี
         ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 335 ของวันที่ 6, 13, 20, 27 มีนาคม 2563
         และเที่ยวบินที่ ทีจี 336 ของวันที่ 7, 14, 21, 28 มีนาคม 2563

         7. เส้นทางบินสู่โอมาน
         • เส้นทาง ไป - กลับ กรุงเทพฯ - การาจี - มัสกัต
         ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 507/508 วันที่ 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31 มีนาคม 2563

เที่ยวบินยกเลิก COVID-19

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Thai Airways

         สามารถติดต่อทำการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารได้ที่สำนักงานขายการบินไทย หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ THAI Contact Center โทรศัพท์ 02 356 1111 ตลอด 24 ชั่วโมง

3. Nok Air

          ข้อมูลจากเฟซบุ๊ก Nok Air ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารที่สำรองบัตรโดยสารนกแอร์ เส้นทางฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดและการเฝ้าระวังของเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินที่มีกำหนดเดินทางเข้าและออกจากกรุงเทพฯ สู่เมืองฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น

          สำหรับผู้โดยสารที่สำรองบัตรโดยสารก่อน และภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 และมีกำหนดการเดินทางเดิมตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 30 มีนาคม 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 • ผู้โดยสารที่เดินทางเข้าและออกจากกรุงเทพฯ สู่เส้นทางฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้ 1 ครั้ง โดยไม่มีค่าธรรมเนียม โดยมีกำหนดการเดินทางใหม่ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างในแต่ละเที่ยวบิน และแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนกำหนดการเดินทางเดิม
   
 • ผู้โดยสารที่มีเที่ยวบินต่อเนื่อง (Connecting Flight) จากเส้นทางภายในประเทศสู่เส้นทางฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้ 1 ครั้ง โดยไม่มีค่าธรรมเนียม โดยมีกำหนดการเดินทางใหม่ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างในแต่ละเที่ยวบิน และแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนกำหนดการเดินทางเดิม
   
 • เฉพาะผู้โดยสารที่มีกำหนดการเดินทางในวันที่ 21-29 กุมภาพันธ์ 2563 จะต้องแจ้งทำรายการภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 และก่อนกำหนดการเดินทางเดิม
   
 • กรณีที่เที่ยวบินใหม่มีค่าส่วนต่าง โดยคำนวณจากบัตรโดยสารราคาปกติ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าส่วนต่างเพิ่มตามเงื่อนไขที่สายการบินกำหนด
เที่ยวบินยกเลิก COVID-19

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nok Air

           สามารถสอบถามข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้ที่ Call center 1318 หรือ เฟซบุ๊ก Nok Air

4. Thai Lion Air

 • ข้อมูลจากเฟซบุ๊ก Thai Lion Air เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 ไทย ไลอ้อน แอร์ ขยายเวลายกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงการเดินทางในกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) ในสาธารณรัฐประชาชนจีนสำหรับผู้โดยสารที่ทำการสำรองที่นั่งก่อน และ/หรือ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 และมีการเดินทางระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 - 30 เมษายน 2563 โดยสามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ lionairthai.com
เที่ยวบินยกเลิก COVID-19

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Thai Lion Air

 • ข้อมูลจากเฟซบุ๊ก Thai Lion Air เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ไทย ไลอ้อน แอร์ ขยายเวลายกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงการเดินทางในกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น (นาริตะ โอซาก้า นาโกย่า ฟุกุโอกะ) สิงคโปร์ และ ไต้หวัน สำหรับผู้โดยสารที่ทำการ สำรองที่นั่งก่อน และ/หรือ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 และมีการเดินทางระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2563 โดยสามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ lionairthai.com
เที่ยวบินยกเลิก COVID-19

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Thai Lion Air

         สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ประกาศแจ้งผู้โดยสารที่เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยง COVID-19 มายังประเทศไทย ต้องแสดงเอกสารยืนยันไม่มีความเสี่ยง COVID-19 พร้อมทั้งเอกสารอื่นๆตามประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ lionairthai.com)

เที่ยวบินยกเลิก COVID-19

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Thai Lion Air

           สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ lionairthai.com หรือเฟซบุ๊ก Thai Lion Air และโทรศัพท์ 02 529 9999

5. NokScoot

         ข้อมูลจากเฟซบุ๊ก NokScoot วันที่ 11 มีนาคม 2563 อัปเดตนโยบายผู้โดยสารประเภทบุคคล (F.I.T.) ที่เดินทางในเส้นทางเข้า-ออกประเทศญี่ปุ่น,ไต้หวัน และจีน ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 30 เมษายน 2563
 • เส้นทางเข้า-ออกประเทศญี่ปุ่น
เที่ยวบินยกเลิก COVID-19

ภาพจาก nokscoot.com

 • เส้นทางเข้า-ออกประเทศจีน
เที่ยวบินยกเลิก COVID-19

ภาพจาก nokscoot.com

 • เส้นทางเข้า-ออกไต้หวัน
เที่ยวบินยกเลิก COVID-19

ภาพจาก nokscoot.com

เที่ยวบินยกเลิก COVID-19

ภาพจาก nokscoot.com

         สายการบินนกสกู๊ต เพิ่มช่องทางการติดต่อขอเก็บยอดวงเงินเท่ากับมูลค่าของบัตรโดยสารไว้ใช้ (Get a flight credit of the value of the booking) สำหรับผู้ที่เดินทางกับสายการบินนกสกู๊ตในเส้นทางกรุงเทพฯ-ไทเป,โตเกียว,โอซาก้า และซัปโปโร ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563-วันที่ 30 เมษายน 2563

         โดยวงเงินดังกล่าว จะไว้ใช้ซื้อบัตรโดยสารในครั้งถัดไปกับสายการบินนกสกู๊ต ซึ่งวงเงินดังกล่าวจะสามารถใช้ได้ภายใน 180 วันนับจากวันที่อนุมัติเครดิต

         ผู้โดยสารที่ต้องการทำรายการดังกล่าว สามารถกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มได้ที่ https://forms.gle/nGRtRB819h9WYhbc7

          สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02 021 0000 หรือเว็บไซต์ nokscoot.com, เฟซบุ๊ก NokScoot

6. THAI Smile

          ข้อมูลจากเฟซบุ๊ก THAI Smile Airways ประกาศยกเลิกเที่ยวบินไป-กลับ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID19) ทั้งขาเข้าและออก จากเขตบริหารพิเศษฮ่องกง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 

         - เส้นทางภูเก็ต-ฮ่องกง เที่ยวบินที่ WE608/WE609 (เที่ยวบินร่วม TG2608/TG2609) มีผลตั้งแต่วันที่ 13 - 28 มีนาคม 2563

         - เส้นทาง กรุงเทพฯ-ฮ่องกง เที่ยวบินที่ WE630/WE631 (เที่ยวบินร่วม TG2630/TG2631) มีผลตั้งแต่วันที่ 16-28 มีนาคม 2563

         ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกเที่ยวบิน สามารถติดต่อเพื่อรับการคืนเงินเต็มจำนวน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรือหากผู้โดยสารยังคงมีความประสงค์ที่จะเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าว สายการบินฯ จะดำเนินการโอนย้ายท่านไปในเที่ยวบินของการบินไทย
เที่ยวบินยกเลิก COVID-19

ภาพจาก เฟซบุ๊ก THAI Smile Airways

          ข้อมูลจากเฟซบุ๊ก THAI Smile Airways THAI Smile เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 ขยายเวลาการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมในเส้นทางจีน ฮ่องกง ไต้หวัน ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ตามเส้นทางบิน ไป-กลับ 5 เส้นทาง ดังนี้

 • กรุงเทพ-ฉงชิ่ง
 • กรุงเทพ-ฉางซา
 • กรุงเทพ-เจิ้งโจว
 • กรุงเทพ-ฮ่องกง
 • เชียงใหม่-เกาสง
เที่ยวบินยกเลิก COVID-19

ภาพจาก เฟซบุ๊ก THAI Smile Airways

          สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02 118 8888 หรือเว็บไซต์ thaismileair.com, เฟซบุ๊ก THAI Smile Airways

7. JEJU air

          ข้อมูลจากเฟซบุ๊ก  JEJU air เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 แจ้งยกเลิกเที่ยวบินระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 25 เมษายน เนื่องจากการระบาดของโคโรนาไวรัส (COVID-19)

 • เส้นทาง กรุงเทพ/อินชอน

          หมายเลขเที่ยวบิน 2202/2201 ยกเลิกเที่ยวบินระหว่างวันที่ 29 มี.ค. - 25 เม.ย. (ทุกวัน)
          หมายเลขเที่ยวบิน 2204/2203 ยกเลิกเที่ยวบินระหว่างวันที่ 29 มี.ค. - 8 เม.ย. (ทุกวัน)
          หมายเลขเที่ยวบิน 2206/2205 ยกเลิกเที่ยวบินระหว่างวันที่ 29 มี.ค. - 25 เม.ย. (ทุกวัน)

 • เส้นทาง กรุงเทพ/ปูซาน

          หมายเลขเที่ยวบิน 2252/2251 ยกเลิกเที่ยวบินระหว่างวันที่ 29 มี.ค. - 25 เม.ย. (ทุกวัน)

 • เส้นทาง กรุงเทพ/มูอัน

          หมายเลขเที่ยวบิน 2216/2215 ยกเลิกเที่ยวบินระหว่างวันที่ 29 มี.ค. - 25 เม.ย. (วันพุธ, พฤหัสบดี, เสาร์, และอาทิตย์)

 • เส้นทาง เชียงใหม่/อินชอน

          หมายเลขเที่ยวบิน 4206/4205 ยกเลิกเที่ยวบินระหว่างวันที่ 29 มี.ค. - 25 เม.ย. (ทุกวัน)

         (***สำหรับเที่ยวบินที่มีกำหนดเดินทางหลังจากช่วงเวลาดังกล่าว สามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก  JEJU air
 

เที่ยวบินยกเลิก COVID-19

ภาพจาก เฟซบุ๊ก JEJU air

         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก JEJU air หรือโทรศัพท์ 02 134 3020

8. Asiana Airlines

          ข้อมูลจากเฟซบุ๊ก Asiana Airlines Thailand เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ประกาศอย่างเป็นทางการ จาก Asiana Airlines Thailand 

         เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารที่กำลังจะเดินทางไปยังประเทศเกาหลีใต้ ทางสายการบินอาเซียน่า แอร์ไลนส์ จึงขอประกาศยกเลิกเที่ยวบินทั้งหมดในเส้นทาง BKK-ICN และเส้นทางอื่นๆ ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม จนถึงวันที่ 25 เมษายน 2563 โดยสามารถตรวจสอบหมายเลขเที่ยวบิน และวันที่ที่ถูกยกเลิกได้ดังไฟล์แนบ ทั้งนี้รวมถึงเส้นทางที่มีประเทศปลายทางอื่นๆ โดยเริ่มต้นหรือสิ้นสุดจากประเทศไทย ที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศยกเลิกไฟลท์ดังกล่าว

         ทางสายการบินฯ ได้มีนโยบายดังต่อไปนี้

         1. หากผู้โดยสารประสงค์จะเดินทาง สามารถเลื่อนวันเดินทางได้ไปจนครบอายุตั๋ว โดยนับจากวันที่ออกตั๋ว**

         โดยตั๋วนั้นจะต้องยังไม่ได้ใช้งานในขาแรก หรือสามารถเลื่อนออกไปได้ตามอายุตั๋วที่ถูกใช้ไปแล้ว โดยขึ้นอยู่กับประเภทของตั๋วนั้นๆ **โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนวันเดินทาง*** และอาจมีค่าส่วนต่างของราคาตั๋วโดยสารในวันนั้นๆ ซึ่งผู้โดยสารจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง***

         กรุณาส่งอีเมลล์แจ้งความประสงค์ของท่าน พร้อมหมายเลขการจอง และเบอร์ติดต่อกลับมาที่ email : ozbkk_reissue@hotmail.com เท่านั้น


         2. หากผู้โดยสารไม่ประสงค์จะเดินทาง สามารถขอคืนเงิน (Full Refund) ได้เต็มจำนวน (เฉพาะตั๋วที่ยังไม่ได้ใช้)

         โดยจะต้องแจ้งยกเลิกการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ ก่อนวันเดินทาง**

         กรุณาส่งอีเมลล์แจ้งความประสงค์ของท่าน โดยแนบสำเนาหนังสือเดินทาง และสำเนาหน้าสมุดบัญชี พร้อมหมายเลขการจอง และเบอร์ติดต่อกลับ (หากชำระเงินโดยใช้บัตรเครดิต จะคืนเงินผ่านบัตรเครดิตที่ทำการจองเท่านั้น โดยไม่ต้องแนบสำเนาหน้าบัตรเครดิตมาในอีเมลล์)

         ***ที่ email : ozbkk_refund@hotmail.com เท่านั้น

         ***สำหรับบัตรโดยสารอื่นๆที่ซื้อผ่านทาง Online Travel Agent กรุณาติดต่อผ่านเอเจ้นท์โดยตรงเท่านั้น เนื่องจากทางสายการบินไม่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ได้

         ***ทั้งนี้ ทางสายการบินฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นและได้ทำการยกเลิกเที่ยวบินดังกล่าวทั้งหมด เพื่อความสบายใจของผู้โดยสารทุกท่านแล้ว สำหรับเที่ยวบินอื่นๆที่ไม่มีประกาศยกเลิก หากมีนโยบายเพิ่มเติมจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

         ***และขอเรียนให้ทราบว่า การขอคืนเงินเต็มจำนวน สามารถทำได้เฉพาะไฟลท์ที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศยกเลิกเที่ยวบินเท่านั้น

เที่ยวบินยกเลิก COVID-19

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Asiana Airlines Thailand

         สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 02 016 6500 หรือเฟซบุ๊ก Asiana Airlines Thailand

          จากข้อมูลเที่ยวบินยกเลิกและเลื่อนเที่ยวบิน ตลอดจนมาตรการการชดเชยต่าง ๆ ของแต่ละสายการบิน ที่เรานำเสนอไปนั้นน่าจะช่วยในการประกอบการตัดสินใจสำหรับใครก็ตามที่มีแพลนเดินทางไปต่างประเทศในช่วงระยะเวลาอันใกล้นี้ อย่างไรก็ตาม อย่าลืมตรวจสอบประกาศเพิ่มเติมของแต่ละเที่ยวบินก่อนเดินทางอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง และป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

ปลอดภัยอยู่ไหม ? ถ้าจะเดินทางทำอย่างไรดี ?

          เมื่อสถานการณ์การระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) ดูท่าว่ายังไม่คลี่คลาย ด้วยจำนวนตัวเลขผู้ป่วยที่เพิ่มสูงขึ้น บวกกับกระแสในโลกโซเชียล แน่นอนว่าทำให้หลายคนเกิดอาการลังเล ว่าเดินทางไปเที่ยวดีไหม ? ไปแล้วจะปลอดภัยหรือเปล่า ? ทั้งนี้ทั้งนั้น การตัดสินใจดังกล่าวอยากให้ทุกคนได้พิจารณาถึงปัจจัยเหล่านี้

 • ช่วงเวลาที่เดินทาง : หากว่ากำหนดการเดินทางอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม (และสายการบินไม่ได้ยกเลิกเที่ยวบิน) ให้ลองคิดให้ดีอย่างรอบคอบ ว่าสถานการณ์ประเทศจุดหมายปลายทางที่เราเดินทางไปนั้น มีความปลอดภัยหรือเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน ลองคิดคำนวณให้ถี่ถ้วนถึงผลได้-ผลเสีย อย่างน้อย ๆ ให้ยึดเอาความปลอดภัยของตัวเองเป็นหลัก นั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุด

เที่ยวบินยกเลิก COVID-19

ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

 • ประเทศจุดหมายปลายทางที่ไป : ถ้าจุดหมายปลายทางที่ไปยังไม่มีการระบาดร้ายแรงระดับ 2 หรือ 3 ก็สามารถเดินทางไปเที่ยวได้ หากแต่ตัวคุณเองก็ต้องไม่ลืมที่จะรับผิดชอบตัวเอง ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือให้บ่อย หรือถ้าประเทศนั้นมีการประกาศว่าโรคอยู่ในระดับรุนแรง แน่นอนว่าการไม่เอาตัวเองไปเสี่ยง น่าจะเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุด
   
 • ติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ : แน่นอนว่าการอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคเป็นเรื่องที่สำคัญ อย่างน้อยที่สุดก็ทำให้หาวิธีตั้งรับได้อย่างทันท่วงที ขณะเดียวกันแหล่งข่าวที่ติดตาม ก็ควรมีความน่าเชื่อถือ อย่าได้หลงเชื่อกระแสข่าวโคมลอย เพราะจะเป็นคุณนั่นแหละที่ต้องมานั่งทุกข์ และกังวลกับเรื่องไม่เป็นเรื่อง แหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ ได้แก่
   
 1. กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

  เฟซบุ๊ก : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
  เว็บไซต์ : ddc.moph.go.th
  โทรศัพท์ : 02 590 3000
   
 2. กระทรวงการต่างประเทศ

  เฟซบุ๊ก : การต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand
  เว็บไซต์ : www.mfa.go.th/main/th
  โทรศัพท์ : 02 203 5000
   
 3. องค์การอนามัยโลก

  เฟซบุ๊ก : World Health Organization (WHO)
  เว็บไซต์ : www.who.int


          รวมถึงแหล่งข่าวต่างประเทศที่น่าเชื่อถือ เป็นต้น

หากจำเป็นต้องเดินทางจริง ๆ ควรปฏิบัติอย่างไร ?

          ตามหลักคำแนะนำจากองค์การอนามัยโลก ได้ให้หลักการปฏิบัติสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวยังต่างประเทศ นอกเหนือจากการใส่หน้ากากอนามัยให้ยึดหลักต่อไปนี้
 

 • กินอาหารที่ปรุงสุกใหม่
   
 • หลีกเลี่ยงเข้าไปในพื้นที่แออัดหรือพื้นที่รวมของผู้คนจำนวนมาก
   
 • หลีกเลี่ยงสัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิดกับสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ที่ป่วยหรือตาย
เที่ยวบินยกเลิก COVID-19

ภาพจาก เฟซบุ๊ก World Health Organization (WHO)

แล้วเมื่อไรจะเดินทางไปต่างประเทศได้ ?

          ไม่มีคำตอบที่แน่ชัดตายตัว ว่าการระบาดของโคโรนาไวรัส (COVID-19) จะเบาบางลงเมื่อไร เรียกได้ว่าต้องประเมินกันวันต่อวัน หรือถ้าจะให้ดีลองเช็กสถานการณ์ช่วงเดือนเมษายน 2563 ดูอีกที แล้วค่อยประเมินต่อไปว่า ทริปที่จองไว้ควรเดินทาง ควรเลื่อน หรือยกเลิกเที่ยวบินดี
เที่ยวบินยกเลิก COVID-19

ภาพจาก 1000 Words / Shutterstock.com

          เหนือสิ่งอื่นใด…ติดตามข่าวสารจากสายการบินให้ดี เพื่อที่จะได้วางแผนเที่ยวได้อย่างไม่ต้องสะดุดเพราะโคโรนาไวรัส (COVID 19) อีก และที่สำคัญดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองให้ดี ๆ ไม่เอาตัวเองไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยง จะได้มีสุขภาพแข็งแรง ออกเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศอย่างที่ตัวเองตั้งใจไว้กัน

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง ข้อมูล ณ วันที่  13 มีนาคม 2563

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
airasia.com, thaiairways.com, nokscoot.com, thaismileair.com, jejuair.net, mfa.go.th, ddc.moph.go.th, www.who.int, เฟซบุ๊ก AirAsia, เฟซบุ๊ก Nok Air, เฟซบุ๊ก Thai Lion Air, เฟซบุ๊ก THAI Smile Airways, เฟซบุ๊ก JEJU air, เฟซบุ๊ก Asiana Airlines Thailand, เฟซบุ๊ก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, เฟซบุ๊ก การต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand และเฟซบุ๊ก World Health Organization (WHO)

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
เช็กข้อมูลสายการบินที่เลื่อนตั๋ว คืนตั๋ว จากสถานการณ์ COVID-19 โพสต์เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:56:18 75,172 อ่าน
TOP